Pedagog

mgr Elżbieta Karolak

zaprasza Rodziców i Uczniów w następujących sprawach:
trudności wychowawcze
trudności w nauce
dysleksja, dysgrafia, dysortografia
profilaktyka uzależnień
organizacja nauczania indywidualnego
oraz we wszystkich innych sprawach wymagających interwencji i pomocy.

Poniedziałek             07.30 ? 16.30

Wtorek                      13.30 ? 16.30            

Środa                         07.30 ? 12.00

Czwartek                   07.30 ? 12.00

Piątek                        13.30 ? 16.30