Logopeda

Logopeda:  mgr Beata Jacyniuk

· przeprowadza przesiewową diagnozę logopedyczną w klasach 1-3 (wrzesień)

· prowadzi terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy (klasy 1-3)

· prowadzi indywidualną terapię dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

· udziela konsultacji dla nauczycieli

· udziela porad i konsultacji dla rodziców

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK – 8.30 – 15.30

WTOREK – 8.30 – 15.30

ŚRODA – 9.00 – 15.30

CZWARTEK – 8.30 – 15.30

PIĄTEK – 8.00 – 15.00

Zajęcia w nowym budynku (parter, przy świetlicy klas pierwszych)

 

Zapraszam do ćwiczeń i zabaw umieszczonych na poniższych paletach (znajdź padlet z głoskami, które sprawiają Ci kłopot). Pozostawiam do dyspozycji filmy z ćwiczeniami oddechowymi, słuchowymi oraz ćwiczeniami warg i języka. Utrwalaj ćwiczone głoski w wyrazach (gry do drukowania i on Line) oraz w zdaniach (odpowiednie teksty i wierszyki).

Miłej zabawy i owocnych ćwiczeń!