Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Szanowni PaństwoDyrektorzy,

w związku z rosnącą liczbą przypadków ognisk COVID-19 przekazuję pismo Mazowieckiego Państwowego Inspektora Sanitarnego z dnia 3 listopada br.(znak pisma:NEZ.9011.1749.2021), z prośbą  o upowszechnienie wśród uczniów, rodziców, a także kadry pedagogicznej. Jednocześnie proszę o wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem w szkole/ placówce oświatowej wytycznych sanitarnych MEiN, MZ i GIS.

Z  poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty