PASOWANIE NA UCZNIA 2016

W dniu 14 października 2016 roku o godzinie 9.30 w naszej szkole odbyło się uroczyste Pasowanie klas pierwszych. Po powitaniu wszystkich zgromadzonych gości, dzieci przedstawiły program artystyczny, podczas którego z ogromnym zaangażowaniem recytowały wiersze i śpiewały piosenki.
Aby jednak przystąpić do Pasowania kandydaci na uczniów musieli wykazać się wiedzą zdobytą w pierwszym miesiącu nauki. Po pomyślnie zdanym egzaminie nastąpiła najważniejsza chwila. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie zostali pasowani przez panią Dyrektor na uczniów Szkoły Podstawowej nr2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim. Uroczystość zakończyło tradycyjne przejście dzieci połączonych szarfą przez bramkę na znak wspólnie rozpoczętej uczniowskiej drogi. W salach czekały przygotowane przez rodziców wspaniałe poczęstunki, a panie wychowawczynie wręczyły dzieciom legitymacje szkolne, dyplomy i inne drobne prezenty upamiętniające ten ważny dzień.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM PIERWSZAKOM SUKCESÓW W NAUCE I SERDECZNIE WITAMY W NASZEJ SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI.

Daria Rafalska

PASOWANIE NA UCZNIA 2016