Organizacja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

Zarządzenie nr 3/2020/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Grodzisku Mazowieckim
w sprawie organizacji pracy i realizacji szkolnego systemu oceniania
w I półroczu roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Klasy VII – VIII godz. 9.00

Klasy V-VI – godz. 10.00

Klasy IV – godz. 11.00

Klasy II – III – godz.12.00

Klasy I – godz. 13.00

1 września 2021 r.

 

Zebrania z Rodzicami grup wychowania przedszkolnego 3 września 2021 r.
Zebrania z Rodzicami uczniów klas I 6 września, 7 września 2021 r.
Zebrania z Rodzicami uczniów klas II – VIII 22, 23 września 2021 r.
Dzień otwarty 20,21 października 2021 r.
Zebrania z Rodzicami, dzień otwarty 8,9 grudnia 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
Nowy Rok

 

1 stycznia 2022 r.
Wystawianie ocen śródrocznych 10 stycznia 2022 r.
Zebranie komisji klasyfikacyjnych 25 stycznia 2022 r.
Zebrania Rady Pedagogicznej
w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej. Podsumowanie pracy w I semestrze.
27 stycznia 2022 r.
Zakończenie I półrocza 28 stycznia 2022 r.
Ferie zimowe 31 stycznia -13 lutego 2022 r.
Zebrania z Rodzicami 16, 17 lutego 2022 r.

Szczegóły harmonogramu dyżurów nauczycielskich w czasie dni otwartych będzie podany na stronie internetowej szkoły.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.