Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Dzień dobry

Informujemy, że zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty można odebrać w sekretariacie szkoły w dniach:

– piątek (8 lipca) od 8.00 do 15.00

– poniedziałek (11 lipca) od 9.00 do 14.00