Nowa akcja społeczna Dwójki ? zapraszamy do udziału!

?Adoptuj pszczołę? to prowadzona od pięciu lat akcja społeczna Greenpeace, dzięki której tysiące osób z całej Polski angażują się w pomaganie pszczołom, a Polska staje się krajem coraz bardziej przyjaznym zapylaczom.

Dzięki wirtualnym ?adopcjom? każdy ma szansę pomóc pszczołom miodnym i dziko żyjącym. To największy w Polsce projekt pod względem liczby uczestników – wspólnie budujemy Polskę Przyjazną Pszczołom.

Dotychczas dzięki akcji udało się postawić w 16 miastach Polski sto hoteli dla owadów zapylających, stworzyć w Warszawie ogród społecznościowy dla pszczół i ludzi, odbudować pszczelą populację w Przyczynie Dolnej, w której jednej nocy zginęło kilka milionów pszczół, uruchomić Wielki Spis Zapylaczy, czyli nowatorskie badania naukowe, które pozwalają nam dowiedzieć się, jak żyje się pszczołom w Polsce i jak możemy im jeszcze skuteczniej pomóc.
Tegoroczna, piąta edycja ?Adoptuj pszczołę?, ma na celu kontynuowanie działań, które sprawią, że Polska będzie krajem prawdziwie przyjaznym pszczołom, wzmacnianie rozwoju rolnictwa wolnego od niebezpiecznych dla pszczół pestycydów oraz kontynuacja badań naukowych nad owadami zapylającymi.
Kluczowym efektem Adoptuj Pszczołę ma być powstanie Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających – dokumentu, który będzie spójną wizją długofalowych celów i działań na rzecz tych owadów w ujęciu wielosektorowym. Stworzony w ten sposób kompleksowy system ochrony owadów zapylających może stać się modelowym przykładem ich ochrony w całej Unii Europejskiej oraz punktem odniesienia dla instytucji i obywateli naszego kraju.
Adopcja jednej pszczoły to 2 zł.
Cel tegorocznej akcji to 125000.
Zbiórkę w naszej szkole prowadzi klasa 3h.
Więcej informacji na stronie : adoptujpszczole.pl
Opiekun akcji: Edyta Barczyńska