logopeda

1. TERAPIA LOGOPEDYCZNA – ĆWICZENIA WSTĘPNE  Ćwiczenia warg i języka oraz zabawy oddechowe. Seria filmów „Poćwicz razem ze mną”

 

2.TERAPIA MOWY – MÓWIMY, OPOWIADAMY I CZYTAMY Historyjki obrazkowe oraz zabawy rozwijające kompetencje językowe i umiejętność czytania

 

3.GŁOSKI DŹWIĘCZNE  Jak usłyszeć, zrozumieć i zrealizować dźwięczność – głoski w, b, d, g

 

4.RÓŻNICOWANIE GŁOSEK SYCZĄCYCH I SZUMIĄCYCH Utrwalanie poprawnej wymowy głosek szumiących [sz, ż, cz, dż] i syczących [s, z, c, dz] w bliskim sąsiedztwie fonetycznym, w wyrazach i zdaniach

 

5.GŁOSKI CISZĄCE: Ś, Ź, Ć, DŹ Utrwalanie poprawnych głosek ś, ź, ć, dź w zabawach i tekstach logopedycznych

 

6.JAK NAUCZYĆ SIĘ GŁOSKI R? Ćwiczenia języka i zabawy logopedyczne, które pomagają opanować głoskę [r]

 

7. GŁOSKI SZUMIĄCE SZ, Ż, CZ, DŻ  Ćwiczenia, zabawy i teksty utrwalające poprawną wymowę głosek szumiących

 

8. GŁOSKI SYCZĄCE: S, Z, C, DZ  Ćwiczenia, gry i zabawy utrwalające poprawną wymowę głosek s, z, c, dz