Nasza szkoła promuje zdrowie

Pani
Danuta Pokropek
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im.
M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

Szanowna Pani Dyrektor,
w związku ze złożeniem wniosku o włączenie do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie wraz ze sprawozdaniem oraz po uzyskaniu rekomendacji Rejonowego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie, uprzejmie informuję, że Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim została przyjęta do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w dniu 13 lipca 2018 r. zgodnie z obowiązującą procedurą.
Po upływie 2 lat od daty przyjęcia do sieci, mogą Państwo ubiegać się o uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, zgodnie z procedurami zamieszczonymi na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie, zakładka Dyrektor i nauczyciel – Szkoły promujące zdrowie.
Życzę kolejnych sukcesów w drodze do uzyskania certyfikatu oraz satysfakcji z poprawy jakości zdrowia społeczności szkolnej.
Z poważaniem
Marzena Laskus