„NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA”

SZKOLNY KONKURS WIELKANOCNY
Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważne za symbol początku i źródła życia, znak zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione, miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości.
CELE KONKURSU:
1. Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
2. Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych.
3. Kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.
4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.
5. Promowanie twórczości dziecięcej.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0 – III;
2. Uczestnicy konkursu pracują indywidualnie, a nie grupowo;
3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości;
4. Przedmiotem konkursu są formy zarówno przestrzenne jak i płaskie;
5. Termin składania prac to 29 marca 2019r. (piątek);
6. Każda praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem i klasą;
7. Komisja oceni: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność i pomysłowość, wkład pracy i estetykę wykonania.
Ocena zostanie dokonana w czterech kategoriach wiekowych
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie 🙂

Sylwia Maciak i Daria Rafalska