Muzykowanie w 3a i 3e

W czwartek 7.10 uczniowie z klas 3a i 3e wzięli udział w warsztatach muzycznych „Ziemniakowe muzykowanie”, podczas których muzykowali na modnych obecnie instrumentach. Każdy uczeń otrzymał do ręki najpierw ukulele, potem dzwonki na tubach lub dzwonki diatoniczne i bawiąc się dźwiękiem uczył się grać. Nauka ta, oparta była na innowacyjnych metodach, np. za pomocą kolorowych pluszowych piłeczek – nutek (Nutików), które można łączyć ze sobą, tworząc melodie. Nauce towarzyszyła dobra zabawa, śpiew, zagadki dźwiękowe, zabawy i konkursy dostosowane do tematyki warsztatu, a to wszystko dzięki wspaniałym, profesjonalnym prowadzącym Joannie Pietrzak i Anecie Fornal. Dzieci reagowały spontanicznie i żywiołowo. Efektem warsztatów było stworzenie klasowej orkiestry i wspólne muzykowanie 🙂