Lista dzieci przyjętych do Szkoły

Lista uczniów przyjętych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim znajduje się na drzwiach budynku Szkoły