WYKAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Szanowni Państwo,na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737 ze zm.) przekazuję w załączeniu informację o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego.

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

WYKAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ZNAJDUJE SIĘ  W ZAKŁADCE: SZKOŁA/REKRUTACJA