Logia

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego do udziału w przedmiotowym konkursie informatycznym Logia.

Nasz konkurs polega na rozwiązywaniu zadań algorytmicznych z zakresu grafiki oraz przetwarzania napisów i list w języku programowania Python. Dodatkowo w I etapie należy rozwiązać test dotyczący treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej.

Dokładne informacje, w tym regulamin zatwierdzony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, znajdują na naszej stronie internetowej pod adresem logia.oeiizk.waw.pl 

Terminarz

 • I (szkolny) Początek etapu szkolnego.
  Koniec dostępu do testu z ogólnej wiedzy informatycznej.
  Koniec możliwości wysyłania rozwiązań algorytmicznych zadań konkursowych
  z zakresu grafiki oraz definiowania obliczeń. Koniec etapu szkolnego.
  3 listopada 2022 r.
  22 listopada godz. 14:00
  23 listopada godz. 14:00
  II (rejonowy) Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki,
  definiowania obliczeń, przetwarzania napisów i jednopoziomowych list.
  18 stycznia 2023 r.
  godz. 11:00
  III (wojewódzki) Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki,
  definiowania obliczeń, przetwarzania napisów i list.
  22 marca 2023 r.
  godz. 11:00