Logia

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego do udziału w przedmiotowym konkursie informatycznym Logia.

Nasz konkurs polega na rozwiązywaniu zadań algorytmicznych z zakresu grafiki oraz przetwarzania napisów i list w języku programowania Python. Dodatkowo w I etapie należy rozwiązać test dotyczący treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej.

Dokładne informacje, w tym regulamin zatwierdzony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, znajdują na naszej stronie internetowej pod adresem logia.oeiizk.waw.pl 

Terminarz

  • od 16 września – Zakładanie kont na platformie konkursowej – uczniowie
  • od 21 października – Zakładanie kont na platformie konkursowej – nauczyciele
  • do 24 listopada – Zgłoszenie szkoły do Konkursu – nauczyciele
  • 4 listopada – Początek etapu szkolnego
  • 24 listopada godz. 14:00 – Koniec etapu szkolnego
  • do 30 listopada – Zgłoszenie uczniów, których prace nie zostały ocenione w szkole – dyrektor
  • od 25 listopada do 2 grudnia – Sprawdzenie prac i kwalifikacja uczniów do etapu rejonowego – nauczyciel
  • do 16 grudnia – Informacja o uczestnikach, których prace nie zostały ocenione w szkole o zakwalifikowaniu (lub nie) do etapu rejonowego – KW do dyrektora szkoły