Logia

Konkurs Informatyczny LOGIA

organizowany przez OEIiZK

Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych jest konkursem przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Podstawą prawną Konkursu jest zarządzenie nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021.

Co robi uczeń, aby wziąć udział w konkursie?

W celu udziału w konkursie:

  • uczeń zakłada konto na platformie https://konkursy.oeiizk.edu.pl (dostępne od 10 września),
  • pobiera (w dziale Organizacja) i drukuje Kartę zgłoszenia do konkursu Logia, na której rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na udział w konkursie,
  • oświadczenie jest poświadczane przez szkołę,
  • uczeń wysyła skan zgłoszenia za pomocą formularza na platformie konkursowej (w dziale Organizacja).

Uwaga! Dostęp do rozwiązywania testu i wysyłania rozwiązań zadań będzie możliwy po zatwierdzeniu przesłanej Karty zgłoszenia.

W jaki sposób nauczyciel zgłasza szkołę do konkursu?

W tym celu:

  • nauczyciel zakłada konto na platformie https://konkursy.oeiizk.edu.pl (dostępne od 7 października),
  • pobiera (w dziale LOGIA) i drukuje zgłoszenie szkoły,
  • zgłoszenie jest poświadczane przez dyrektora szkoły,
  • wysyła skan zgłoszenia szkoły za pomocą formularza na platformie konkursowej (w dziale LOGIA).

Uwaga! Dostęp dla nauczyciela do prac uczniowskich będzie możliwy po zatwierdzeniu przesłanego zgłoszenia szkoły.

Terminy Konkursu

Etap Zadania Termin
I (szkolny) Rozwiązywanie testu z ogólnej wiedzy informatycznej i algorytmicznych zadań
konkursowych z zakresu grafiki oraz definiowania obliczeń.
od 15 października
do 4 listopada 2020
godz. 14:00
II (rejonowy) Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki,
definiowania obliczeń, przetwarzania napisów i jednopoziomowych list.
12 stycznia 2021
godz. 11:00
III (wojewódzki) Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki,
definiowania obliczeń, przetwarzania napisów i list.
3 marca 2021
godz. 11:00