Lapbook matematyczny

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU DLA KLAS 4-7 

POD HASŁEM: 

LAPBOOK MATEMATYCZNY 

1- 25 marzec 2022

 

Organizator: Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Grodzisku Mazowieckim 

 Cele konkursu: 

 1. Zachęcenie uczniów do zgłębiania wiedzy matematycznej. 
 1. Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej. 
 1. Popularyzacja lapbooka jako atrakcyjnej i nowoczesnej formy w edukacji. 
 1. Doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej wiedzy. 
 1. Budzenie wrażliwości estetycznej. 
 1. Promowanie osiągnięć uczniów. 

  

Uczestnicy konkursu: 

Uczniowie klas 4-7 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Grodzisku Mazowieckim 

 Warunki konkursu: 

 1. Każdy z uczestników konkursu ma za zadanie samodzielnie wykonać i opracować jeden dział matematyczny w formie lapbooka*, (*Lapbook, czyli „książka na kolanach” jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach.) 
 2.  Praca ma przedstawiać wiadomości, ciekawostki z wybranego przez uczestnika działu. 
 3. Lapbook powinien być wykonany samodzielnie przez ucznia (nie wklejamy kserówek tylko samodzielnie piszemy, rysujemy i wykorzystujemy różne elementy do wklejania.) 
 4. Praca powinna być wykonana z trwałych materiałów, różnymi technikami i metodami w formie pisemnej oraz rysunkowej z zachowaniem konstrukcji lapbooka. 
 5. Praca powinna być wykonana z papieru o wymiarach A3 lub A2 i zawierać minimum 6 kieszeni, schowków itp. 
 6. Każdy z uczniów może złożyć na konkurs jedną pracę. 
 7. Praca powinna zostać podpisana na odwrocie danymi osobowymi: imię i nazwisko autora pracy, klasa. 
 8. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu. 

Wskazówki do wykonania lapbooka znaleźć można:

https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/2017/02/28/lapbook-dla-kazdego/

https://www.youtube.com/watch?v=uNhOGo8r4II 

https://www.youtube.com/watch?v=-cMTOcBqsvI

 Termin składania prac: 

Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Grodzisku Mazowieckim do 25 marca 2022 roku. (po tym czasie złożone prace nie będą oceniane) 

 

Ocena prac i nagrody: 

 1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu. 
 2. Podczas oceny Komisja będzie zwracała uwagę na: 
 • samodzielność wykonania i wkład pracy, 
 • oryginalność, 
 •  pomysłowość, 
 • ciekawe ujęcie tematu, 
 • poprawność merytoryczną, stylistyczną, ortograficzną , interpunkcyjną, 
 • zgodność z tematem i estetykę. 

 

 1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom, a za wyróżnione prace Komisja przyzna nagrody. 
 2. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani do 8 kwietnia 2022 r., a wręczenie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatora. 
 3. Wystawa nagrodzonych prac uczestników konkursu będzie miała miejsce na korytarzu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Grodzisku Mazowieckim 
 4. Dodatkowych informacji udziela organizator konkursu: pani Alicja Górska