Grodziski konkurs matematyczny dla klas 3

REGULAMIN

XX edycji GRODZISKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

dla uczniów szkół podstawowych gminy Grodzisk Mazowiecki

w roku szkolnym 2019/2020

 

  1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej

w Grodzisku Mazowieckim.

  1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych Gminy

Grodzisk Mazowiecki.

  1. Celem Konkursu jest:

– rozbudzanie zainteresowania uczniów matematyką,

– uświadamianie przydatności wiedzy matematycznej w życiu codziennym,

– rozwijanie i upowszechnianie wiadomości i umiejętności matematycznych,

– wyłanianie talentów matematycznych.

  1. Organizator powołuje:

Komisję Grodziskiego Konkursu Matematycznego dla klas III w składzie:

Grażyna Kierszniewska

Małgorzata Parol

Nina Górecka

  1. Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – SZKOLNY – przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez Dyrektorów poszczególnych placówek; odbywa się w szkołach; czas trwania– 60min.; zestawy zadań (zadania zamknięte – jedna odpowiedź) opracowuje Organizator; prace uczniów sprawdzane są przez Szkolną Komisję Konkursową; wyniki wszystkich uczestników przesyłane są do Organizatora,

II etap – MIĘDZYSZKOLNY – przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez Dyrektorów poszczególnych placówek; odbywa się w szkołach; czas trwania– 60min.; zestawy zadań (otwartych) opracowuje Organizator; prace uczniów sprawdzane są przez Organizatora,

III etap – FINAŁ – (test wielokrotnego wyboru ze zmienną liczbą prawidłowych odpowiedzi) przeprowadzany w siedzibie Organizatora przez Komisję Grodziskiego Konkursu Matematycznego; czas trwania– 60 min.

  1. Terminarz Konkursu:

I etap – 19 listopada 2019r.

II etap – 28 stycznia 2020r.

III etap -17 marca 2020r.

Uroczyste zakończenie Grodziskiego Konkursu Matematycznego– 28 kwietnia 2020r.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów.

  1. Zadania konkursowe, na poszczególne etapy, przesłane będą do Szkół drogą elektroniczną na adres wskazany przez Dyrektorów.

Prace konkursowe, z II etapu GKM, prosimy dostarczyć do Organizatora. (Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Maz., ul. Westfala 3)

Prace mogą być przesłane pocztą.