Konkursy polonistyczne

Konkursy polonistyczne w I semestrze roku szkolnego 2019/2020

1. Kuratoryjny konkurs polonistyczny 17 października 2019 r., czwartek godz. 9.00 – etap szkolny (ze względu na stopień trudności polecany dla klas VII-VIII – laureaci otrzymują zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego).

2. Gminny konkurs polonistyczno-artystyczny „Odkryj lektury… Na nowo”

Zadanie polega na wybraniu utworu lub jego fragmentu z kanonu lektur szkolnych dla klas IV-VIII i przełożenie go na dowolny środek ekspresji. Może być to obraz, rzeźba, komiks, plakat, kolaż, taniec, film, scena dramowa, piosenka, teledysk, muzyka, gra planszowa, dowolna forma literacka. Praca ma więc łączyć pogłębioną znajomość lektury z jej osobistym i twórczym odczytaniem.

Udział – indywidualnie lub grupowo (max. 8).

Etap szkolny do 20 listopada – w dwóch kategoriach wiekowych IV-VI i VII-VIII.

3. Gminny konkurs czytelniczy „Oczaruj mnie… fantastyką” – konkurs indywidualny na opowiadanie; etap szkolny do 22 listopada (zgłoszenia do 11 października w bibliotece szkolnej).

Dla klas IV-VI i VII-VII kategoria Audiobook (nagranie w formacie mp3 na płycie CD) – czas prezentacji do 5 min.

Należy opowiedzieć wybrany przez siebie utwór literacki lub fragment wybranego utworu (nie może być wiersz) – utwór literacki opublikowany lub tekst uczestnika konkursu.

4. Szkolne dyktando „Mistrz ortografii Szkoły Podstawowej nr 2” od 2 – 12 grudnia – I etap 2 grudnia, II etap 12 grudnia. Laureaci będą reprezentować szkołę w pozaszkolnych konkursach ortograficznych.