Koniec ogólnopolskiej akcji strajkowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim informuje:
Od 29.04.2019 roku zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.