Klub Filmowy

DKF X Muza przy Szkole Podstawowej nr 2 zaprasza na zajęcia filmowe .

 

Dyskusyjny Klub Filmowy X Muza- to cykl filmowych spotkań prowadzonych w naszej szkole od lat. Przez ostatnie 13 lat zajęcia były prowadzone z uczniami Gimnazjum nr 2, a teraz po reformie edukacji zaprosiliśmy do klubu także uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej .
Podstawową materią zajęć jest film. Ze względu na tę specyfikę konieczne są zajęcia trzygodzinne. Planowane są co dwa tygodnie we wtorki, w godzinach popołudniowych przez cały rok szkolny. Każdy seans poprzedza prelekcja nauczyciela, a kończy – dyskusja publiczności. Są to zajęcia pozalekcyjne, nieobowiązkowe, przeznaczone dla miłośników filmu.
Każde spotkanie kulturalno-towarzyskie to okazja do dyskusji na temat wyświetlanego obrazu. Młodzież zachęcana jest przez prowadzącego do recenzji słownych, wyrażania krytyki. Nauczyciel jest przewodnikiem, pomaga w interpretacji sztuki, kieruje dyskusją, prowokuje do stawiania sądów, wyciągania wniosków. Nieobowiązkowy charakter DKF zapewnia uczestnictwo prawdziwych miłośników ruchomych obrazów.
Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:

 • Rozwijanie potrzeb kulturowych uczniów.
 • Poszerzanie zainteresowań filmem.
 •  Zapoznanie uczniów z historią kinematografii polskiej i światowej.
 • Zapoznanie uczniów z rodzajami i gatunkami filmowymi.
 • Przedstawienie konstrukcji budowy filmu.
 •  Kształtowanie umiejętności odczytywania języka filmu.
 • Kształtowanie umiejętności analizy dzieła filmowego.
 •  Świadomy odbiór tekstów kultury.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji.
 • Kształcenie potrzeby autorefleksji.
 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego.
 • Uwrażliwienie na losy bohaterów filmowych.
 • Rozwijanie wrażliwości na piękno obrazu i dźwięku.
 • Kształtowanie wrażeń estetycznych.
 • Wypowiedzi własnej opinii na forum publicznym.
 • Uczenie tolerancji i otwartości na poglądy innych.
Na pierwsze zajęcia filmowe zapraszam 3 października o 16.15 do sali 121.
Zajęcia odbywać będą się w systemie 2 tygodniowym.Czas trwania to 3 godziny.
Informacje bieżące znajdują się w grupie Dyskusyjny Klub Filmowy X Muza Grodzisk Mazowiecki na Facebooku.
Miłośnicy Ruchomych Obrazów łączmy się!

mgr Mona Suchecka
Opiekun DKF