Klub Filmowy

DKF X Muza przy Szkole podstawowej nr 2 z Oddziałami Gimnazjalnymi zaprasza na zajęcia filmowe .

 

Dyskusyjny Klub Filmowy X Muza- to cykl filmowych spotkań prowadzonych w naszej szkole od lat. Przez ostatnie 12 lat zajęcia były prowadzone z uczniami Gimnazjum nr 2, a teraz po reformie edukacji zaprosiliśmy do klubu także uczniów klas 7 Szkoły Podstawowej .
Podstawową materią zajęć jest film. Ze względu na tę specyfikę konieczne są zajęcia trzygodzinne. Planowane są co dwa tygodnie we wtorki, w godzinach popołudniowych przez cały rok szkolny. Każdy seans poprzedza prelekcja nauczyciela, a kończy – dyskusja publiczności. Są to zajęcia pozalekcyjne, nieobowiązkowe, przeznaczone dla miłośników filmu.
Każde spotkanie kulturalno-towarzyskie to okazja do dyskusji na temat wyświetlanego obrazu. Młodzież zachęcana jest przez prowadzącego do recenzji słownych, wyrażania krytyki. Nauczyciel jest przewodnikiem, pomaga w interpretacji sztuki, kieruje dyskusją, prowokuje do stawiania sądów, wyciągania wniosków. Nieobowiązkowy charakter DKF zapewnia uczestnictwo prawdziwych miłośników ruchomych obrazów.
Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:
· Rozwijanie potrzeb kulturowych uczniów.
· Poszerzanie zainteresowań filmem.
· Zapoznanie uczniów z historią kinematografii polskiej i światowej.
· Zapoznanie uczniów z rodzajami i gatunkami filmowymi.
· Przedstawienie konstrukcji budowy filmu.
· Kształtowanie umiejętności odczytywania języka filmu.
· Kształtowanie umiejętności analizy dzieła filmowego.
· Świadomy odbiór tekstów kultury.
· Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji.
· Kształcenie potrzeby autorefleksji.
· Wspieranie rozwoju emocjonalnego.
· Uwrażliwienie na losy bohaterów filmowych.
· Rozwijanie wrażliwości na piękno obrazu i dźwięku.
· Kształtowanie wrażeń estetycznych.
· Wypowiedzi własnej opinii na forum publicznym.
· Uczenie tolerancji i otwartości na poglądy innych.
Zajęcia odbywają sie w następujące dni / do końca roku kalendarzowego/:
3.10 , 24.10 , 7.11 , 21.11 , 5.12 , 19.12
mgr Mona Suchecka
Opiekun DKF