Święto szkoły

Bogurodzica

Bogurodzica, Dziewica,
Bogiem sławiena Maryja!
U Twego syna, Gospodzina,
Matko zwolena Maryja,
Ziści nam, spuści nam.
Kyrie elejson.
Twego dziela krzciciela, Bożycze,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy,
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kyrie elejson

 

Miłość do Niepodległej

Słowa i Muzyka – Robert Dziekański

Przez wieki wojen i zrywów i niewoli…
Tyle cierpienia, poniżeń, biedy, łez….
Zakuci w więzy pogardy, wielkiej krzywdy
Chcieliśmy sztandar przed sobą dumnie nieść.
Lecz wiatr okrutny przywiewał wciąż nam klęski
Czasem Victorię – zwycięstwa piękny gest
Aż wreszcie nadszedł i dla nas dzień zwycięstwa
Przepięknej Polsce wspaniałą niosąc wieść.

Miłość do Niepodległej
Z wielką radością śpiewajmy dla niej pieśń
Miłość do swej Ojczyzny
Na chwałę Bogu, z honorem, na jej cześć.

Dziś biały orzeł nad polski dach się wzbija.
Dziś biały orzeł w koronie dumnie lśni.
O wszystkich naszych niezłomnych bohaterach
Każe pamiętać z szacunku dla ich czci.
Dziś wreszcie cała ojczyzna wolna w górę
Podnosi czoło i dumnie patrzy hen
Dla nas żyjących i przyszłych wnet pokoleń
Niepodległości listopadowy dzień.