Klasa sportowa 2020/2021

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim we współpracy z Grodziskim Klubem Koszykarskim oraz Klubem Sportowym Bogoria, chcąc kontynuować sportowe tradycje szkoły, planuje otwarcie kolejnej klasy sportowej w roku szkolnym 2020/2021. Wraz z realizacją podstawy programowej z wychowania fizycznego uczniowie tej klasy (dziewczęta i chłopcy) będą mieli możliwość realizowania szkolenia specjalistycznego z zakresu piłki koszykowej lub tenisa stołowego.

Założenia organizacyjne klasy sportowej z zakresu wychowania fizycznego:

 1. Realizacja podstawy programowej – 4 godziny lekcyjne w tygodniu, w tym zajęcia na pływalni miejskiej.
 2. Realizacja szkolenia specjalistycznego z zakresu wybranej dyscypliny sportu (koszykówka lub tenis stołowy) – 6 godzin lekcyjnych tygodniowo.
 3. Wszystkie zajęcia sportowe są integralna częścią tygodniowego planu zajęć lekcyjnych.

W klasach sportowych podstawa programowa kształcenia ogólnego(wszystkie przedmioty) jest realizowana w pełnym wymiarze, tak jak we wszystkich innych oddziałach.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat funkcjonowania oddziałów sportowych należy

skontaktować się telefonicznie z nauczycielami – trenerami pracującymi z klasami sportowych:

 1. Nauczyciel wychowania fizycznego (trener koszykówki), Pan Tomasz Pierc –
  nr tel. 668 537 838
 2. Nauczyciel wychowania fizycznego (trener koszykówki), Pan Michała Starus –
  nr tel. 668  492 905
 3. Nauczyciel wychowania fizycznego (trener tenisa stołowego), Pan Paweł Szeliński –
  nr tel. 795 593 320

Dalsze postępowanie rekrutacyjne (zebranie organizacyjne dla rodziców, testy sprawnościowe
dla dzieci) będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

 

                                                DYREKTOR SZKOŁY :

Agnieszka Lachowicz