Informacja o zdalnym nauczaniu w klasach 4b, 7b, 7c, 8c

Szanowni Państwo,

W związku z kontaktem Państwa dzieci z osobą posiadającą pozytywny wynik na COVID-19 zawieszam zajęcia stacjonarne dla czterech oddziałów: 4b, 7b, 7c, 8c i przejścia tych oddziałów na nauczanie realizowane w sposób zdalny w okresie od 19.10.2020 r. do 22.10.2020 r.
z wykorzystaniem technik multimedialnych na odległość.
Taki sposób nauczania to środek nadzwyczajny i zapobiegawczy, którego celem jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz prewencji przeciw epidemicznej mającej na celu zapobieganie zagrożenia dla pozostałych uczniów i pracowników szkoły.
Mam nadzieję, że skończy się tylko na rutynowej kwarantannie i wszyscy w zdrowiu będą mogli kontynuować naukę i pracę.

Pozdrawiam, Agnieszka Lachowicz