Gratulujemy !!!

KONKURS NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROKU 2019 BAS

W ubiegłym roku szkolnym pani Agata Stępniewska, nauczycielka języka angielskiego  z naszej szkoły wzięła udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez British Alumni Society i Oxford University Press pt. Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2019 BAS i została zakwalifikowana do grona dziesięciu finalistów, spośród których wyłoniono siedmiu finalistów i jednego laureata. Pani Agata została jedną ze wspomnianych siedmiu finalistów, co należy uznać za bardzo duży sukces, zważywszy na rangę i prestiż wspomnianego konkursu.

Kandydatów  do  tytułu  najlepszego  nauczyciela  w  Polsce  mogli  zgłaszać  m.in.  inni nauczyciele,  dyrektorzy  szkół  lub  placówek  oświatowych,  uczniowie  i  ich  rodzice,  organy prowadzące   czy   związki   zawodowe.   Z   kolei   uczestnikiem   konkursu   mógł   być   każdy nauczyciel    zatrudniony    w    przedszkolu,    szkole podstawowej,   szkole ponadgimnazjalnej lub innej placówce oświatowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również nauczyciele działający poza granicami kraju na rzecz Polonii.

Harmonogram konkursu był dość napięty – termin nadsyłania wniosków wypełnionych przez  osoby zainteresowane  kończył  się  31 stycznia,  a  ogłoszenie  listy 10  laureatów nastąpiło  już  w  lutym. Każdy  z  finalistów  miał  za  zadanie  przygotować prezentację  w języku angielskim w formacie MP4  na  temat  swoich  osiągnięć.

W  prezentacji pani Agaty znalazły się jej publikacje, projekty, które wykonała z innymi szkołami z zagranicy, zdjęcia i dyplomy z konkursów dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli, a także wypowiedzi jej uczniów i innych anglistów na temat jej pracy w szkole.

Serdecznie gratulujemy!!!