Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Jak co roku, 16 października podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca zorganizowaliśmy rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób. W ubiegłym roku w ogólnopolskiej akcji wzięło udział 85 100 uczestników.

Punktualnie w południe, przez kolejne 30 minut wspólne wykonywaliśmy resuscytację oddechowo – krążeniową. W naszej szkole udział w akcji wzięło 220 uczniów ze szkoły podstawowej, 13 uczennic z gimnazjum oraz 18 nauczycieli. Według danych z WOŚP było z nami aż 105 902 rekordzistów w 1142 zgłoszonych instytucjach zlokalizowanych dosłownie w całej Polsce!
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.
Jak przekonują organizatorzy akcji, podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalności. Niestety obecnie tylko w trakcie co piątego pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja.
Nasi uczniowie od wielu lat uczestniczą w programie Fundacji WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować”, który już dotarł do wszystkich polskich szkół, co jest już absolutnym rekordem. Warto przypomnieć, że jesteśmy pierwszym krajem na świecie, w którym wprowadzono na tak ogromną skalę naukę podstawowych czynności ratujących życie do szkół podstawowych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za aktywną postawę, a Panu Andrzejowi Stanisiowi z ISS Education za wypożyczenie manekinów do ćwiczeń.
Filmik ( wykonany przez p. Sławka Księżyckiego ) z bicia rekordu można obejrzeć pod podanym niżej adresem:

E. Barczyńska