Egzamin gimnazjalny 

10, 11 i 12 kwietnia 2019 roku – egzamin gimnazjalny 

  1. Egzamin gimnazjalny odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.
  2. Uczniowie z klas III gimnazjum przychodzą do szkoły na godz. 08.15, wejście przez szatnię.
    Listy z salami egzaminacyjnymi będą wywieszone w szatni.
  3. Każdy Uczeń przynosi:
  • Legitymację szkolną,
  • Długopis z czarnym tuszem (najlepiej dwa) oraz linijkę na egzamin z matematyki,

Uczeń może przynieść ze sobą małą butelkę wody mineralnej.

Przypominam o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

 

Danuta Pokropek
Dyrektor SP2