Dzień Statystyki

9 marca obchodzimy Dzień Statystyki Polskiej.

Statystyka to nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.

Święto to obchodzone jest corocznie od 2008 roku. Dzień ten został wybrany na pamiątkę sesji Sejmu Czteroletniego 9 marca 1789 roku, podczas której Fryderyk Józef Moszyński uzasadniał przeprowadzenie spisu statystycznego na ziemiach polskich.

Obchody Dnia Statystyki mają na celu promocję i popularyzację jej jako nauki. Są też okazją do informowania opinii publicznej o wynikach naukowych badań statystycznych.