Dzień Kropki na matematyce

Dzień Kropki to taki dzień, w którym kreatywność bierze górę.

Od kilku lat 15 września jest dniem wyjątkowym na niemal wszystkich kontynentach. W ponad 180 krajach obchodzony jest wtedy Międzynarodowy Dzień Kropki, czyli święto kreatywności, odwagi i zabawy.

Kreatywność wkroczyła również na lekcje matematyki. W czasie tej niecodziennej lekcji uczniowie z wielkim zaangażowaniem rozwijali talent kreatywności matematycznej i logicznego myślenia.

Na lekcji w klasach 4d, 4e, 5a, 5e, 5f, 6c uczniowie rozwiązywali zadania z rachunku pamięciowego i kolejności wykonywania działań z kropką w tle. W klasach 7e, 7f, 7h 8a, 8e, 8f  uczniowie rozwiązywali zadania matematyczne dotyczące działań na liczbach, by następnie połączyć kropki 🙂

 W przyszłym roku też kropkujemy, bo kropka to nie koniec, ale początek czegoś wielkiego.

Zobaczcie zdjęcia z tego dnia