Dzień dawcy w naszej szkole

23 marca w naszej szkole miała miejsce akcja polegająca na rejestracji potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych w ramach działań Fundacji DKMS.

Fundacja DKMS została założona w 2008 roku i prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, na rzecz Pacjentów chorych na białaczkę i inne schorzenia kwalifikujące szpik kostny lub krwiotwórcze komórki macierzyste krwi obwodowej do przeszczepu.

Zarejestrowano 18 nowych, świadomych swojej decyzji, potencjalnych dawców. Serdecznie dziękujemy zainteresowanym i pamiętajmy, że im więcej zarejestrowanych osób w bazie, tym większa szansa na znalezienie genetycznego bliźniaka.

Dziękujemy:

Organizatorka akcji: Edyta Barczyńska

Wolontariusze: Anna Sępińska, Elżbieta Bałagulska, Agnieszka Włoczkowska, Beata Nowak- Jakoniuk

Dzień dawcy w naszej szkole