tabliczka mnożenia

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Tabliczkowe Asy”

Dla klasy 4a  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

Czas trwania: październik 2022 –  grudzień 2022

Prowadzący: Alicja Górska – nauczyciel matematyki w ZSP nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

 1. WSTĘP

Raz, dwa, trzy – tabliczkę mnożenia znasz i Ty!

Co można zrobić, aby nauka tabliczki mnożenia była dla dziecka przyjemna?
Matematyka to taka gałąź wiedzy, której znaczenie wciąż rośnie. Od dawna mówiono, że Matematyka to Królowa Nauk. Jest dziedzina wiedzy najczęściej wykorzystywaną w życiu codziennym. Uczenie się matematyki wyrabia w nas wartościowe cechy charakteru takie jak samodzielność, krytycyzm, dokładność i systematyczność w  pracy, wytrwałość w pokonywaniu trudności, które stają nam na drodze w dążeniu do zamierzonego celu.

Niećwiczone mięśnie zanikają, a niećwiczone zdolności zacierają się w czasie, dlatego tabliczkę mnożenia trzeba powtarzać, powtarzać i powtarzać. Ale co zrobić, aby utrwalanie tabliczki mnożenia nie kojarzyło się nudnym odpytywaniem, a może nawet wręcz przeciwnie – by było przyjemnością? Odpowiedź na to pytanie jest jedna: bawić się mnożeniem!

Innowacja matematyczna pomoże uczniom w zapamiętywaniu tabliczki mnożenia, a nauczając jej w formie gier i zabaw  stwarza się dzieciom okazję do przekształcenia schematów pamięciowych. Forma gier i zabawa sprawi, że dzieci nawet o słabej pamięci są w stanie zrozumieć tabliczkę mnożenia.

 1. CELE
 • Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wprowadzenie nowych form pracy z uczniem – zabawę i ruch.
 • Doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia.
 • Pobudzenie aktywności wszystkich uczniów.
 • Umiejętność współdziałania w grupie.
 • Usprawnianie logicznego myślenia.
 • Praktyczne stosowanie tabliczki mnożenia w zadaniach.

 

 1. OPIS INNOWACJI

Innowacja obejmuje I i II etap edukacyjny, realizowana będzie w klasie IV szkoły podstawowej, prowadzona w niekonwencjonalny sposób podczas zajęć lekcyjnych matematyki w klasie 4.

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. Innowacja ma pomóc uczniom w prosty i przyjemny sposób poprzez grę i zabawę opanować tabliczkę mnożenia i dzielenia.

Nowatorski charakter proponowanych zajęć dotyczy stosowanych środków i metod pracy. Mają one pomóc uczniom polubić matematykę.

 

 1. FORMY PRACY

Światowy Dzień tabliczki Mnożenia – gry i zabawy związane z tabliczką mnożenia

Gra – CZTERY KĄTY

Zabawa polega na podziale klasy na 4 grupy: każda z nich ustawia się w innym narożniku sali, nauczyciel podaje zadanie do obliczenia. Ten kto pierwszy poda poprawny wynik przesuwa się do kolejnego narożnika. Wygrywa ten uczeń, który jako pierwszy powróci do swojego narożnika.

Gra – KABUM

Grupa otrzymuje zestaw łyżeczek z różnymi iloczynami. Na niektórych łyżeczkach zamiast przykładu jest napis „Kabum”. Uczniowie po kolei wybierają łyżeczki i podają wyniki iloczynów. Poprawny wynik pozwala na zachowanie łyżeczki, błędny każe oddać łyżeczkę do puli. Wylosowanie łyżeczki z napisem „Kabum” zobowiązuje do odłożenia wszystkich posiadanych łyżeczek. Wygrywa osoba, która po ustalonym wcześniej czasie gry zgromadziła najwięcej łyżeczek. (zamiast łyżeczek można użyć patyczków)

Gra – MNOŻYMY Z KOSTKĄ
Zabawa polega na tym, że każdy z uczestników na kartce papieru ma napisane cyfry od 1 do 10 ze znakiem mnożenia, następnie każdy z graczy po kolei rzuca kostką do gry, za każdym razem, gdy wypadła jakakolwiek liczba uczestnicy samodzielnie podejmują decyzję, do której cyfry ją dopisać. Cyfr jest 10 tak więc kostką rzuca każdy tylko 10 razy. Gdy każda cyfra już ma dopisaną liczbę, mnożymy i wypisujemy wynik. Następnie sumujemy po kolei otrzymane wyniki, kto w podsumowaniu uzyskał największą liczbę wygrywał.

Gra – BINGO

Rozdajemy uczniom plansze 4×4 (liczba osób w grupie może być dowolna). Uczniowie wypełniają pola dowolnymi liczbami. Uczestnicy rzucają dwoma kostkami albo odkrywają dwie karty, mnożą liczby, które się na nich pokazały i jeżeli mają taki wynik na swojej planszy, to go zaznaczają. Zaznaczenie czterech pól pionowo, poziomo lub po przekątnej oznacza (teoretycznie) koniec gry BINGO!

Gra – MATKULKI

Tetrisowa tabliczka mnożenia. Znajdź jak najszybciej pomnożone Matkulki i oczyść pole gry. (Do tej gry potrzebujemy tablicy interaktywnej)  http://matematykainnegowymiaru.pl

 

 1. PRZEWIDYWANE EFEKTY
 • kształtowanie pozytywnej motywacji do nauki,
 • umacnianie się w poczuciu własnej wartości,
 • dokonywanie operacji w zakresie mnożenia i dzielenia,
 • szybkie zapamiętanie tabliczki mnożenia,
 1. EWALUACJA
 • Ankieta wśród uczniów dotycząca efektywności programu