Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w terminie od 22 do 28 lutego br. mogą złożyć do dyrektora deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Brak deklaracji jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września nowego roku szkolnego

Deklaracja  potwierdzenia woli  kontynuowania edukacji przedszkolnej – DOC

Deklaracja  potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej – PDF

Harmonogram rekrutacji – Zarzadzenie-Nr-11/2022 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym – UCHWAŁA NR 486/2017 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki na rok szkolny 2022/2023

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą i zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty, które należy dostarczyć do sekretariatu szkoły:

1. Podpisany przez oboje Rodziców/prawnych opiekunów wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

2. Podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3. Oświadczenie będące załącznikiem do wniosku wygenerowane z systemu i podpisane przez oboje Rodziców.

4. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w przypadku wybrania odpowiedzi TAK.

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja@sp2grodzisk.pl lub telefonicznie pod numerem 22/7555391