Rekrutacja

Szanowni Państwo!

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych  rozpoczyna się 12 marca od godziny 10:00 drogą elektroniczną: https://przedszkola-grodzisk-mazowiecki.nabory.pl/ – rekrutacja do oddziału przedszkolnego https://sp-grodzisk-mazowiecki.nabory.pl/ – rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej.

Rekrutacja do klasy IV sportowej o profilu koszykówka i tenis stołowy odbywa się stacjonarnie tzn. Rodzic wchodzi na stronę szkoły i z kafelka klasa sportowa pobiera niezbędne dokumenty. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć w opisanej kopercie do sekretariatu szkoły od 15 marca do 31 marca. Sekretariat pracuje w godzinach 8.00-16.00.

Ze względu na wprowadzenie lokalnych ograniczeń przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w dniu 04.03.2021 informujemy, że dokumenty w formie papierowej będzie można złożyć od dnia 15.03.2021, jeśli nie pojawią się nowe komunikaty w sprawie kolejnych ograniczeń. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie szkoły.

Dokumenty, które należy dostarczyć w zaklejonej i podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka kopercie do sekretariatu szkoły:

1. Podpisany przez oboje Rodziców/prawnych opiekunów wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub zgłoszenie do klasy pierwszej lub wniosek o przyjęcie do klasy sportowej.

2. Podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula Informacyjna – REKRUTACJA (ver.1.04) – (ZSP-2 )

Oświadczenie +Zgoda RODO – klasa sportowa

oświadczenie + Zgoda RODO

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja@sp2grodzisk.pl lub telefonicznie pod numerem 22/7555391

List Burmistrza do Rodziców

Zasady_rekrutacji_do_przedszkoli 2021

Zasady rekrutacji do kl. I oraz oddziału sportowego 2021