Akty prawne

1_Spis aktów_7 październiaka_2019

1_Ustawa_o_systemie oświaty_tekst jednolity_4 września 2_Ustawa_prawo_oświatowe_tekst_jed_29_września

3_A_Rozp_podstawa_men_14_02_2017

3_A_Zał_1_wych_przed_podstawa

3_A_Zał_2_szkola_podst_podstawa

3_B_Rozp_zmiana w podst_programowej_matematyka

4_Rozp_doradztwo zawodowe

5_Roz_ocenianie_klasyfikowanie_promowanie_22_02_2019

5A_Rozp_warunki egzaminu ósmoklasistów_1 sierpnia 2017 5B_Roz_egz_ósmoklasisty_zmieniające_02_04_2019

6A_Roz_świadectwa_załącznik_1

6B_Roz_świadectwa_załącznik_3

6C_Roz_świadectwa_załącznik_4_legitymacje

6D_Roz_świadectwa_załącznik_7

10_Roz_ramowe plany nauczania_3_kwietnia_2019

11_Rozp_do_uzytku_podrecznikow

12_Rozp_o wycieczkach

13_A_Rozp_zasady organizacji pomocy

13_B_Rozp_zmieniające_zasady organizacji pomocy 13_C_Rozp_pomoc_psych_ped_zmiana_13_lutego_2019

14_A_Rozp_warunki dla niedostosowanych

14_B_roz_warunki dla niepeł_zmiany_26_lipca_2018

15_Rozp_indywidualny program i tok nauki

16_A_Rozp_roczne przygotowanie przedszkolne

16_B_Rozp_zmianiające_indywidualne nauczanie

17_Rozp_o wczesnym wspomaganiu

18_Ustawa_Karta Nayczyciela_stan prawny na 3_września_2019

19_A_Rozp_o nadaniu_stopni_awansu_zawodowego

19_B_Roz_awans zawodowy_zmieniające_23 sierpnia_2019

20_A_Rozp_kwalifikacje nauczyciela

20_B_Roz_kwalifikacje nauczycieli_zmieniające_1 marca 2019

21_Rozp_urlop dla poratowania zdrowia

22_Ustawa_o naucz_świadczeniach kompensacyjnych

23_A_Rozp_zmieniające_min_stawki wynagrodzeń

23_B_Roz_o wynagrodzeniu_zmieniające 14 sierpnia 2019

24_Rozp_zmieniające_zasady wynagrodzenia za urlop

25_Ustawa Kodeks Pracy_stan na 26 kwietnia 2019

26_Ustawa o ochronie danych osobowych

27_Rozp_bezp_i_higieny_31_10_18

28_Poradnik_rodo_ochrona-danych-osobowych-w-szkole_men-i-uodo-2018-08

29_Poradnik bezpieczeństwa

30_Porozumienie_kwalifikacje naucz_religii_2019