DOBRE RADY DLA RODZICÓW – AUTYZM

Autyzm jest tajemniczym zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mogą mieć problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Trudno jest nam nawet wyobrazić sobie, że sól jest kwaśna, śnieg parzy, a delikatne głaskanie powoduje silny ból. A tak właśnie może wyglądać świat osoby z autyzmem. I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata; jest po prostu inne i zasługuje na nasze zrozumienie.

Autyzm nie jest chorobą, a zaburzeniem rozwoju. Towarzyszy osobie przez całe życie, więc nie ma możliwości wyleczenia. Dzięki oddziaływaniom terapeutycznym można poprawić funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu.
Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione cechy mogą występować w różnym natężeniu i stopniu. Dotyczy wielu obszarów funkcjonowania dziecka i sprawia, że osoby nim dotknięte rozwijają się inaczej.
Autyzm jest obecnie diagnozowany w Polsce u 1 na 100 dzieci.
Objawy autyzmu dotyczą szczególnie sfery komunikacji. Dziecko z autyzmem może mieć problemy z nawiązywaniem kontaktów oraz zwykłą rozmową z innymi.
Wiele dzieci z autyzmem ma opóźniony rozwój mowy lub wcale nie mówi. Często nie patrzą w oczy, nie reagują na swoje imię. Duże trudności dziecku może sprawić zrozumienie intencji i zachowań ludzi w najbliższym otoczeniu. Powoduje to również problemy w wyrażaniu własnych emocji i rozumieniu tego, co się przeżywa. Często mylnie się wydaje, że osoby ze spektrum autyzmu nie lubią kontaktu z ludźmi, w rzeczywistości zazwyczaj pragną nawiązywać przyjacielskie relacje. Jest to jednak bardzo trudne ze względu na posiadanie niewystarczających umiejętności w tym zakresie.
Na jakie niepokojące sygnały zwrócić uwagę?
Rodzice często zadają sobie to pytanie, poszukując informacji w Internecie czy u znajomych. Niektóre charakterystyczne zachowania dziecka mogą wynikać z zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale należy pamiętać, że jedynie rzetelna diagnoza, przeprowadzona przez specjalistę, może dać jednoznaczną odpowiedź.
Charakterystycznymi objawami, sygnałami mogącymi predysponować do zaburzeń ze spektrum autyzmu jest :
• opóźnienie lub brak mowy, brak gaworzenia, czasami zaprzestanie komunikacji,
• uboga mimika i rzadkie okazywanie emocji,
• błądzenie wzrokiem i sprawianie wrażenia nieobecnego, albo
wpatrywanie się w jeden punkt przez dłuższy czas (np. wielogodzinne wpatrywanie się w wskazówki zegara, pranie w pralce czy wycieraczki samochodu),
• brak kontaktu wzrokowego,
• niezainteresowanie obecnością innych ludzi, brak przywiązania, ignorowanie gości,
• nie podążanie wzrokiem za pokazywanymi przedmiotami,
• brak reakcji na inicjowaną zabawę, uśmiechy, własne imię,
• wykorzystywanie zabawek w nietypowy sposób (np.: układanie zabawek
w ciągi, przyglądanie się elementom przedmiotu, stukanie przedmiotami lub machanie nimi),
• długotrwałe bawienie się tym samym przedmiotem, w ten sam sposób, wykonywanie rutynowych czynności,
• brak interakcji ( dziecko nie robi pa pa, nie przesyła buziaczków),
• trudności w naśladowaniu osób,
• brak chęci i potrzeby nawiązywania kontaktów społecznych, prowadzenia rozmów z innymi,
• reakcje obronne na dotyk, przytulanie lub wręcz odwrotnie domaganie się dotyku,
• zachowania stereotypowe, które mogą wyglądać jak machanie rękami bez przyczyny lub kręcenie się w kółko przez dłuższy czas i cyklicznie powracające,
• przywiązywanie się do przedmiotów codziennego użytku i reagowanie nadmiernym gniewem, agresją czy paniką w sytuacji, gdy dziecko akurat nie może z tych przedmiotów skorzystać,
• nadwrażliwość słuchowa lub domaganie się ulubionych dźwięków, które uspokajają lub usypiają,
• nadwrażliwość na zapachy, różne rodzaje jedzenia, jego konsystencję,
• trudności w zabiegach higienicznych,
• trudności w ubieraniu,
• dzieci mówiące czasem powielają cały czas usłyszany w telewizji komunikat, np. w formie sloganu reklamowego (Zdania powtarzane są w kółko, bardzo często bez sensu i odpowiedniego kontekstu.),
• nadmierne nawyki i przyzwyczajenia dziecka ( nieadekwatne do sytuacji reakcje, gdy np. ominiemy podczas powrotu do domu charakterystyczne miejsce, zmienimy drogę lub wydarzy się coś nieprzewidzianego, innego niż zwykle),
Autyzm wpływa na całe życie. Dlatego tak ważna jest akceptacja i zrozumienie. Bo razem możemy stworzyć lepszy świat dla osób z autyzmem!
Artykuł na podstawie informacji ze strony FUNDACJI JIM Autyzm help

Więcej informacji na stronach:

Zespół do spraw Promocji Zdrowia