Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim informuje:

1 maja 2019 roku– dzień wolny

2 maja 2019 roku– dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Zarządzenie nr 5/2018/2019 z 30 września 2018 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim).  Zajęcia opiekuńcze w godz. 07.00 – 18.00.

3 maja 2019 roku– dzień wolny