zasady_oceniania_j_angielski_4-6_sp2_2016
kryteria_oceniania_j_angielski_kl5_sp2
KRYTERIA OCENIANIA
WSO w edukacji wczesnoszkolnej
wymagania_j_angielski_kl_1_i_2_sp2
pzo_matematyka_2018
PZO_muzyka 2018
KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI
pzo_przyroda_sp2
zalozenia_pzo_przyroda_sp2
pzo_wymagania_religia_sp2
PZO_WF_2018
pzo_zaj_komp_sp2
KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH