Kangur Matematyczny 2021 – 20.04.21

Komunikat nr 3/2021

Szanowni Państwo Szkolni Koordynatorzy Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”

Ze względu na ograniczenia obowiązujące obecnie w kraju, w części szkół (klas) przeprowadzenie konkursu w formie stacjonarnej może być niemożliwe. W tych okolicznościach, by dać uczniom szansę udziału w konkursie, Krajowy Organizator przygotował formę zdalną (elektroniczną – za pośrednictwem internetu).

W załącznikach znajdziecie Państwo:

 – informacje dla Szkolnego Koordynatora  (dostępna również na kontach szkół);
 – informacje dla ucznia (dostępna również na kontach szkół oraz na  stronie www.kangur-mat.pl

Wszystkie pozostałe informacje umieszczone są w instrukcji konkursu, które przesłaliśmy do Państwa Szkolnych Koordynatorów na początku roku, a które również są dostępne na naszej stronie www.liczman.pl w zakładce Kangur Matematyczny.

 Prosimy o śledzenie informacji umieszczanych na naszej stronie internetowej.
 Regionalny Koordynator Konkursu
 Bogumiła Bornowska

ZMIANY DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

1.Od poniedziałku, 12 kwietnia do 16 kwietnia br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Uczniowie będą uczyć się zdalnie.

2.  Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, ograniczone zostaje funkcjonowanie przedszkola. Sprawowana będzie opieka nad tymi dziećmi, których rodzice, są pracownikami medycznymi i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

3. Od poniedziałku, 12 marca br. szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów z klas I – III, których rodzice są pracownikami medycznymi i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Wniosek do pobrania

4. Pedagog, psycholog i logopeda będą pracowali stacjonarnie w dotychczasowych godzinach pracy.

5. Biblioteka szkolna będzie otwarta od 10.00 do 16.00.

6. Nauczanie indywidualne odbywa się w formie zdalnej. Zajęcia dodatkowe wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii specjaliści realizują w formie stacjonarnej. W sytuacjach wyjątkowych zajęcia mogą odbywać się zdalnie.

7. W przypadku konieczności przeprowadzenia konsultacji, poprawy sprawdzianu, indywidualnej pracy nauczyciela wspomagającego z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego istnieje możliwość pracy na terenie szkoły.

Agnieszka Lachowicz

Dyrektor Szkoły

 

Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie zaprasza

Szanowni Państwo

W związku z tym, że ósmoklasiści wkrótce staną przed wyborem swojej dalszej drogi edukacyjnej, chcielibyśmy zaprezentować ofertę Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego w Warszawie, jako jedną z alternatyw kolejnego etapu kształcenia. Sytuacja epidemiczna niestety nie ułatwia wzajemnych kontaktów, dlatego bylibyśmy niezwykle wdzięczni, gdybyście Państwo zechcieli informacje na temat naszego liceum przekazać uczniom. Czulibyśmy się wyróżnieni, gdyby absolwenci Państwa szkoły chcieli kontynuować przygodę z edukacją właśnie u nas. Naszą propozycję kierujemy do młodzieży z całej Polski, zarówno z dużych miast, jak i małych miejscowości.

W załączniku znajduje się list promocyjny, gdzie można znaleźć szczegóły dotyczące funkcjonowania naszej placówki. Klikając na podany poniżej link, można obejrzeć film przedstawiający naszą szkołę. Prosilibyśmy o udostępnienie uczniom lub zamieszczenie na Państwa stronie zarówno filmu oraz listu.

List promocyjny

  https://www.youtube.com/watch?v=WXvVF9wUMBA

„Rodzina Zagubionych Skarpet”

Prace uczniów klas 6

 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w 2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.

Nasza szkoła przyłączyła się do obchodów organizowanych przez fundację JiM. W związku z tym zostaną przeprowadzone lekcje na temat autyzmu we wszystkich klasach w naszej szkole. W dzień przeprowadzenia lekcji uczniowie i nauczyciele, solidaryzując się z chorymi na autyzm, ubiorą się na niebiesko. Zdjęcia z tego wydarzenia zostaną umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.

Paulina Misztal

Podsumowanie konkursu ZAJĄCZEK WIELKANOCNY

Jury konkursu plastycznego „ZAJĄCZEK WIELKANOCNY” podjęło decyzję, iż w tym wyjątkowo trudnym roku zostaną wyróżnione i nagrodzone prace wszystkich uczestników. Młodzi artyści, a niektórzy wraz z rodzinami, wykazali się wielką kreatywnością i bardzo wysokim poziomem umiejętności plastycznych. Cieszymy się, że mimo smutnej codzienności, a niekiedy nawet przeciwności losu, wpłynęło tak wiele pięknych prac.

BARDZO WAM DZIĘKUJEMY !

Wszyscy uczestnicy po powrocie do szkoły otrzymają dyplomy i drobne upominki.

Życzymy radosnych ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny

i wiarą w sens życia,

zdrowia, miłości i pogody w sercu,

smacznego jajka oraz wyjątkowo szalonego i mokrego

śmigusa – dyngusa!

Daria Rafalska

Sylwia Maciak

Pasowanie na czytelnika

My uczniowie pierwszej klasy

Tobie książko przyrzekamy

Że szanować Cię będziemy

Krzywdy zrobić Ci nie damy

Obowiązków czytelnika

Przestrzegać będziemy pilnie

I z Twych rad i z Twych mądrości

Od dziś korzystać usilnie.

Tak w marcu ślubowali uczniowie klas pierwszych. Rękoma bibliotekarzy: Pani Niny Góreckiej i Ilony Urbańskiej, przy pomocy pamiątkowej zakładki ponadprzeciętnych rozmiarów, zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie dowiedzieli się, jak należy dbać o książki i czego nie wolno robić, czytając książkę. Uroczystości towarzyszyło zwiedzanie biblioteki oraz wypożyczenie swojej pierwszej książeczki 😀 . Na pamiątkę uczniowie otrzymali zakładkę z prośbami książki, która będzie im przypominała o tym uroczystym wydarzeniu. Od tego momentu biblioteka zatętniła życiem. Zyskaliśmy wielu bardzo chętnych czytelników. Celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz systematycznego rozwijania umiejętności czytania i mamy nadzieję, że ten cel udało nam się osiągnąć a sytuacja, w której się aktualnie znajdujemy nikogo nie zniechęci.

Wszystkie pierwszaki ale też uczniów klas starszych, serdecznie zapraszamy do biblioteki. Mimo zdalnej edukacji, my cały czas działamy.

Ilona Urbańska

Pasowanie na czytelnika

Zajączek Wielkanocny

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY -„ZAJĄCZEK WIELKANOCNY”

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym „ZAJĄCZEK WIELKANOCNY”. Zarówno ilość jak i poziom prac, przeszły nasze oczekiwania. Ekspozycja Zajączków znajduje się na pierwszym piętrze w nowym skrzydle naszej szkoły. Teraz prezentujemy zdjęcia prac, a niebawem przedstawimy listę nagrodzonych.

Sylwia Maciak i Daria Rafalska

Zajączek Wielkanocny

 

ZMIANY DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

 

Od poniedziałku, 22 marca do 9 kwietnia br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 9 kwietnia br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Przedszkole będzie funkcjonowało bez zmian, stacjonarnie.

Od poniedziałku, 22 marca br. szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów z klas I – III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19.

Wniosek do pobrania

Chciałabym przypomnieć Państwu kilka informacji dotyczących praktycznych rozwiązań, które mają na celu jak najszybsze osiągnięcie stabilnego i efektywnego procesu nauczania.

1. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Grodzisku Mazowieckim roku szkolnym 2020/2021 w ogłoszonym przez dyrektora terminie prowadzone jest nauczanie na odległość.

2. Nauczyciele zobowiązani są do świadczenia pracy w zmienionych warunkach, realizacji podstawy programowej, wykorzystując metody i techniki pracy zdalnej. Wszyscy nauczyciele i uczniowie klas I – VIII pracują według obowiązującego dotychczas planu lekcji w formie on – line na platformie ZOOM, Eduelo oraz przy użyciu aplikacji Padlet.

3. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach, które szkoła organizuje zdalnie.

Kształcenie zdalne dla uczniów jest obowiązkowe.

4. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest dziennik Vulcan. Rodzice uczniów pozostają z wychowawcami w bieżącym kontakcie.

5. Informacje umieszczane na Padlecie będą służyły uczniom, którzy mogą mieć techniczne problemy z połączeniem się z nauczycielem na zajęciach na platformie ZOOM.

6. Problemy uczniów w nauce, zastrzeżenia dotyczące frekwencji na zajęciach lub inne zauważone przez nauczycieli niepojące sprawy należy pilnie zgłaszać do wychowawcy, który po analizie decyduje o potrzebie poinformowania o sprawie rodziców, pedagoga, psychologa czy dyrektora szkoły.

7. Pedagog, psycholog i logopeda będą pracowali stacjonarnie w dotychczasowych godzinach pracy.

8. Biblioteka szkolna będzie otwarta od 10.00 do 16.00.

9. Nauczanie indywidualne odbywa się w formie zdalnej. Zajęcia dodatkowe wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii specjaliści realizują w formie stacjonarnej. W sytuacjach wyjątkowych zajęcia mogą odbywać się zdalnie.

10. W przypadku konieczności przeprowadzenia konsultacji, poprawy sprawdzianu, indywidualnej pracy nauczyciela wspomagającego z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego istnieje możliwość pracy na terenie szkoły.

11. Uczniowie i Rodzice mogą w godzinach pracy szkoły (8.00-16.00) przychodzić w celu zabrania z szafek potrzebnych rzeczy (najlepiej uprzedziwszy o tym zamiarze telefonicznie), spotkania z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem szkoły (w tej sytuacji wyłącznie po uprzednim umówieniu się).

12. W razie pytań lub wątpliwości proszę rodziców o zachowanie ścieżki służbowej i zgłaszanie się w pierwszej kolejności do nauczycieli przedmiotu lub wychowawców.

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Lachowicz

Zebrania on-line z rodzicami

Dzień dobry,

W dniach 17.03, 18.03 odbędą się zebrania on-line z Rodzicami.

 

KLASA IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY ŚRODA 17.03.2021 CZWARTEK 18.03.2021
1a Grażyna Kierszniewska 17.00 – 19.00
1b Teresa Witkowska Zebranie odbędzie się  w późniejszym terminie
1c Iwona Sobaniec 18.00
1d Justyna Donica 17.00-19.00
1e Nina Górecka 18.00 – 19.30
1f Wiesława Wyczółkowska 18.00
2a Dominika Szymaniak 17.00
2b Małgorzata Zagajewska 17.00 – 18.30
2c Ilona Urbańska 17.00 – 18.00
2d Sylwia Maciak 18:00
2e Daria Rafalska 16.30 – 18.00
3a Katarzyna Zdunczyk Pawlak 17.00 – 18.30
3b Edyta Barczyńska 17.00
3c Ewa Pokrop-Krupa 17.00 – 19.00
3d Krystyna Romaszewska 17.00
3e Anna Fiutkowska 17.00
3f Anna Kubańska 17.00 – 19.00
4a Sławomir Księżycki 18.00
4b Agnieszka Kucińska 17.00
4c Paweł Szeliński 19.00
4d Irmina Wykrętowicz 17.00
4e Joanna Malinowska 18.30
4f Marta Marek 17.00
5a Anna Rybak 18.30
5b Beata Wesołowska 18.30
5c MaŁgorzata Deć-Kucharczyk 19.00
6a Iwona Chęcmanowska Zebranie z powodów organizacyjnych odbyło się we wcześniejszym terminie
6b Katarzyna Wieczorek  18:00
6c Jolanta Surała Zebranie odbędzie się w późniejszym terminie
6d Piotrowska Monika 18.30
6e Katarzyna Sadowska 18.00
6f Michał Starus 18:00
6g Jolanta Żurecka  8.00
6h Anna Sępińska-Adamska 18.00
6i Adriana Rybak 19.00
7a Alicja Górska 17.00
7b Kamila Dominiak 18.00
7c Tomasz Pierc 19.00
7d Iwona Bielska 17:00
7e Małgorzata Maciak 18:00
7f Adela Zyskowska 18:00
7g Danuta Grabowska 18.30
8a Robert Dziekański 18:00
8b Beata Kierzkowska 19.00
8c Beata Ciesielczyk  17.30
8d Iwona Chęcmanowska 18.00
8e Małgorzata Bereda 17: 30
8f Teresa Łagowska 18.00

 

 

 

 

Dzień otwarty w Technikum nr 10 w ZS nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie.

Szanowni Państwo,

Bardzo chętnie zaprosilibyśmy Państwa uczniów do odwiedzenia naszej szkoły i zapoznania się z ofertą oraz warunkami kształcenia, ale sytuacja pandemiczna wykluczyła taką możliwość. Dlatego przygotowaliśmy garść materiałów, które umożliwią młodzieży poznanie nas i naszej szkoły, tego, kim jesteśmy i kim są nasi uczniowie, co robimy i co oferujemy młodemu człowiekowi.

Zapraszamy więc na wirtualną wycieczkę po naszej szkole oraz proponujemy obejrzenie prezentacji.

Zdajemy sobie sprawę, że ósmoklasiści i ich rodzice stają przed pierwszym poważnym wyborem. Wybór szkoły i kierunku kształcenia wpłyną na kolejne lata życia i dalsze losy młodego człowieka. Jest to trudne, ale niezwykle istotne. Chcielibyśmy pomóc w podjęciu tej decyzji, dlatego uprzejmie prosimy o przekazanie załączonych materiałów wychowawcom klas ósmych i doradcom zawodowym w celu zapoznania z nimi Państwa wychowanków.

20 marca 2021 r. zapraszamy wszystkich ósmoklasistów na Wirtualny Dzień Otwarty Technikum nr 10. Możemy zaproponować również spotkanie on-line z nauczycielami naszej szkoły w dogodnym dla Państwa terminie. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani takim spotkaniem, bardzo prosimy o informację zwrotną.

Szanowni Państwo Wychowawcy klas ósmych i Doradcy Zawodowi, uprzejmie prosimy o zapoznanie Państwa uczniów z poniższymi materiałami.

Spacer wirtualny po naszej szkole z quizami, zagadkami i innymi niespodziankami:

https://view.genial.ly/6013d908c9a2770da3ff8fa7?fbclid=IwAR0wqpPKEaZDTK6BtM55in2kd8Ue3ji2utPqEKj5d4ThQ0k3jlLe0UJp0wU

 

Prezentacja multimedialna dla ósmoklasisty (koniecznie z dźwiękiem):

 

Zaproszenie na dzień otwarty:

 

Prezentacja multimedialna naszej szkoły:

 

 Prezentacja multimedialna kierunku technik ekonomista:

 

Prezentacja multimedialna kierunku technik handlowiec:

 https://drive.google.com/file/d/1f5UhU6hp3guIsYWtbCG2WoqAc03GU4oF/view?usp=sharing

Święto matematyki

Dzień Liczby π – 14 marca (co zgodnie z amerykańskim formatem zapisu daty (3.14) odpowiada wartości liczby π.)

Trzy przecinek jeden cztery jeden…

Liczba π nazywana jest czasami stałą Archimedesa, w uznaniu zasług Archimedesa z Syrakuz, który jako pierwszy badał własności i znaczenie tej liczby w matematyce. Jej kolejne określenie – ludolfina – pochodzi od Ludolpha van Ceulena, który przedstawił tę liczbę z dokładnością do 35 miejsc po przecinku. Liczba π jest stałą matematyczną, która pojawia w niezliczonych wzorach matematycznych, fizycznych, demograficznych, a nawet tych, które opisują rozprzestrzenianie się epidemii. W szkole uczymy się, że jest to stosunek obwodu koła do jego średnicy. Ale dlaczego właściwie jest to wszechobecna liczba?

Niezwykłość liczby π polega na tym, że jest jedną z najbardziej znanych liczb niewymiernych. Jej historia jest długa i bardzo bogata. Już w starożytności zauważono, że stosunek długości obwodu koła do długości średnicy jest wielkością stałą, co więcej – przydaje się do obliczania pól pewnych figur i objętości brył. Liczba π jest bezapelacyjnie najsłynniejszą liczbą świata, która króluje nie tylko w geometrii. Wyjątkowość liczby π polega również na tym, że pomimo, iż najczęściej mówi się o niej w stereometrii, pojawia się również w algebrze, teorii liczb, rachunku prawdopodobieństwa oraz innych gałęziach nauki, np. w statystyce.

Ciekawostki z życia liczby π…

Form świętowania Dnia Liczby Pi jest wiele. Jedną z nich było utworzenie najdłuższego w Polsce „żywego łańcucha rozwinięcia liczby Pi”. Rekord został pobity w Warszawie na bulwarach nad Wisłą. Utworzyło go 627osób, które trzymały w dłoniach kartki z kolejnymi cyframi, tworząc pomiędzy dwoma mostami „żywy łańcuch”. Z kolei Rekord Guinnesa w zapamiętywaniu liczby cyfr po przecinku składających się na liczbę π pobił 60-letni Japończyk – zapamiętał aż 100 000 liczb. Wymienienie ich wszystkich trwało aż 16 godzin.

Z artykułu „Matematyka rządzi” na stronie operon.pl Źródło: Krystyna Nowicka, Niezwykła liczba Pi

Chętni uczniowie klasy 8b wzięli udział w projekcie “Zaπszmy π.”, którego pomysłodawcą jest Krzysztof Chojecki – nauczyciel matematyki (Pan Pi-stacja) Zadaniem uczniów było zrobienie zdjęć różnych cyfr. Oto co powstało z zebranych cyfr…

Nauczanie hybrydowe 15-26 marca 2021

Nowe zasady organizacji pracy

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2

 w Grodzisku Mazowieckim

w dniach 15-26 marca 2021

 

Od 15 do 28 marca 2021 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym zajęcia dla uczniów klas I-III będą prowadzone hybrydowo, tzn. naprzemiennie.

Uczniowie  objęci nauką zdalną w danym tygodniu przebywają  w domu i łączą się z nauczycielami na lekcje na platformie zoom.us.

Nie korzystają z biblioteki szkolnej i ze świetlicy.

Nauka stacjonarna odbywa się w szkole, według planu.

Sposób realizacji nauczania 15-19 marca 22-26 marca
nauka stacjonarna  w szkole 1a, 1c, 1f

2a, 2c, 2d

3a, 3c, 3e

1b, 1d, 1e

2b, 2e

3b, 3d, 3f

nauka zdalna  w domu 1b, 1d, 1e

2b, 2e

3b, 3d, 3f

1a, 1c, 1f

2a, 2c, 2d

3a, 3c, 3e

Starsi uczniowie będą uczyć się na dotychczasowych zasadach – zdalnie.

Zajęcia w przedszkolu będą prowadzone stacjonarnie.

W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor szkoły organizuje:

1.zajęcia w szkole

lub

2.umożliwia uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem  metod  i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

 

Agnieszka Lachowicz

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2

 

Rekolekcje wielkopostne dla klas III – VIII

W dniach 15, 16, 17 marca 2021 roku odbędą się rekolekcje wielkopostne dla klas 3-8

Godz. lekcyjna poniedziałek wtorek środa
2 godz. lekcyjna 3a, 3b, 3c, 3f, 3a, 3b, 3c, 3f, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f Msza święta o godz. 11.45 w kościele
3 godz. lekcyjna 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6i, 6g 4a, 4b, 4c, 4e, 4e, 4f
4 godz. lekcyjna 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i
5 godz. lekcyjna 4a, 4b, 4c, 4d, 4e 4d, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g
6 godz. lekcyjna 4f, 5a, 5b, 5c,8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f 5a, 5b, 5c
7 godz. lekcyjna 3e, 3d 3e, 3d
8 godz. lekcyjna 6h

Uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię na wskazanej godzinie nie łączą się na Zoomie, mają okienko.

W środę  o godzinie 11:45 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Mazowieckim odbędzie się Msza Święta rekolekcyjna z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych. Proszę o stworzenie możliwości udziału we Mszy Świętej chętnym uczniom biorącym udział w rekolekcjach. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwienia nieobecności na danych lekcjach.Pozostali uczniowie uczestniczą we Mszy świętej on – line o godz. 11:45. Uczniowie z klas III nie uczestniczący w lekcjach religii, w tym czasie przebywają w świetlicy.

Link do przekierowania na Mszę: http://parafia-mb.csd.pl/transmisja-on-line/

W dniach 15, 16, 17 marca  lekcje odbywają się zgodnie z planem.

Wyspa marzeń – konkurs polonistyczny dla klas 4

Uczniowie klas 4
Proszę przygotujcie makietę niezwykłej baśniowej wyspy, na którą chcielibyście się wybrać z całą klasą.
W projekcie uwzględnijcie;
-nazwę wyspy,
-jej flagę,
-środki transportu, którymi będziecie przemieszczać się po wyspie,
-miejsca, w których będziecie mieszkć (np. domki, hotele),
-miejsca rekreacji, w których będziecie spędzać wolny czas.

Makiety przynosimy do szatni SP2 od dnia 16 marca do 26 marca 2021 r.

p.Agnieszka Kucińska, p. Marta Marek

Ślubowanie klas pierwszych

25 lutego 2021 r. uczniowie klasy pierwszej zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej naszej szkoły.

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Najpierw jednak zaśpiewali Hymn Polski, pieśń naszej szkoły i zaprezentowali program artystyczny. Wykazali się umiejętnością recytacji wierszy i śpiewu piosenek. Wykonane przez dzieci utwory były tematycznie związane z obowiązkami ucznia, bezpieczną zabawą, radością uczenia się i poznawania świata. Rodzice dumni ze swoich pociech nagradzali dzieci gromkimi brawami. W dalszej kolejności pierwszoklasiści ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu uroczystej przysięgi, Pani Dyrektor Agnieszka Lachowicz wielkim, kolorowym ołówkiem pasowała wszystkich pierwszaków na uczniów. Po ślubowaniu uczniowie zgodnie z tradycją naszej szkoły przeszli przez bramkę, symbolizującą wejście do szkolnej społeczności. W klasach natomiast odbyło się wręczenie pamiątkowych dyplomów, tarczy szkoły i drobnych upominków.

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole był niezapomniany, aby nasza szkoła była dla nich miejscem, gdzie będą chętnie przebywać, znajdą nowe przyjaźnie, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania.

Justyna Donica

Pokolenie Alfa vs Memy – prace uczniów klas siódmych

Komunikat Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

Szanowni Państwo,

Dzisiejszy raport Ministerstwa Zdrowia wykazał, że w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców liczba nowych zakażeń w powiecie grodziskim wyniosła 11,2. Jeszcze wczoraj wskaźnik ten wynosił 9,5. Aż 70% zakażeń z całego powiatu, dotyczy tylko gminy Grodzisk Mazowiecki. Dla porównania sąsiadujące powiaty uzyskały wyniki: 4,24 (żyrardowski), i 5,23 (pruszkowski). Tak szybki wzrost zakażonych oznacza, że nasz powiat jest drugi w kraju jeżeli chodzi o liczbę zakażeń.

W związku z utrzymującym się od kilku tygodni wzrostem zachorowań na covid-19 w gminie Grodzisk Mazowiecki muszę podjąć kroki mające na celu ograniczenie wzrostu zakażeń. Zawieszenie działalności grodziskich obiektów sportowych i kulturalnych pozwoli na zmniejszenie liczby zachorowań. Ograniczenia te będą obowiązywać od 5 marca (piątek) do 14 marca (włącznie).

W opinii specjalistów głównym źródłem rozprzestrzeniania się wirusa są kontakty osób biorących udział w różnych zajęciach i grupowych aktywnościach. Po dogłębnych konsultacjach z lekarzami oraz z dyrekcją sanepidu podjąłem decyzję o czasowym zamknięciu obiektów sportowych takich jak: basen, hale sportowe, boiska oraz kulturalnych: Ośrodek Kultury wraz z filiami, kino, świetlice wiejskie i miejskie, biblioteka publiczna oraz place zabaw.

W halach sportowych będą mogły się odbywać jedynie rozgrywki ligowe i zaplanowane turnieje. Pozostałe treningi i zajęcia dodatkowe zostają na ten czas zawieszone. Na boiskach mogą odbywać się mecze Mazowieckiego i Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz wszystkie jej filie, zostaje zamknięta dla czytelników. Wszystkie materiały, które zostały wypożyczone od 1 lutego mają przedłużony termin zwrotu do 22 marca. Funkcjonowanie książkomatu oraz wrzutni pozostaje bez zmian. Usługa „Książka na telefon” dla osób 70+ oraz niepełnosprawnych będzie realizowana jak do tej pory.

Targowisko miejskie będzie działało w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Przeprowadzane będą kontrole noszenia maseczek i przestrzegania bezpiecznej odległości.

Dołącz do SLO Nr 5 w Milanówku

Drodzy uczniowie klas VIII

 Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 STO w Milanówku zaprasza Was do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
Źródła informacji:
 – witryna dla kandydatów w naszej domenie: https://sites.google.com/slo5.edu.pl/informator-2021
 – „Zebranie informacyjne” dla kandydatów odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 18:30

Wzrasta liczba zakażeń koronawirusem!

Grodziski powiat jest w czołówce kraju jeżeli chodzi o liczbę zakażeń. Średnia liczba z pozytywnym wynikiem w powiecie grodziskim w pierwszym tygodniu lutego wyniosła 24 osoby. W kolejnym tygodniu liczba wzrosła do 26 osób. Z kolei raport z trzeciego tygodnia wskazał wynik 42 osób z pozytywnym wynikiem testu. Średnia z ostatniego tygodnia miesiąca wzrosła do 61 pozytywnych przypadków. Tak szybki wzrost wyników zakażonych oznacza że nasz powiat jest w czołówce kraju. Aż 70% zakażeń z całego powiatu, dotyczy tylko gminy Grodzisk Mazowiecki.

Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zasad sanitarnych.

Uważajmy na siebie i naszych bliskich. Dbajmy o nasze zdrowie.

Kostka Rubika! To jest to!

Wow! Ale super! – takie okrzyki słychać było na spotkaniu klasy 4e z Adamem Polkowskim, zwycięzcą programu „The Brain. Genialny umysł.” Pan Adam zaprezentował oryginalną, sześcienną kostkę Rubika 3x3x3, której liczba kombinacji różnych ułożeń wynosi ponad 43 tryliony, a więc 43 000 000 000 000 000 000. Rekordowy czas układania takiej kostki to 3,47 sekundy i należy do Yusheng Du pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

Nasz gość pokazał nam także kostki o różnych kształtach oraz kostki posiadające zębatki. Zachwyt uczniów wzbudziły zdjęcia przedstawiające mozaiki ułożone przez pana Adama i jego uczniów. Niektóre z nich składały się z kilku tysięcy kostek i były portretami znanych ludzi. Panu Adamowi udało się nawet ułożyć portret jednej z uczennic 🙂

Nasi uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani do zajęć, a pytania do Pana Adama nie miały końca. Każdy uczeń z klasy 4e otrzymał kostkę Rubika i podjął próbę ułożenia najpierw jednej ścianki, a potem całej kostki. W klasie 4e obudził się duch sportowej rywalizacji! Cubbing- czyli hobbystyczne układanie kostki uprawiają rzesze ludzi na całym świecie, teraz jest to hobby także naszych uczniów.

Aby układać kostkę Rubika nie potrzeba znać jakichś magicznych sztuczek, bo wszystko opiera się na pewnych algorytmach i gotowych schematach ruchów. Wystarczy się ich nauczyć. Zachęcamy wszystkich uczniów do sięgnięcia po tę zabawkę logiczną.

Podsumowanie innowacji – „Sprawnie się ruszamy i tabliczkę dobrze znamy”

Tabliczko Mnożenia, jakaś Ty wspaniała.

Kto zna Cię dokładnie – temu cześć i chwała!

Nasza przygoda z projektem rozpoczęła się 2 października 2020 roku od Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.  Koniec października  to czas zamknięcia szkół i praca zdalna.  Listopad i grudzień – zamknięci w domach, wpatrujący się w ekran komputera. Mimo takich przeciwności udało nam się zakończyć innowację w terminie 🙂

Na zakończenie uczniowie otrzymali do wypełnienia   ankietę podsumowującą nasz projekt. Oto jej wyniki:

 1. W ankiecie wzięło udział 45 uczniów 22 z klasy 3A oraz 23 z klasy 4E
 2. Na pytanie o zajęcia z dnia 2 października 2020, kiedy to świętowaliśmy ŚDTM 99% uczniów odpowiedziało: „Tak zajęcia bardzo mi się podobały”.
 3. Tego samego dnia nastąpiło sprawdzenie tabliczkowej wiedzy każdego z uczniów. Na pytanie czy taka forma sprawdzenia znajomości tabliczki mnożenia była trudna: 37 uczniów odpowiedziało „ Nie”. Niestety 8 osobom ten krótki teścik sprawił kłopoty.
 4. ŚDTM to nie tylko sprawdzanie wiedzy uczniów, ale również dobra zabawa. Tego dnia wymyślaliśmy rymowanki, graliśmy w tabliczkowego Piotrusia czy też w tabliczkowe memory. Na pytanie czy memory było ciekawą grą 89% ankietowanych odpowiedziało „Tak”
 5. W październiku graliśmy na niebieskiej sali gimnastycznej w grę CZTERY KĄTY. Zabawa polegała na podziale klasy na 4 grupy: każda z nich ustawiła się w innym narożniku sali gimnastycznej, a nauczyciel podawał zadania do obliczenia. Wygrywała ta drużyna, która jako pierwsza powróciła do swojego narożnika. Okazuje się, że dla 42 uczniów ta gra była bardzo ciekawa. Ponadto 86% wszystkich ankietowanych uznało ją za najfajniejszą zabawę.
 6. Ostatnim punktem naszego projektu była gra : MNOŻYMY Z KOSTKĄ. Zabawa polegała na tym, że każdy z uczestników na kartce papieru miał napisane liczby od 1 do 10 ze znakiem mnożenia, następnie Pani udostępniając swój ekran na zoom rzucała kostką do gry. Zaskoczenia nie było – 93% uczniów taka forma zabawy z tabliczką mnożenia bardzo się podobała.
 7. Na pytanie czy warto uczyć się tabliczki mnożenia i cały czas ją utrwalać 98% uczniów odpowiedziało „Tak” . Zostało jeszcze te 2%, które trzeba przekonać 🙂
 8. 100% ankietowanych wskazało w jakich sytuacjach przydaje się nam znajomość tabliczki mnożenia. Przeważały odpowiedzi: „w życiu codziennym” , „aby nikt nas nie oszukał”, „na zakupach” czy też „na matematyce”. Jedna z odpowiedzi wywołała uśmiech na naszych twarzach : „w obliczaniu ile ludzików lego jest na półkach 🙂 MAM ICH SPORO”
 9. Uczniowie zapytani o ocenę końcową projektu w 86% wystawili bardzo dobry. Niestety jedna osoba wystawiła ocenę negatywną . Obiecujemy zatem, że będziemy pracować, aby w następnym naszym wspólnym projekcie wszyscy byli zadowoleni 🙂
 10. Przy pytaniu o ulubiony przedmiot szkolny tylko 4 osoby nie wskazały matematyki . Zatem 41 osób lubi ten przedmiot – co bardzo cieszy p.Górską!!
 11. Ostatnie pytanie dotyczyło udziału w przyszłości w takich projektach. 98% ankietowanych odpowiedziało „Tak, chętnie wezmę udział”

 

Rodzicom  przygotowałyśmy i przesłałyśmy materiały: ”W jaki sposób pomóc dziecku uczyć się tabliczki mnożenia”. Mamy nadzieję, że poprzez zabawę ułatwi to naukę dziecku. Przygotowane gry i zabawy są ciekawym sposobem na edukację dzieci w domu, a dodatkowo wzmacniają więzi w rodzinie. Dzieci spędzając czas wspólnie z rodzicami na przygotowanych przez nas zabawach ograniczają czas przed komputerem czy telewizorem. Zabawy edukacyjne poprawiają koncentrację, wzmacniają pamięć i usprawniają pracę rozwijającego się mózgu.

Uczenie się matematyki kształtuje logiczne myślenie, tworzy umiejętność zwięzłego formułowania myśli, przyzwyczaja do sprawnego działania. A są to niezbędne umiejętności do odkrywania innych dziedzin wiedzy – fizyki, geografii, języków obcych, a nawet przedmiotów humanistycznych. Wiedza, choćby podstawowa, o ułamkach, procentach, geometrii  potrzebna jest nam nie tylko na lekcjach w szkole, ale i w całym życiu. Bez względu na zawód, jaki wykonujemy, stykamy się z nią niemal nieustannie. Matematyka jest dookoła nas. Dzięki niej osiągamy cele, udaje się nam znaleźć dobrą pracę. Dzięki matematyce wiemy prawie wszystko: ile ma największy szczyt, a ile najgłębsze morze? Znamy powierzchnie państw, kontynentów a nawet planet. Czy ktoś z nas wyobraża sobie życie bez daty czy godziny? Przecież, gdyby nie matematyka to  byśmy nie osiągnęli tak wysokiego poziomu rozwoju techniki.

Katarzyna Pawlak

Alicja Górska

ROZSTRZYGNIĘCIE ZIMOWEGO KONKURSU SCRABBLE

Zimowy konkurs „Produkcja śniegowych scrabblopłatków” został rozstrzygnięty!

Nie ukrywam, że liczyłam na większe zainteresowanie tym konkursem, ale mam nadzieję, że majowe zadanie, które właśnie przygotowuję, zachęci do udziału większą liczbę młodzieży!

Tymczasem ogłaszam, że zwycięzcą zimowego konkursu scrabble został Janek Chwedorczuk (absolwent naszej szkoły). Drugie miejsce zajął Franek Kurzepa z klasy 8D.

Obaj chłopcy ściśle przestrzegali warunków konkursu. Wszystkie użyte przez nich słowa występują w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty. Janek zużywając wszystkie kostki scrabble, ułożył na planszy 21 wyrazów i zdobył 787 pkt. (czyli śniegowych scrabblopłatków), Franek zaś układając 19 wyrazów zdobył 474 pkt.

Obu uczestnikom konkursu gratuluję pomysłowości i świetnych rozwiązań!

W najbliższym możliwym terminie postaram się przekazać Wam nagrody, których fundatorem jest firma Swedeponic Polska produkująca świeże zioła („Baziółka”).

Przypomnę, że firma ta sponsorowała już wcześniej nagrody dla uczestników Szkolnego Turnieju Scrabble zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka w roku 2018.

Dla uczniów ciekawych i dociekliwych informacja – umieściłam na padlecie SCRABBLE obie prace konkursowe (padlet jest otwarty dla wszystkich uczniów i znajduje się poniżej padletów klasowych na stronie naszej Szkoły).

Zapraszam do udziału w następnym, wiosennym konkursie Scrabble. Nowe zadanie zostanie umieszczone na naszym padlecie w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny!

Pozdrawiam wszystkich moich uczniów i zapraszam do wspólnej zabawy!!

Dziękuję firmie Swedeponic Polska za zorganizowanie nagród dla uczniów.

Beata Jacyniuk (opiekun Szkolnego Klubu Scrabble)

Podsumowanie Tygodnia Bezpieczeństwa w Sieci

W dniach 8-12 lutego 2021 r. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 aktywnie włączył się w organizację akcji Tydzień Bezpieczeństwa w Sieci. 9 lutego dodatkowo świętowaliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu.

Nasze działania były zaplanowane na cały tydzień. Szkolnymi koordynatorami zostali następujący nauczyciele: pani Alicja Górska oraz pani Małgorzata Maciak.

Harmonogram przygotowany przez koordynatorów zakładał wykonanie przez każdą klasę następujących zadań:

 1. Klas 1-3 – wprowadzenie w tematykę bezpieczeństwa w internecie z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych przesłanych przez organizatorów oraz nauczyciela koordynującego.
 2. Klasy 1 – przygotowanie plakatu – „Mój własny emotikon lub emotka klasowa”.
 3. Klasy 2 – przygotowanie plakatu – „Jak wyobrażasz sobie Strażnika Internetu?”
 4. Klasy 3 – przygotowanie modelu przestrzennego –„Jak wyobrażasz sobie wirusa komputerowego?”
 5. Klasy 4-8 – godzina do dyspozycji wychowawcy na temat aktywności dzieci i młodzieży na portalach społecznościowych oraz zagrożeń związanych z zamieszczaniem w sieci informacji o sobie. Temat w klasach 4-6: Lekcja bezpieczeństwa, w klasach 7-8 : Mój wizerunek on-line. Lekcje w oparciu o materiały przekazane przez organizatora i koordynatora projektu.
 6. Klasy 4 – warsztaty w ramach edukacji medialnej dotyczące korzystania z teksów kultury w internecie – prowadząca: pani Monika Suchecka.
 7. Klasy 5 – w ramach lekcji informatyki nowe logo DBI – publikacja najciekawszych prac na internetowej stronie naszej szkoły.
 8. Klasy 6 – w ramach lekcji informatyki plakaty o DBI – publikacja najciekawszych prac na internetowej stronie naszej szkoły.
 9. Klasy 7 – w ramach lekcji informatyki quiz o bezpieczeństwie w sieci na Dysku Google lub krzyżówka o bezpieczeństwie w sieci w edytorze tekstu – publikacja najciekawszych prac na internetowej stronie naszej szkoły.
 10. Klasy 8 – przygotowanie prezentacji na temat cyber-bezpieczeństwa –  prezentacja prac we wszystkich klasach 4-7 w ramach lekcji informatyki.

Czytaj więcej

Dzień Bezpiecznego Internetu

9 lutego na całym świecie obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

 

Nasza „Dwójka” również aktywnie uczestniczy w tym wydarzeniu!!!

Przez cały tydzień, we wszystkich klasach lekcje informatyki poświęcone zostaną bezpieczeństwu w sieci.

Również na lekcjach wychowawczych uczniowie zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa on-line. W klasach 7 oraz 8 wychowawcy poruszą temat wizerunku on-line – jakże ważny w dzisiejszym świecie dla młodych.

Oj będzie się działo!!!

Tydzień bezpieczeństwa w sieci

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

Wydarzenie patronatem honorowym objął Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki.

Partnerami akcji zostały firmy: Facebook, Google, Samsung, Librus oraz Elektrownia Powiśle.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 obchodzić będziemy 9 lutego.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 włącza się aktywnie w przedsięwzięcie!!!

Świętujemy cały tydzień od 8 do 12 lutego!!!

Zebrania on-line z Rodzicami

KLASA IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY ŚRODA

3.02.2021

CZWARTEK

4.02.2021

1a Grażyna Kierszniewska 18.00
1b Teresa Witkowska 18.00
1c Iwona Sobaniec 18.00
1d J. Donica 18.00
1e Nina Górecka 18.00
1f Wiesia

Wyczółkowska

17.00
2a Dominika Szymaniak 17.30
2b M. Zagajewska 18.15
2c Ilona Urbańska 18.00
2d Sylwia Maciak 18.00
2e Daria Rafalska

Martyna Grzyb

18.00
3a Katarzyna Pawlak

Adriana Rybak

17.30
3b Edyta Barczyńska 17.30
3c Ewa Pokrop-Krupa 18:00
3d K. Romaszewska 17.30
3e A. Fiutkowska 18.00
3f Anna Kubańska 18.30
4a Sławomir Księżycki 17.00
4b Kucińska Agnieszka 18.00
4c Paweł Szeliński 19.00
4d Irmina Wykrętowicz 17.30
4e Joanna Malinowska 18.30
4f Marta Marek 17.00
5a Anna Rybak, Agnieszka Włoczkowska 17.30
5b Beata Wesołowska, Agnieszka Gajek 18.00
5c Małgorzata Deć- Kucharczyk 18.00
6a Agata Stępniewska 18.00
6b Katarzyna Wieczorek 18:00
6c W późniejszym terminie W późniejszym terminie W późniejszym terminie
6d Piotrowska Monika 18.30
6e Katarzyna Sadowska 18.00
6f Michał Starus 18.30
6g Jolanta Żurecka 18.00
6h Anna Sępińska-Adamska 18:00
6i Adriana Rybak

Damuta Marcinik

19.00

 

7a Alicja Górska 18.00
7b Kamila Dominiak 17.00
7c Tomasz Pierc 18.30
7d Iwona Bielska 17.00
7e Małgorzata Maciak 18:00
7f Adela Zyskowska 18.30
7g Danuta Grabowska 18.00
8a Robert Dziekański Godz. 18.00
8b Beata Kierzkowska 18.00
8c Beata Ciesielczyk 17.00
8d Iwona Chęcmanowska Godz.18.00
8e Małgorzata Bereda

Paulina Misztal

Godz. 17.00
8f Teresa Łagowska 18.00

 

ZEBRANIA ONLINE – PRZEDSZKOLE

GRUPA IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY DATA GODZINA
0a E. Mitura

J. Preneta

10.02.21 Środa 17.30
0b M. Jakucy

M. Tepińska

9.02.21 Wtorek 16.45
0c A.Krupa 9.02.21 Wtorek

 

18.00
4 latki K. Fijałkowska 9.02.21 Wtorek

 

17.30

.317

3 latki

“JEŻYKI”

E. Pawłowska

A.Włodarkiewicz

10.02.21 Środa 18.00
3 latki

“KRASNOLUDKI”

A.Mak 9.02.21 Wtorek

 

17.30

 

Paczka dla kombatanta

Zbiórka rzeczy dla Kombatantów i ich rodzin na Kresach Wschodnich

Szanowni rodzice i uczniowie

Kolejny już raz nasza szkoła bierze udział w charytatywnej akcji „Paczka dla Kombatanta”.

Sytuacja materialna wielu polskich rodzin na Kresach jest bardzo trudna, dlatego warto stale pomagać naszym rodakom.

Akcja trwa do 11 lutego.

Chętni przynoszą artykuły do szkoły. Na parterze jest specjalnie wydzielone miejsce, gdzie można składać przyniesione dary.

Koordynatorami zbiórki jest p. Małgorzata Deć – Kucharczyk i p. Irmina Wykrętowicz, które udzielają szczegółowych informacji.

Zbiórka dotyczy: artykułów papierniczych (np. bloki, kredki, farby itp.) zabawek (proszę o zabawki czyste i sprawne).

MILE WIDZIANA RÓWNIEŻ CZEKOLADA DLA DZIECI .

Liczymy na Wasze dobre serce.

Dyrektor ZSP2 Agnieszka Lachowicz

Pani Małgorzata Deć – Kucharczyk

Pani Irmina Wykrętowicz

Giganci Programowania

Szkoła Giganci Programowania zaprasza Uczniów na bezpłatną naukę programowania, organizowaną w ramach akcji „Koduj z Gigantami”.

Celem „Koduj z Gigantami” jest popularyzacja nauki programowania wśród uczniów w wieku 7-19 lat, a honorowy patronat nad wydarzeniem sprawują Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

 

Warsztaty odbędą się stacjonarnie, w szkole Giganci Programowania w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Sienkiewicza 52, w małych grupach i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Dla Uczniów z Grodziska i sąsiednich miejscowości przygotowaliśmy:

 • klasy 1-3: programowanie w Minecraft i Scratch
 • klasy 4-6: programowanie w Scratch i tworzenie aplikacji na telefon w AppInventor
 • klasy 7-8: wstęp do tworzenia aplikacji dla Windows w C#
 • szkoła średnia: wstęp do tworzenia aplikacji dla Windows w C#

 

Termin warsztatów to sobota, 13. lutego.

Zapisy rozpoczęły się w poniedziałek, 18. stycznia, na stronie: www.kodujzgigantami.pl

Liczba miejsc jest ograniczona.

WOŚP

Do naszej stacjonarnej szkolnej skarbonki WOŚP,  w dniach 22.01 i 29.01. 2021 roku dzieci, rodzice i nauczyciele wrzucili 3058,99 złotych.  Do każdego datku dołączyliśmy filcowe serduszko wykonane przez Wolontariuszy Szkolnego Koła Wolontariatu.  Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom! SKW.

Zagraj w Dwójce w wielkim finale WOŚP !!!

Nasza Dwójka włącza się w Finał w sposób nietypowy, ponieważ czas jest nietypowy. W ramach Sztabu Grodziskiego będziemy prowadzili zbiórkę do naszej szkolnej puszki i rozdawali filcowe serduszka.

W tym roku wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 29. W tym roku będzie to Finał z głową – takie jest hasło przewodnie naszej zbiórki. Tym razem skupiamy się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jest to już drugi Finał WOŚP dedykowany laryngologii. 29. Finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia.

Przygotowaliśmy dla wszystkich wrzucających datki do naszej szkolnej puszki czerwone, mięciutkie filcowe serduszka. Zostały wykonane przez młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu w czasie ferii. Serduszka mogą być magnesami lub przypinkami, prezentem na Walentynki lub po prostu pamiątką. Zapraszamy po nasze serduszka. Wesprzyjmy wspólnie szlachetny cel.

Puszka będzie wystawiona: 22 stycznia w piątek, od godziny 7.30 do godziny 16.30 w wejściu do Oddziału Przedszkolnego i w dniu 29 stycznia w piątek w wejściu do nowego skrzydła Szkoły klas 1-3 w godzinach 7.30- 17.00.

Zapraszamy !!!

Ponadto, w dniu Finału 31 stycznia wolontariusze WOŚP będą zbierali datki do puszek w rejonie szkoły.

Szkolne Koło Wolontariatu

Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 2

w Grodzisku Mazowieckim

Zabawa na feriach – tydzień II

W dniach od 11 do 15 stycznia odbyły się półkolonie zimowe dla dzieci z klas 1-3. W drugim tygodniu ferii były 4 grupy po 12 osób. Dziećmi opiekowały się panie: Ilona Urbańska, Anna Fiutkowska, Krystyna Romaszewska i Anna Kozieł. Dzieci miały okazję uczestniczyć w wielu interesujących wydarzeniach. Pierwszym z nich było spotkanie ze Strażą Miejską z Grodziska. Niesamowitych wrażeń dostarczyły warsztaty gry na bębnach afrykańskich zwanych „dżembe” oraz pokaz walk samurajów, połączony z elementami historii Japonii, które prowadzili członkowie grupy rekonstrukcyjnej SHIMAZU. Spotkanie zorganizował sensei Marcin Bednarz z UKS BUDO Grodzisk Maz. Dzieci uczestniczyły też w zajęciach robotyki prowadzonych przez Pana Pawła Wasilewskiego i Kamila Celewskiego, a także zajęciach dogoterapii prowadzonych przez Kynoakademię. Panie zorganizowały także zajęcia plastyczne: malowanie na sztalugach, malowanie wyrobów z gliny i zajęcia modelarskie z „Krajoznawcą”.

Mamy nadzieję, że bawiliście się dobrze, zatem do zobaczenia w wakacje.

A.Fiutkowska, A.Kozieł, K. Romaszewska, I.Urbańska

Zabawa na feriach – tydzień I

W dniach od 4 do 8 stycznia w naszej szkole odbyły się półkolonie zimowe dla uczniów klas 1-3. Trzy grupy po dwanaścioro dzieci prowadzone były przez opiekunów: p. Małgorzatę Maciak, p. Jolantę Surałę i p. Annę Kozieł. Program ferii był bardzo bogaty. Dzieci miały okazję uczestniczyć w treningach karate tradycyjnego prowadzonych przez sensei Jakuba Malickiego- mistrza świata. Były także zajęcia lepienia z gliny prowadzone przez p. Justynę Potyńską. Panie: Joanna Pietrzak i Aneta Fornal wprowadziły dzieci w magiczny świat muzyki ucząc je gry na ukulele. Były bardzo ciekawe zajęcia z robotyki, które prowadzili panowie: Paweł Wasilewski i Kamil Celewski.

Czytaj więcej

Powrót do nauki stacjonarnej klas I-III

Drodzy Rodzice,

W okresie od 18 stycznia 2021 roku nauka w klasach I – III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie zgodnie z planem dostępnym w dzienniku elektronicznym, w ścisłym reżimie sanitarnym. Mając na uwadze, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom prosimy o przypomnienie przez Państwa „Procedur dotyczących funkcjonowania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Grodzisku Mazowieckim”.

Uczniowie klas IV – VIII będą nadal uczyć się zdalnie.

Dyrektor

Agnieszka Lachowicz

Procedura-funkcjonowania-Szkoły-od-1-września-2020-r

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE OD NASZYCH UCZNIÓW

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU ŻYCZĄ UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2

Czytaj więcej

Konkursy kuratoryjne

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą terminu ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021 zostały zmienione harmonogramy konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe harmonogramy oraz wprowadzone zmiany są dostępne na stronach internetowych poszczególnych organizatorów. Proszę o dalsze o monitorowanie pojawiających się informacji o przebiegu konkursów.

Z poważaniem,

 Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020., poz. 2111)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1036 z późn. zm.)

Kalendarz adwentowy 3A

Tradycji stało się zadość.

W oczekiwaniu na Święta Bożonarodzeniowe w tym roku dzieci z klasy 3a miały okazję cieszyć się z realizacji zadań kalendarza adwentowego. Już od 1 grudnia z wielkim zainteresowaniem, każdego dnia, czekały na otwarcie szufladki z zadaniem na każdy dzień adwentu. Radość z wykonywanych prac była ogromna i przyniosła dzieciom wiele satysfakcji. Na skutek zadań z kalendarza adwentowego, dzieci posprzątały swoje pokoje, zrobiły kartkę świąteczną, ozdobiły swoje okna, pomagały w ubieraniu choinki, piekły pierniczki, ozdabiały pomarańcze goździkami itp. itd. Czytaj więcej

Choinka matematyczna

Prawdą jest, że zajęcia poprzedzające święta charakteryzują się radosnym pobudzeniem uczniów, którzy myślami są już przy choince i prezentach 🙂

Od kilku lat w klasach młodszych ostatnią lekcję matematyki przed Bożym Narodzeniem poświęcam na ubieranie matematycznej choinki. W tym roku zaprosiłam do tej zabawy klasę 4E oraz panią Katarzynę Pawlak wraz z klasą 3A.

Matematyka i choinka ???? TAK !!!

Alicja Górska

Zobaczcie sami 🙂 Czytaj więcej

Świąteczna składanka 6H

Ponieważ uwielbiamy atmosferę świąt Bożego Narodzenia, przygotowaliśmy składankę z naszymi ulubionymi kolędami, pastorałkami i radiowymi hitami… posłuchajcie z nami i poczujcie magię świąt !!!

Pastorałki i kolędy

1. Rokiczanka – „Pastorałka od serca do ucha” https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wKAavHP12eY

2. Arka Noego – „Świeć gwiazdeczko, świeć” https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QfY50zEalz8

3. Studio Accantus – Gore gwiazda Jezusowi https://www.youtube.com/watch?v=mEtw39_XU4I

4. Pójdźmy wszyscy do stajenki https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vmJTd3P8JUk&feature=youtu.be&t=1

5. GOLEC UORKIESTRA & SOUND’n’GRACE – Przybieżeli do Betlejem https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ss8lbkrIZ9Y&feature=youtu.be

6. TGD i Kuba Badach – Mario, czy już wiesz? (Mary Did You Know?) https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LFhTMa8dav4 Czytaj więcej

„Królewska szkoła on-line”

11 grudnia klasa 2c odwiedziła on-line Zamek Królewski w Warszawie.

Wzięliśmy udział w wirtualnej wycieczce po Zamku w ramach projektu „Królewska szkoła on-line” oraz lekcji pt: „Na królewskim dworze”. Podczas wirtualnej przechadzki po najpiękniejszych królewskich apartamentach poznaliśmy życie dworskie i znaczenie ceremoniału. Zastanowiliśmy się, kto mógł odwiedzić króla, co monarcha jadł na śniadanie i jak należało się zachowywać w jego obecności. Wspólnie z zamkowym kustoszem odkrywaliśmy zamkowe tajemnice.

Już nie możemy się doczekać kiedy będziemy mogli zobaczyć to wszystko na żywo.

 

fot. Zbigniew_Panow_pzstudio.pl

W świecie Szmacianych Misiów

7 grudnia uczniów klasy 3c odwiedziła na lekcji on-line pani Joanna Michalska, entuzjastka szycia ręcznego, i podzieliła się z nami swoją historią…

– To był przypadek. Pewnego dnia natrafiłam na misia bez jednej łapki. Postanowiłam więc mu ją doszyć ręcznie. I tak się złożyło, że nie zakończyłam swojej przygody z szyciem na tej jednej misiowej łapce – wtedy właśnie wpadłam na pomysł, aby stworzyć całą rodzinę, a nawet cały świat, Szmacianych Misiów. – opowiadała nam pani Joanna.

Szmaciane Misie powstają do dziś, a pani Joanna nie tylko projektuje ich kolejne rodzaje, lecz także dzieli się swoją pasją z innymi – z dziećmi, z młodzieżą i z dorosłymi. Na naszej lekcji pokazała nam jak powstają jej ręcznie szyte misie, zaczynając od wykroju, poprzez dobór kolejnych elementów, aż do pięknego finału.

To jeszcze nie był koniec niespodzianek. Każdy uczeń mógł wziąć udział w konkursie ogłoszonym przez Panią Joannę. Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie misia choć troszkę przypominającego te, szyte przez Panią Joannę, nadanie mu imienia, opisanie jego charakteru, co lubi robić, jaki miód lubi jeść… Nagrodą były ręcznie uszyte Szmaciane Misie.

W konkursie wzięło udział 14 uczniów klasy 3c. Czytaj więcej

Sałatka ułamkowa

Z matematyką spotykamy się po prostu wszędzie: w szkole, w sklepie, w banku. w urzędzie…

Ale czy zastanawialiście się, że bez matematyki nie zrobilibyście nawet sałatki?

Tak, tak nawet w naszej sałatce znajduje się przepyszna MATEMATYKA 🙂 🙂 🙂

Nie wierzycie? NAPRAWDĘ!!!

Uczniowie z klasy 5c, pomimo zdalnego nauczania w ramach innowacji pedagogicznej z matematyki, pod okiem pani Alicji Górskiej postanowili to udowodnić  🙂 🙂 🙂

 

 

 

Czytaj więcej

Pysznie zdrowo i kolorowo w 2D

Dzielne Dzieciaki z 2d zainspirowane listopadowym dniem zdrowego odżywiania, postanowiły podzielić się pomysłami na zdrowy posiłek. Miało być pysznie, zdrowo i kolorowo. Efekty przeszły najśmielsze oczekiwania wychowawcy. Potrawy przedstawione na zdjęciach są pyszne, bardzo zdrowe, kuszą kolorami i są prawdziwymi dziełami sztuki. Szef kuchni poleca wszystkie! Czytaj więcej

Sprawnie się ruszamy i tabliczkę mnożenia dobrze znamy

W ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej w klasie 3A oraz 4E przystąpiliśmy do kolejnego wyzwania.

Nauka zdalna – to dla nas żadna przeszkoda 🙂

Gra – MNOŻYMY Z KOSTKĄ
Zabawa polegała na tym, że każdy z uczestników na kartce papieru miał napisane liczby od 1 do 10 ze znakiem mnożenia, następnie Pani udostępniając swój ekran na zoom  rzucała kostką do gry. Za każdym razem, gdy wypadła jakakolwiek liczba uczniowie samodzielnie podejmowali decyzję, do której cyfry ją dopisać. Liczb było 10, tak więc  Pani rzucała kostką tylko 10 razy. Gdy każda cyfra miała już dopisaną liczbę, uczniowie mnożyli  i wypisywali wyniki. Następnie każdy sumował po kolei otrzymane liczby. Wszyscy w skupieniu wykonywali obliczenia. Wygrywał ten, kto uzyskał najwyższy wynik.

Zwycięzcami są:

Hania Bohdan z klasy 3A oraz Antoni Jasiński z klasy 4E

Katarzyna Pawlak

Alicja Górska

Zwycięzcy

 

 

Mikołajowy Turniej o Puchar Starosty

W dniu 05.12.2020 r. Grodziski Klub Koszykarski zorganizował Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej o Puchar Starosty Powiatu Grodziskiego. W tym roku wzięły w nim udział dziewczęta rocznika 2008. W rywalizacji sportowej uczestniczyły następujące kluby koszykarskie z województwa mazowieckiego i łódzkiego: GKK Grodzisk Mazowiecki, UKS „Trójka” Żyrardów, UKS „Huragan” Wołomin, UKS La Basket Warszawa oraz ŁKS KK Łódź i KS SIRMAX Kutno. Drużyny podzielono na dwie grupy, w których rywalizowały o wejście do finału. W grupie A finalistkami zostały dziewczęta z Żyrardowa, a w grupie B, po pokonaniu Wołomina 42:27 i Łodzi 59:51, zawodniczki gospodarza turnieju. W meczu o pierwsze miejsce zwyciężyły Grodziszczanki, pokonując zespół UKS „Trójka” Żyrardów 42:32.

MVP turnieju została reprezentantka GKK Grodzisk Mazowiecki Martyna Feliga, a za najlepszą zawodniczkę tej drużyny uznano Kamilę Dworowską. Czytaj więcej

Lekcja on-line prosto z Centrum Nauki Kopernik

10.12. bieżącego roku klasy IV e, VI b, VI c, VI d i VI h wraz z wychowawczyniami wzięły udział w bezpłatnych, interaktywnych zajęciach w ramach programu „Nauka dla Ciebie” przygotowanych przez edukatorów Centrum Nauki Kopernik pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Tego typu spotkania są skierowane do uczniów mieszkających w małych miejscowościach (poniżej 130 tys. mieszkańców), gdzie dostęp do oferty edukacyjnej i centrów nauki jest ograniczony.

Młodzież z naszej palcówki miała okazję i przyjemność wziąć udział w lekcji poświęconej ciśnieniu. Aby móc uczestniczyć aktywnie w zajęciach, musiała się do nich wcześniej przygotować, gromadząc odpowiednie rekwizyty. Lekcję poprowadzili dla nas Lila i Krzysztof, którzy to w zabawny i humorystyczny sposób przybliżyli zagadnienia związane z ciśnieniem oraz wykorzystaniem słynnego urządzenia zwanego półkulami magdeburskimi. Czytaj więcej

Dobre myśli… z 6H

Na jednej z godzin wychowawczych uczniowie klasy VIh przygotowali prezentację złożoną z wybranych przez siebie cytatów, złotych myśli, powiedzeń, które ich motywują, skłaniają do refleksji bądź po prostu sprawiają, że dzień staje się piękniejszy… zatem poznajcie je wszystkie i może sami stwórzcie swoją tablicę złotych myśli 🙂

Mikołajki u „Jeżyków”

7 grudnia 2020 r. w grupie 3-latków „Jeżyków”, odbyły się Mikołajki. Dzieci z niecierpliwością czekały na Świętego Mikołaja. Ku zaskoczeniu wszystkich, Mikołaj przybył z pomocnikiem – bałwankiem Olafem, który zrobił na dzieciach ogromne wrażenie. Przy samodzielnie ubranej choince i ciepłym kominku „Jeżyki” zaśpiewały gościom piosenkę i wyrecytowały wierszyk. Za to, że były grzeczne przez cały rok, zostały obdarowane pięknymi prezentami. Wszyscy chętnie fotografowali się z Mikołajem i Olafem. To był dzień pełen wrażeń. Czytaj więcej

Mikołajki w 2D

 

„Kochany Panie Mikołaju! My tak czekamy każdej zimy. Dlaczego zawsze Pan przychodzi do nas Gdy śpimy?

Czy to już musi tak pozostać? Czy to jest w księgach zapisane? Ja od prezentu bym wolała Spotkanie z Panem…”

Z okazji święta Mikołaja tak śpiewają dzieci z klasy 2d.

Nucąc piosenkę Majki Jeżowskiej, w oczekiwaniu na Mikołaja – Dzielne Dzieciaki z 2d stworzyły projekty w programie graficznym Paint oraz Paint 3D.

Prace przedstawiają wesołego Mikołajka, na którego 6 grudnia czekają wszystkie dzieci….. Czytaj więcej

Wesołe misie z klasy 1D

Dzień 25 listopada to Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji klasa 1 d przygotowała maski misiów. Podczas zdalnej lekcji uczniowie wysłuchali historii powstania pluszowego misia. Obejrzeli film ukazujący, jak powstają pluszowe zabawki. Następnie uczniowie sprawdzili, czy znają słynne misie występujące w dawnych i we współczesnych bajkach. Ponadto rozwiązali zagadki zadane przez Kubusia Puchatka. Musieli wykazać się nie tylko znajomością bajek, ale również wiedzą polonistyczną i matematyczną. Nie lada wyzwaniem były również równania z misiem. Na koniec zdalnej lekcji uczniowie w grupach prezentowali swoje ulubione maskotki. Lekcja ta dostarczyła dzieciom wiele radości.

Justyna Donica Czytaj więcej

Znamy wyniki kwalifikacji do półfinału Instalogik

Miło nam poinformować, że do II etapu konkursu matematyczno – informatycznego InstaLogik zakwalifikowało się 10 uczniów. Są to:

4b B.Gordoń
4d M.Milewski
5b. P.Prokopczyk
6F M.Wesołowski
6F S.Wróblewski
6h D.Surała
7A F.Strzeszewski
8a M.Kozak
8d N.Milon
8f A.Kisiel

Serdecznie gratulujemy  pierwszego sukcesu. Trzymamy kciuki w II etapie !!!

Etap II, termin 12 grudnia 2020, godz. 10:00 – 11:30

Klasa 4E na filmie pt. „W głowie się nie mieści”

Wszystkie nasze emocje są ważne, to naprawdę OK, że przez jakiś czas jesteś smutnyklasa 4E na filmie pt. „W głowie się nie mieści”.

Na ostatniej godzinie wychowawczej uczniowie klasy 4E obejrzeli na Zoomie niezwykle interesujący film pt.”W głowie się nie mieści”. Zasiedliśmy w swoich domach przed komputerami z przekąskami oraz napojami i przez chwilę poczuliśmy atmosferę kina 🙂

Bohaterką opowieści jest jedenastoletnia dziewczynka Riley, która przeprowadza się wraz z rodzicami do innego miasta. Nowa szkoła, nowi znajomi, brak ukochanych przyjaciół i dość spartańskie warunki w nowym domu sprawiają, że Riley czuje się zagubiona i nieszczęśliwa. W jej głowie panuje chaos i ma duże trudności w zaaklimatyzowaniu się w nowym środowisku.

My dzisiaj także doświadczamy różnych trudnych emocji związanych ze zdalną nauką, naszym zdrowiem, niepewnością co do przyszłości. Film pomaga nam zrozumieć, że wszystkie nasze emocje są ważne, że można je rozumieć i że wszystkie mogą być nam pomocne, a próba uciszenia jednej powoduje kłopoty z innymi. Film daje nam cenną lekcję, że „To naprawdę OK, że przez jakiś czas jesteś smutny”.

Tak jak u wszystkich ludzi, zachowaniami Riley kierują emocje – Radość, Strach, Gniew, Odraza oraz Smutek. Mieszkają one w Centrum Dowodzenia w umyśle Riley. Poznajmy je lepiej.

Gdy spotykamy Riley, jej emocją przewodnią jest Radość, która robi wszystko, by utrzymać pozytywną atmosferę. Stara się zminimalizować to, co nieprzyjemne lub niebezpieczne. Radość nie chce dopuszczać do Riley smutku. Ilekroć dziewczynka poczuje się źle, Radość natychmiast ją rozwesela. Jednakże wysiłki Radości przestają być skuteczne, kiedy Riley doświadcza kryzysu związanego ze zmianą miejsca zamieszkania. Wtedy w Centrum Dowodzenia zaczyna panować chaos: Gniew, Strach i Odraza przejmują dowodzenie, a Radość i Smutna gubią się gdzieś w umyśle Riley.

Lubimy kiedy wszyscy wokół nas są weseli. Trudno nam znieść smutek naszych bliskich, a także nasz własny. A przecież nie wszystko w życiu jest radosne: utrata przez Rily przyjaciół, zmiana szkoły i miejsca zamieszkania, to sytuacje, w których adekwatną reakcją jest właśnie smutek, a nie radość. Przeżywanie tej emocji nie stanowi wtedy dla nas zagrożenia. Pod koniec filmu Smutna przejmuje ster, a mieszanka wspomnień sprawia, że Riley opowiada rodzicom o swoich trudnościach. Tym samym, smutek zostaje zaakceptowany i przeżyty. Dziewczynka płacze, ale czuje ulgę oraz wsparcie i miłość swoich rodziców.

Gniew jest trudną emocją, ale ważną, dba o nasze granice i potrzeby. Zmobilizuje nas do wyrażenia sprzeciwu, kiedy ktoś nas krzywdzi, wyśmiewa się z nas lub obraża. Jednak niekontrolowany może wywołać zachowania agresywne. Dobrze jest zapoznać się ze sposobami radzenia sobie z gniewem.

Strach dba o to, żeby Riley nie zrobiła sobie krzywdy. Choć nie wygląda, jest jak osobisty ochroniarz dziewczynki ostrzegający ją przed zagrożeniami. Chroni np. przed potknięciem się o przeszkodę na domowej podłodze.

Odraza ostrzega przed tym, co jest trujące i szkodliwe. Nie pozwoli zjeść zepsutej żywności, która zaszkodziłaby naszemu zdrowiu.

Joanna Malinowska

Turniej z okazji Dnia Niepodległości

Jak co roku Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego zorganizował Turniej z okazji Dnia Niepodległości. W tym roku wzięli w nim udział chłopcy i dziewczęta rocznika 2008. W dniach 6 – 8.11.2020 w Piasecznie na hali GOSiR rywalizowały młode koszykarki, z kolei rywalizacja chłopców odbyła się w hali MOS Ochota. W obydwu turniejach Grodzisk Mazowiecki reprezentowały drużyny Grodziskiego Klubu Koszykarskiego. Czytaj więcej

11 listopada – Święto Niepodległości

Mimo nauki zdalnej – świętujemy 11 Listopada !!!

Projekt z historii – Miejsca Pamięci Narodowej

 

 

Pomoc potrzebna od zaraz!

W tym trudnym czasie chcemy wesprzeć Domy Opieki Społecznej W Izdebnie Kościelnym i Grodzisku Mazowieckim.

Potrzebne jest wsparcie materialne oraz duchowe. Bardzo miłym i potrzebnym podarunkiem będą kartki, laurki z życzeniami zdrowia i wyrazami pamięci. Kadra i podopieczni są obecnie odizolowani od świata zewnętrznego i z radością przyjmują wyrazy pamięci.

Potrzebne są:

-rękawiczki jednorazowe, ,

-nawilżane chusteczki dla niemowląt,

– maseczki jednorazowe i fartuchy,

-sudokrem,

-słoiczki typu gerber i nutri- drinki,

-pampersy dla dorosłych rozm. 2.

Dary będziemy zbierać we wtorek 10.11. i w czwartek 12.11. w godzinach: 8.00-16.00

Przed drzwiami szkoły i przedszkola wystawione będą pojemniki. Po 16.00 będą chowane.

W piątek 13.11 przekażemy wszystko do DPS w Izdebnie Kościelnym i w Grodzisku Mazowieckim.

Szkolny Klub Wolontariusza w ZSP nr 2.

DPS maja wsparcie Starostwa Powiatowego, jednak w chwili obecnej jest bardzo zwiększone zużycie wymienionych produktów.

 

Szanowni Państwo!

Przekazuję post p. Anety Krekory, który ukazał się na FB. Uczniowie ze Szkolnego Klub Wolontariusza w ZSP nr 2 chcą włączyć się i pomóc kadrze oraz podopiecznym DPS przy ul. 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim. Przed szkołą, na głównych schodach, w dniach 9, 10, 12 listopada będzie stał pojemnik, do którego będzie można wkładać: środki do dezynfekcji, rękawiczki, słoiczki dla dzieci, napoje owocowe dla dzieci. Prosimy też o oznaki wsparcia i pozdrowienia. Oczywiście, każdy z Państwa może samodzielnie zanieść i powiesić na furtce. Prosimy o wsparcie DPS-u w tak trudnej chwili.

Szkolny Klub Wolontariusza, Opiekunka Elżbieta Milczarek

Pani Aneta Krekora napisała:

„Piszę do Was Post – Prośbę

W Grodzisku Mazowieckim przy ulicy 3-go Maja 63 mieści się Dom Pomocy Społecznej dla Seniorów.

Od niedzieli Dom jest Zamknięty z powodu zakażenia „dziadków” wirusem Covid19. Wszyscy mieszkańcy są pozytywni i walczą o swoje zdrowie i życie…

W DPS na własne życzenie została garstka pracowników i pani dyrektor, którzy teraz pracują w dzień i w nocy, wykonują wszystkie obowiązki od prania, dezynfekowania wszystkiego, sprzątania, wspierania psychicznego, przygotowywania posiłków po opiekę medyczną… Wsparło ich miasto, pan burmistrz i pomaga Centrum Kultury… Jednak wiem, że każda kolejna choćby mała pomoc jest dla nich na wagę złota!!!

Pracowników wspierają ich rodziny i znajomi…zostawiają dla nich rzeczy, jedzenie i czułe słowa otuchy.

Dom ten nie jest mi obojętny i część mojego serducha została w nim…Mocno kibicuję moim koleżankom, które podjęły decyzję nie opuszczenia dziadków i pozostania na stanowiskach pracy, narażając tym swoje zdrowie….to są ludzie o wielkich sercach

Dlatego chcąc ich również jakoś wspomóc piszę ten post…może ktoś z Was będzie chciał przyłączyć się do tej pomocy

Bardzo chciałabym Was prosić, że jeśli macie możliwość wspomóżcie ich i zostawcie na bramie, w reklamówce, siatce rzeczy które są im niezbędne… Każdy płyn do dezynfekcji… każda para czy paczka rękawiczek jest dla nich w tej sytuacji ogromnym wsparciem!

Równie ważne są „słoiczki gerberki” i „nutri drinki” – wszelkie takie dla niemowląt, osób starszych, które mogą podać seniorom jako dodatkową porcję energetyczną….Większości seniorom wirus odebrał apetyt, a wiemy, że siła organizmu i dodatkowe kalorie są ważne do zdrowienia!

Jak macie inne pomysły, wrzucajcie pod postem!

Z góry dziękuję, tym co zostawią „coś na bramie DPS”

Jako Terapeuta wiem, jak ogromne może okazać się też zwykłe ludzkie wsparcie pracowników i seniorów w postaci napisanej przez Was KARTKI z życzeniami powrotu do Zdrowia

Przechodząc obok…zostawcie dla nich karteczkę z wspierającym słowem….”

Sprawnie się ruszamy i tabliczkę mnożenia dobrze znamy !!!

W ramach innowacji pedagogicznej, prowadzonej przez panią Katarzynę Pawlak i panią Alicję Górską  w klasach 3A i 4E, rozpoczęły się zajęcia wprowadzające gry edukacyjne doskonalące tabliczkę mnożenia i połączone z zabawami ruchowymi.

Matematyka i ruch – przyjemny i prosty sposób poprzez grę i zabawę opanować tabliczkę mnożenia i dzielenia 🙂

No i zaczęliśmy 🙂  grą CZTERY KĄTY

Zabawa polegała na podziale klasy na 4 grupy: każda z nich ustawiła się w innym narożniku sali gimnastycznej,  a nauczyciel podawał zadania do obliczenia. Ten kto pierwszy podał poprawny wynik przesuwał się do kolejnego narożnika. Wygrywała ta drużyna, która jako pierwsza powróciła do swojego narożnika.

A oto zwycięzcy:

klasa 3A – drużyna niebieskich,  klasa 4E -drużyna nr 4

 

 

Sprawnie się ruszamy i tabliczkę dobrze znamy 🙂

 

Dzień otwarty – ODWOŁANY

Szanowni Państwo

Dzień otwarty 4 listopada i 5 listopada 2020 roku zostaje odwołany.

Aktualne wiadomości o postępach każdego ucznia widoczne są w dzienniku elektronicznym.

W razie pytań i problemów proszę o indywidualne rozmowy z nauczycielami poprzez dziennik VULCAN.

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Lachowicz

Organizacja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

                                                                                              Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020/2021

Szanowni Rodzice i Uczniowie,
od 26 października 2020 roku, jak tysiące szkół podstawowych w Polsce klasy IV – VIII przechodzą    na  nauczanie zdalne. Opracowana na początku roku szkolnego procedura zdalnego nauczania  w naszej szkole jest efektem analizy nauczania prowadzonego od marca do czerwca 2020 roku. Rozwiązuje ona wiele kwestii związanych z obowiązkami nauczycieli, uczniów i rodziców, opisuje niezbędne do pracy zdalnej narzędzia, formy i metody pracy.
Chciałabym przedstawić Państwu kilka informacji dotyczących praktycznych rozwiązań, które mają na celu jak najszybsze osiągnięcie stabilnego i efektywnego procesu nauczania.

 1. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Grodzisku Mazowieckim roku szkolnym 2020/2021 w ogłoszonym przez dyrektora terminie prowadzone jest nauczanie na odległość.
 1. Nauczyciele zobowiązani są do świadczenia pracy w zmienionych warunkach, wykorzystując metody i techniki pracy zdalnej. Wszyscy nauczyciele i uczniowie klas IV – VIII pracują według obowiązującego dotychczas planu lekcji w formie on – line na platformie ZOOM oraz przy użyciu aplikacji Padlet. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na swoim Padlecie umieszczą numer ID na wszystkie swoje spotkania na platformie ZOOM.
 1. Nauczyciele prowadzący koła zainteresowań tworzą oddzielny Padlet dla tych zajęć i również umieszczają numer ID do tych zajęć.
 1. Aplikacja Padlet znajduje się na stronie internetowej szkoły w kafelku Padlet.
 1. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach, które szkoła organizuje zdalnie.
 1. W czasie lekcji on – line będzie sprawdzana lista obecności, frekwencja będzie wpisywana
  do dziennika Vulcan na zasadach takich jak w trybie nauki stacjonarnej. W czasie lekcji
  w formie zdalnej uczniom obecnym na zajęciach będzie wpisywany do dziennika symbol
  „zn” – „zdalne nauczanie”. Uczniom nieobecnym na ZOOM będzie wpisywane „nb” – „nieobecny”. Nieobecność na zajęciach on – line zobowiązuje ucznia do uzupełnienia materiału według informacji znajdujących się na Padlecie. Rodzic zobowiązany jest do usprawiedliwiania nieobecności.
 1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów dostosowują metody i formy pracy do nauczania zdalnego.
 1. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest dziennik Vulcan. Rodzice uczniów pozostają z wychowawcami w bieżącym kontakcie.
 1. Nauczyciele prowadzą lekcje w szkole, korzystając ze sprzętu dostępnego w placówce.
 1. W ciągu jednego dnia może odbyć się na platformie ZOOM do pięciu 30 – minutowych zajęć
  z przedmiotów wiodących oraz do kilku 15 – minutowych spotkań z pozostałych przedmiotów.
Przedmioty wiodące Pozostałe przedmioty
j. polski, j.obcy, historia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, przyroda wos, plastyka, muzyka, technika, informatyka, EDB, religia, etyka, w- f, wdż, godz. wychowawcza,
 1. Potwierdzeniem zrealizowanych lekcji jest wpisany do dziennika Vulcan temat zajęć.
 1. Zastępstwa będą organizowane wyłącznie za nauczycieli uczących wiodących przedmiotów, przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich (powyżej 5 dni). W przypadku krótszych nieobecności nauczycieli wszystkich przedmiotów uczniowie z danej lekcji są zwolnieni (informacja taka widoczna będzie w planie lekcji). Jest to doskonały czas na samodzielną pracę.
 1. Nauczyciele informują uczniów o planowanych sprawdzianach i klasówkach zgodnie
  z postanowieniami Statutu Szkoły. Termin wpisują do dziennika Vulcan do zakładki „Sprawdziany”.
 1. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznej kontroli postępów uczniów w nauce w formie dostosowanej do zdalnego nauczania i wynikającej ze specyfiki przedmiotu.
 1. Problemy uczniów w nauce, zastrzeżenia dotyczące frekwencji na zajęciach lub inne zauważone przez nauczycieli niepojące sprawy należy pilnie zgłaszać do wychowawcy, który po analizie decyduje o potrzebie poinformowania o sprawie rodziców, pedagoga, psychologa czy dyrektora szkoły.
 1. Pedagog, psycholog i logopeda będą pracowali stacjonarnie w dotychczasowych godzinach pracy.
 1. Biblioteka szkolna będzie otwarta w dotychczasowych godzinach pracy.
 1. Nauczanie indywidualne odbywa się w formie zdalnej. Zajęcia dodatkowe wynikające
  z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego specjaliści realizują w formie stacjonarnej.
 1. W czasie lekcji on – line:
 • Uczeń może uczestniczyć w zajęciach on-line przy użyciu komputera, tabletu, ipada, smartphone’a.
 • Uczniowie są zobowiązani do bieżącego sprawdzania informacji przekazywanych
  w dzienniku Vulcan.
 • Przed zajęciami uczeń ma obowiązek wyłączyć w domu wszystko, co mogłoby
  go rozpraszać i przeszkadzać w zajęciach. Jest aktywny podczas zajęć.
 • Uczestnicy zajęć online odnoszą się do siebie z szacunkiem i w sposób kulturalny.
 • W zajęciach on-line uczestniczą wyłącznie uczniowie danej klasy, inne osoby zaproszone przez nauczyciela.
 • Uczeń uczestniczy w lekcji on-line, logując się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem (nie nickiem) – niedopuszczalne jest podszywanie się pod innych uczniów.
 • Zajęć on-line nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać bez zgody nauczyciela. Złamanie tej zasady wiąże się z konsekwencjami prawnymi.
 • Podczas zajęć on – line uczniowie mają wyłączone mikrofony, a włączają je po wskazaniu przez nauczyciela.
 • Podczas lekcji on -line uczniowie przestrzegają zasady, że kiedy nauczyciel prowadzi zajęcia, uczestnicy słuchają tego co jest im przekazywane, nie rozmawiają między sobą, nie wymieniają wiadomości tekstowych z innymi uczniami.
 • Jeśli uczeń ma pytanie do nauczyciela, sygnalizuje to przez podniesienie ręki i wtedy nauczyciel udziela mu głosu.
 • Na wniosek nauczyciela uczeń zobowiązany jest włączyć kamerę lub mikrofon.
  W wyjątkowych sytuacjach komunikuje się w czasie lekcji za pomocą chatu.
 • W przypadku nieprzestrzegania zasad kulturalnego zachowania uczeń może otrzymać uwagę w dzienniku Vulcan, mogą też zostać wyciągnięte konsekwencje statutowe.
 • Po informacji nauczyciela o zakończeniu zajęć on – line wszyscy uczniowie bezzwłocznie opuszczają platformę, a nauczyciel kończy transmisję.
 1. Uczniowie i rodzice mogą w godzinach pracy szkoły (8.00-16.00) przychodzić w celu zabrania z szafek potrzebnych rzeczy (najlepiej uprzedziwszy o tym zamiarze telefonicznie), spotkania
  z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem szkoły (w tej sytuacji wyłącznie po uprzednim umówieniu się).
 1. W razie pytań lub wątpliwości proszę rodziców o zachowanie ścieżki służbowej
  i zgłaszanie się w pierwszej kolejności do nauczycieli przedmiotu lub wychowawców.
 1. Należy założyć, że w pierwszych dniach nauczania na odległość mogą wystąpić różnego rodzaju trudności techniczne, organizacyjne lub inne, które uniemożliwią lub opóźnią terminowe odbywanie się lekcji. Proszę o zrozumienie i cierpliwość.

Książki? Lubię to

„Są książki, które się czyta. Są książki, które się pochłania. Są książki, które pochłaniają czytającego”.

M. Pruszkowska

… i właśnie takie „pochłaniacze” uczniowie klasy VI h zaprezentowali na ostatnich zajęciach z wychowawcą.

Jesteśmy miłośnikami czytania, więc taka lekcja to dla nas okazja do podzielenia się z grupą tymi lekturami, które najbardziej nas zajmują.

Mimo, że znamy się już od kilku lat, nadal potrafimy wzajemnie się zaskakiwać… dzięki tej lekcji odkryliśmy, że są wśród nas mistrzowie pieczenia słodkości, więc w ich życiu ważną rolę odgrywają książki kucharskie. Okazało się, że mamy wielkich fanów powieści detektywistycznych, fantastycznych, komiksów, miłośników podróży i zwierząt. Dowiedzieliśmy się również do jakich tytułów mamy wielki sentyment, a także czy czytając lubimy się śmiać, wzruszać, a może ze strachu chować pod kołdrę 😉

Anna Sępińska-Adamska z klasą VI h

książki? lubię to

 

Dzień Nauczyciela

 

 

Gazetka zawiera prace (wiersze) uczniów kl.4-8 przygotowane na konkurs pt.”Poezją obdaruj innych”, a tematem przewodnim był Dzień Edukacji Narodowej. Prace zostały ocenione pod względem treści, pomysłowości, środków przekazu i estetyki. Wyniki już wkrótce 🙂

Wszyscy nauczyciele dziękują za miłe słowa i życzenia

Adela Zyskowska

Czytaj więcej

Ruszają konkursy kuratoryjne!!!

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem od 19 października 2020 r. będą się odbywały konkursy przedmiotowe na etapie szkolnym.

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe

W związku ze stanem epidemicznym przypominamy, że uczniowie przebywający na kwarantannie lub izolacji w dniu przeprowadzania danego konkursu, nie mogą do niego przystąpić*.

Pozostałym chętnym uczniom szkoła zapewnia bezpieczne i samodzielne warunki pracy stacjonarnej.

*podstawa prawna: art. 34 ust 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j. t. Dz. U. z 2019r., poz. 1239 z późn. zm.)

Kwarantanna

Szanowni Państwo,

W związku z występowaniem na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Westfala 3 zagrożenia epidemicznego uczniowie, którzy mieli styczność z osobą posiadającą pozytywny wynik na COVID-19, będą w okresie kwarantanny realizowali nauczanie w sposób zdalny, z wykorzystaniem technik multimedialnych na odległość.

Poddani kwarantannie będą także wszyscy domownicy. O fakcie tym poinformuje Państwa Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1066 z późn. zm.)

ust. 1 „Osoba poddana obowiązkowi kwarantanny na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Informuje ona Policję albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL i numerze telefonu tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

ust. 2. Do osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, o których mowa w ust. 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy § 4.

Zgodnie z § 4 ust. 1 „Obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się”.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje decyzję o odbyciu kwarantanny tylko dla osoby z bezpośredniego kontaktu z osobą, u której wykryto SARS-COV-2 lub podejrzewanej o zakażenie. Dla osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą kwarantanną, zgodnie z § 5 ust. 2, decyzji nie wydaje się. W przypadku osób, u których wykryto SARS-COV-2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje decyzję o izolacji, natomiast dla osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą izolacją wydawane są oddzielne decyzje o kwarantannie.

Informacja o zdalnym nauczaniu w klasach 4b, 7b, 7c, 8c

Szanowni Państwo,

W związku z kontaktem Państwa dzieci z osobą posiadającą pozytywny wynik na COVID-19 zawieszam zajęcia stacjonarne dla czterech oddziałów: 4b, 7b, 7c, 8c i przejścia tych oddziałów na nauczanie realizowane w sposób zdalny w okresie od 19.10.2020 r. do 22.10.2020 r.
z wykorzystaniem technik multimedialnych na odległość.
Taki sposób nauczania to środek nadzwyczajny i zapobiegawczy, którego celem jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz prewencji przeciw epidemicznej mającej na celu zapobieganie zagrożenia dla pozostałych uczniów i pracowników szkoły.
Mam nadzieję, że skończy się tylko na rutynowej kwarantannie i wszyscy w zdrowiu będą mogli kontynuować naukę i pracę.

Pozdrawiam, Agnieszka Lachowicz

Arcymistrz Mnożenia – znamy wyniki!!!

https://www.wmtday.org/images/pl/logo_2020.pngKochani!!!

Zakończyły się półfinałowe rozgrywki w konkursie matematycznym o tytuł Arcymistrza Mnożenia.

Nie było łatwo – w konkursie brali udział uczniowie z 5242 szkół z CAŁEGO ŚWIATA !!!

Z naszej szkoły o udział w finale rywalizowali uczniowie z klasy 3a, 3c, 4e, 5c.

Do finału zakwalifikowali się  Antoni Hirsz oraz Bartosz Uziębło z klasy 4E.

Chłopcy jestem z Was bardzo dumna 🙂 🙂 🙂

TRZYMAMY MOCNO ZA WAS KCIUKI W FINALE !!!

Alicja Górska

Ps. W naszej szkole kwitnie twórczość matematyczna 🙂 🙂 🙂 Powstają naprawdę wyjątkowe prace.

Piosenka matematyczna napisana przez Natalię Bialik oraz Zuzię Pawłowską z klasy 5C oraz wiersz napisany przez Aleksandrę Boligłowę z klasy 4D .

Obie prace stworzone zostały na X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Arcymistrz Mnożenia

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w roku szkolnym 2020/2021
Data Dzień tygodnia Święto – dzień ustawowo wolny od pracy
14 października 2020 r. środa DEN – na podstawie art.74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych
1 listopada 2020 r. niedziela Wszystkich Świętych
2 listopada 2020 r. poniedziałek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych                      (świetlica i oddziały przedszkolne zgodnie z planem)*
11 listopada 2020 r. środa Narodowe Święto Niepodległości
6 stycznia 2021 r. środa Święto Trzech Króli
30 kwietnia 2021r. piątek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych                      (świetlica i oddziały przedszkolne zgodnie z planem)*
1 maja 2021 r. sobota 1 Maja – Święto Pracy
3 maja 2021 r. poniedziałek Święto Konstytucji 3 Maja
4 maja 2021 r. wtorek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych                      (świetlica i oddziały przedszkolne zgodnie z planem)*
25, 26, 27 maja 2021 r. wtorek, środa, czwartek Egzamin Ósmoklasisty
3 czerwca 2021 r. czwartek Boże Ciało
4 czerwca 2021 r. piątek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych                      (świetlica i oddziały przedszkolne zgodnie z planem)                 Przygotowanie dokumentacji szkolnej*
21 czerwca 2021 r. poniedziałek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych                      (świetlica i oddziały przedszkolne zgodnie z planem)                 Przygotowanie dokumentacji szkolnej*

 

 

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji                                                       roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w 3a i 4e

Tabliczko Mnożenia, jakaś Ty wspaniała.  

Kto zna Cię dokładnie – temu cześć i chwała! 

Co można zrobić, aby nauka tabliczki mnożenia była dla dziecka przyjemnością?  W Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, który przypada 2 października, odpowiedzieliśmy na to pytanie!

 

Już od samego wejścia do klasy wiadomo było, że ta lekcja będzie inna niż wszystkie. Na biurku leżały przygotowane karteczki z zadaniami, duże kartki i tajemnicze koperty.

Zaczęliśmy od trzyminutowego sprawdzenia, czy potrafimy mnożyć i dzielić. Każdy uczeń w skupieniu rozwiązywał zadania.  Następnie podzieleni na trzyosobowe zespoły układaliśmy tabliczkowe rymowanki. Było dużo śmiechu w czasie prezentacji wierszyków. Czytaj więcej

Nauczanie zdalne w klasie 1A oraz 1D

Szanowni Państwo,

W związku z wystąpieniem na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Westfala 3 zagrożenia, zawieszam zajęcia stacjonarne dla dwóch oddziałów: 1a, 1d i przejścia tych oddziałów na nauczanie realizowane w sposób zdalny w okresie od 07.10.2020 r. do 11.10.2020 r. z wykorzystaniem technik multimedialnych na odległość.

Taki sposób nauczania to środek nadzwyczajny i zapobiegawczy, w związku ze stwierdzeniem ogniska zarażenia koronawirusem COVID-19 u pracownika szkoły, którego celem jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz prewencji przeciw epidemicznej mającej na celu zapobieganie zagrożenia dla pozostałych uczniów i pracowników szkoły.

Dyrektor

Agnieszka Lachowicz

Rusza II edycja konkursu InstaLogik !!!

InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP. Konkurs realizowany jest w całości on-line. Każdy uczeń otrzymuje własne konto, na którym rozwiązuje zadania z dowolnego komputera (również w domu). Konkurs organizowany jest przez InstaKod Sp z o.o., twórcę programu nauczania, środowiska programistycznego i podręczników informatyki w klasach 4-8 oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Honorowym Patronem Konkursu jest Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów zainteresowanych zagadkami logicznymi, matematyką, do tych, którzy interesują się programowaniem lub chcieliby postawić w programowaniu pierwsze samodzielne kroki.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do zmierzenia się z zadaniami logicznymi oraz prostymi zadaniami programistycznymi, które wprowadzają uczniów w świat programowania.

Więcej informacji na stronie  https://instalogik.pl/

Nabycie biletu miesięcznego

Grodzisk Mazowiecki 18-09-2020r.

INFORMACJA

Gmina Grodzisk Mazowiecki informuje, iż od 26-09-2020r. pasażerowie linii powiatowych będą mogli nabywać bilety miesięczne

drogą elektroniczną za pomocą portalu e-podróżnik.

Adres internetowy www.e-podroznik.pl

Dodatkowo Operator realizujący przewozy na liniach powiatowych firma  PKS GRODZISK  podczas sprzedaży stacjonarnej na stacji PKP w Grodzisku Mazowieckim    od 28-09-2020r. w celu usprawnienia sprzedaży umożliwia dokonywania płatności kartą płatniczą.

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Grodzisku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://www.bip-sp2.grodzisk.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. W. Westfala 3

Telefon: (0-22) 7555391

Email: sp2grodzisk@poczta.onet.pl
Adress www: http://www.sp2grodzisk.pl

Data publikacji strony internetowej: 09.06.2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji: sierpień 2018

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony

Brak jest dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej brak możliwości standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Czwartkowska
e-mail: sp2grodzisk@poczta.onet.pl
Telefon: 22 7555391

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Budynek szkoły mieści się przy ul. Westfala 3 w Grodzisku Mazowieckim. Główne wejście umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym poprzez korzystanie z dźwigu  dla niepełnosprawnych. Na piętrze przed wejściem do szkoły znajduje się dzwonek, z którego interesanci mogą korzystać wchodząc do szkoły. Bezpośrednio przy wskazanym wejściu znajduje się sekretariat obsługujący interesantów, w tym osoby niepełnosprawne. Dodatkowo w sąsiedztwie znajduje się sanitariat dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Przed budynkiem wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do pomieszczeń szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak jest pętli indukcyjnych.

Brak jest systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W pomieszczeniach szkoły nie ma oznaczeń w Alfabet Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Powiatowa Olimpiada Matematyczna

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII edycji Powiatowej Grodziskiej Olimpiady Matematycznej.

Organizatorem Olimpiady jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Marii Konopnickiej.

Etap szkolny – 19 listopada 2020 roku (czwartek) godzina 9.00

Zakres wymagań:

I etap – szkolny

1. Liczby (działania, podzielność, własności).

2. Obliczenia procentowe w aspekcie praktycznym.

3. Ułamki zwykłe i dziesiętne.

4. Zadania z zastosowaniem własności trójkątów i czworokątów.

5. Liczby dodatnie i liczby ujemne

Gratulujemy !!!

KONKURS NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROKU 2019 BAS

W ubiegłym roku szkolnym pani Agata Stępniewska, nauczycielka języka angielskiego  z naszej szkoły wzięła udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez British Alumni Society i Oxford University Press pt. Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2019 BAS i została zakwalifikowana do grona dziesięciu finalistów, spośród których wyłoniono siedmiu finalistów i jednego laureata. Pani Agata została jedną ze wspomnianych siedmiu finalistów, co należy uznać za bardzo duży sukces, zważywszy na rangę i prestiż wspomnianego konkursu.

Kandydatów  do  tytułu  najlepszego  nauczyciela  w  Polsce  mogli  zgłaszać  m.in.  inni nauczyciele,  dyrektorzy  szkół  lub  placówek  oświatowych,  uczniowie  i  ich  rodzice,  organy prowadzące   czy   związki   zawodowe.   Z   kolei   uczestnikiem   konkursu   mógł   być   każdy nauczyciel    zatrudniony    w    przedszkolu,    szkole podstawowej,   szkole ponadgimnazjalnej lub innej placówce oświatowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również nauczyciele działający poza granicami kraju na rzecz Polonii.

Harmonogram konkursu był dość napięty – termin nadsyłania wniosków wypełnionych przez  osoby zainteresowane  kończył  się  31 stycznia,  a  ogłoszenie  listy 10  laureatów nastąpiło  już  w  lutym. Każdy  z  finalistów  miał  za  zadanie  przygotować prezentację  w języku angielskim w formacie MP4  na  temat  swoich  osiągnięć.

W  prezentacji pani Agaty znalazły się jej publikacje, projekty, które wykonała z innymi szkołami z zagranicy, zdjęcia i dyplomy z konkursów dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli, a także wypowiedzi jej uczniów i innych anglistów na temat jej pracy w szkole.

Serdecznie gratulujemy!!!

Zebranie

Zebrania z Rodzicami

Klasa Wychowawca Dzień Godzina Miejsce
2 a Dominika Szymaniak 17.09. 17:30 on-line
2 b Małgorzata Zagajewska 16.09. 18:00 on-line
2 c Ilona Urbańska 17.09. 17:00 on-line
2 d Sylwia Maciak 16.09. 17:30 on-line
2 e Daria Rafalska 16.09. 18:00 on-line
3 a Katarzyna Zduńczyk 17.09. 17:30 korytarz, nowe skrzydło – II piętro
3 b Edyta Barczyńska 17.09. 18:00 on-line
3 c Ewa Pokrop-Krupa 17.09. 18:00 on-line
3 d Krystyna Romaszewska 16.09. 17:30 on-line
3 e Anna Fiutkowska 16.09. 17:30 on-line
3 f Anna Kubańska 16.09. 17:30 korytarz, nowe skrzydło – II piętro
4 a Sławomir Księżycki 17.09. 17:00 korytarz  przy sali 201
4 b Agnieszka Kucińska 17.09. 17:00 korytarz  przy sali 117
4 c Paweł Szeliński 17.09. 18:30 korytarz  przy sali 201
4 d Irmina Wykrętowicz 17.09. 17:00 korytarz  przy sali 101
4 e Joanna Malinowska 16.09. 17:00 korytarz  przy sali 201
4 f Marta Marek 16.09. 17:00 korytarz  przy sali 101
5 a Anna Rybak 16.09. 18:30 on-line
5 b Beata Wesołowska 17.09. 17:30 on-line
5 c Małgorzata Deć-Kucharczyk 16.09. 18:30 korytarz  przy sali 117
6 a Agata Stępniewska 17.09. 18:00 on-line
6 b Katarzyna Wieczorek 16.09. 18:00 on-line
6 c Jolanta Surała 16.09. 17:00 on-line
6 d Monika Piotrowska 17.09. 18:30 on-line
6 e Katarzyna Sadowska 17.09. 18:00 on-line
6 f Michał Starus 17.09. 18:00 on-line
6 g Jolanta Żurecka 17.09. 18:30 on-line
6 h Anna Sępińska-Adamska 17.09. 17:00 korytarz  przy sali 218
6 i Adriana Rybak 17.09. 18:30 korytarz  przy sali 218
7 a Alicja Górska 17.09. 17:30 on-line
7 b Kamila Dominiak 17.09. 18:00 on-line
7 c Tomasz Pierc 16.09. 18:30 korytarz  przy sali 201
7 d Iwona Bielska 17.09. 17:00 on-line
7 e Małgorzata Maciak 16.09. 17:00 korytarz  przy sali 117
7 f Adela Zyskowska 17.09. 17:00 on-line
7 g Danuta Grabowska 17.09. 18:00 on-line
8 a Robert Dziekański 16.09. 18:00 on-line
8 b Beata Kierzkowska 16.09. 18:00 on-line
8 c Beata Ciesielczyk 16.09. 17:00 korytarz  przy sali 218
8 d Iwona Chęcmanowska 17.09. 18:00 on-line
8 e Małgorzata Bereda 16.09. 18:00 korytarz  przy sali 101
8 f Teresa Łagowska 16.09. 18:00 on-line

Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2020/2021 istnieje możliwość ubezpieczenia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim od następstw nieszczęśliwych wypadków w InterRisk TU S.A.

Ubezpieczenie jest dobrowolne.

Informacja na temat ubezpieczenia w roku szkolnym 2020_2021 SP2

Oferta_wirtualna_4791_W_z_ID_Klienta

owu_edu_plus_2020_od_01.06.2020

W razie pytań prosimy o kontakt : p.Andrzej Staniś tel. 22 2994514

Stołówka szkolna

Witamy serdecznie wszystkich rodziców i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2.
Bardzo się cieszymy z możliwości współpracy z Państwem. Obiecujemy nie zawieść, ciągle podnosić jakość wszystkiego co robimy i słuchać głosu Waszych pociech. Mamy nadzieję, że polubimy się wzajemnie 🙂
Dla przedszkolaków stołówka rusza od od wtorku 01.09.
Dla pozostałych klas: od poniedziałku 07.09.Aby ułatwić wzajemną współpracę prosimy najpierw o ściągnięcie aplikacji mobilnej, zarejestrowanie się i zapisanie dzieci. Alternatywnie można także to zrobic z przeglądarki www. Linki poniżej.Tą drogą będziecie też Państwo odwoływać posiłki – jeżeli zajdzie taka potrzeba, najpóźniej do godziny 9.00.

Po zapisaniu dziecka otrzymacie maila z rozliczeniem. Rozliczamy się zawsze z góry za dany miesiąc. Nadpłata za odwołane posiłki przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy, zmniejszając należność.

IOS: Link

ANDROID: Link
WWW: Link
W razie pytań i kłopotów zawsze można do nas napisać maila: info@primasort.catering lub zadzwonić: 514 514 602 (od 7 do 18).
Pozdrawiamy!
Prima Sort

Komunikat w sprawie biletów miesięcznych

Szanowni Rodzice uczniów szkół podstawowych w gminie Grodzisk Mazowiecki,

od nowego roku szkolnego znacząco zmieniają się zasady zakupu biletów i refundacji kosztów dowozu dla uczniów uprawnionych na podstawie ustawy Prawo oświatowe, na liniach komunikacji powiatowej od 21 do 32. Zakupu biletu miesięcznego należy dokonać we własnym zakresie, mimo że niezmiennie przysługuje refundacja z gminy.

Sprzedaż biletów miesięcznych na wrzesień, na linie 21 – 31, odbywa się w dniach
26 sierpnia do 4 września 2020 r., w godzinach 10:00 – 18:00 w dni robocze, na dworcu PKP w Grodzisku Mazowieckim w okienku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Maz. Sp. z o.o.

Sprzedaż biletów miesięcznych na wrzesień, na linię 32, odbywa się w Żabiej Woli w dniach 28 i 31 sierpnia, a także 1 i 2 września 2020 r. od 10.00 do 18.00 w nowym punkcie sprzedaży przy ul. Spółdzielczej 2F.

Na bilety obowiązuje zniżka uczniowska szkolna.

Po zakończonym miesiącu zakupiony bilet, wraz z wnioskiem o refundację kosztów przejazdu dziecka należy złożyć w sekretariacie szkoły, do której dziecko uczęszcza. Na wskazany we wniosku rachunek szkoła zrefunduje koszty zakupu biletu. Podobna procedura obowiązuje do biletów zakupionych w kolejnych miesiącach.

Druk wniosku dostępny będzie na stronie szkoły, w sekretariacie i na stronie Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Powodem zmiany jest przekształcenie linii 21 – 32 z gminnych na powiatowe. Niniejsza zmiana zwiększa dostępność do komunikacji na terenie powiatu grodziskiego. Więcej autobusów, częstsze kursy to łatwiejszy dojazd do szkoły, przychodni, szpitala. To dostęp do kultury dla młodzieży, seniorów. Powiat, dzięki współpracy z samorządami gminnymi otrzymał dofinansowanie w wysokości 3,78 mln zł.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę.

Wykaz linii:

 • 21: Grodzisk – Kozerki – Chylice Kolonia (Jaktorów) – Kozerki – Władków,
 • 22: Makówka – Janinów – Grodzisk – Opypy – Książenice – Urszulin – Siestrzeń,
 • 23: Kłudno – Kłudzienko – Natolin – Grodzisk – Adamowizna – Radonie – Szczęsne – Książenice – Siestrzeń,
 • 24: Radonie – Szczęsne – Grodzisk – Chlebnia – Izdebno – Baranów,
 • 25: Grodzisk – Kozery Nowe – Izdebno – Boża Wola,
 • 26: Grodzisk – Chrzanów Mały – Żuków – Kłudno Nowe – Karolina – Kaski,
 • 27: Grodzisk Traugutta Kładka – Natolin (strefa przemysłowa) – Chlebnia – Chrzanów Mały – Grodzisk Traugutta Kładka – Milanówek – Grodzisk Os. Kopernika – Grodzisk Traugutta Kładka,
 • 28: Grodzisk Dworzec PKP – Makówka – Czarny Las – Grodzisk Szpital – Grodzisk Dworzec PKP – Milanówek – Grodzisk Os. Kopernika – Grodzisk Dworzec PKP,
 • 29: Grodzisk Szpital – Grodzisk Dworzec PKP – Grodzisk Os. Kopernika – Grodzisk Piaskowa WKD – Opypy – Książenice – Urszulin – Siestrzeń,
 • 30: Grodzisk – Adamowizna – Osowiec -Józefina – Oddział – Słubice – Pieńki Słubickie,
 • 31: Grodzisk – Adamowizna – Osowiec – Józefina – Żabia Wola – Kaleń – Skuły – Piotrkowice – Petrykozy – Grzegorzewice,
 • 32: Grodzisk – Szczęsne – Radonie – Musuły – Józefina – Żabia Wola – Ojrzanów – Żelechów – Zaręby – Ojrzanów – Żelechów – Siestrzeń – Książenice – Opypy – Grodzisk.

WNIOSEK

Legitymacje szkolne

W związku z przekształceniem oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim w Przedszkole nr 2 w Grodzisku Mazowieckim oraz utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Grodzisku Mazowieckim zobowiązani jesteśmy do wymiany uczniom naszej szkoły legitymacji szkolnych. Prosimy, aby uczniowie w pierwszym tygodniu nauki dostarczyli wychowawcom swoje aktualne podpisane zdjęcie.

Dyrektor Agnieszka Lachowicz

Spotkania dla Przedszkolaków

Szanowni Rodzice Przedszkolaków,

chcąc ułatwić dzieciom wkroczenie w świat grupy przedszkolnej, zapraszamy wszystkich zainteresowanych w dniu 31sierpnia 2020 roku – poniedziałek na krótkie spotkanie z wychowawcami oraz na spacer zapoznawczy po terenie przedszkola w dogodnym dla Państwa czasie w niżej wymienionych godzinach.

Grupa Godziny
0a, 0b, 0c 9.00 – 13.00
3-latki, 4-latki 12.00 – 16.00

 

Przypominamy, że na terenie przedszkola obowiązują zasady sanitarne związane z zapobieganiem pandemii i prosimy o ich przestrzeganie:

 • dziecku może towarzyszyć tylko 1 rodzic/opiekun,
 • rodzic/opiekun zobowiązany jest do założenia osłony ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki, dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący min. 1,5 m,
 • dziecku nie trzeba zakładać maseczki,
 • dziecku może towarzyszyć tylko osoba zdrowa,
 • w spotkaniu może uczestniczyć tylko zdrowe dziecko.

Dyrektor Agnieszka Lachowicz

Zebrania wrzesień 2020

 Zebrania z Rodzicami – wrzesień 2020 

Klasy Data Miejsce spotkania
Oddziały przedszkolne 3 – 4 września 2020 Stacjonarnie

 teren przedszkola

Oddziały zerowe 3 – 4 września 2020 Stacjonarnie

teren przedszkola

Klasy I 3 – 4 września 2020 Stacjonarnie – korytarz szkolny
Klasy II – III oraz V – VIII 16 – 17 września 2020 online
Klasy IV 16 – 17 września 2020 Stacjonarnie – korytarz szkolny

 Szczegółowy plan podany zostanie 1 września 2020 roku przez wychowawców klas.

 Dyrektor Agnieszka Lachowicz