Ruszają konkursy kuratoryjne!!!

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem od 19 października 2020 r. będą się odbywały konkursy przedmiotowe na etapie szkolnym.

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe

W związku ze stanem epidemicznym przypominamy, że uczniowie przebywający na kwarantannie lub izolacji w dniu przeprowadzania danego konkursu, nie mogą do niego przystąpić*.

Pozostałym chętnym uczniom szkoła zapewnia bezpieczne i samodzielne warunki pracy stacjonarnej.

*podstawa prawna: art. 34 ust 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j. t. Dz. U. z 2019r., poz. 1239 z późn. zm.)

Kwarantanna

Szanowni Państwo,

W związku z występowaniem na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Westfala 3 zagrożenia epidemicznego uczniowie, którzy mieli styczność z osobą posiadającą pozytywny wynik na COVID-19, będą w okresie kwarantanny realizowali nauczanie w sposób zdalny, z wykorzystaniem technik multimedialnych na odległość.

Poddani kwarantannie będą także wszyscy domownicy. O fakcie tym poinformuje Państwa Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1066 z późn. zm.)

ust. 1 „Osoba poddana obowiązkowi kwarantanny na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Informuje ona Policję albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL i numerze telefonu tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

ust. 2. Do osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, o których mowa w ust. 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy § 4.

Zgodnie z § 4 ust. 1 „Obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się”.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje decyzję o odbyciu kwarantanny tylko dla osoby z bezpośredniego kontaktu z osobą, u której wykryto SARS-COV-2 lub podejrzewanej o zakażenie. Dla osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą kwarantanną, zgodnie z § 5 ust. 2, decyzji nie wydaje się. W przypadku osób, u których wykryto SARS-COV-2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje decyzję o izolacji, natomiast dla osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą izolacją wydawane są oddzielne decyzje o kwarantannie.

Informacja o zdalnym nauczaniu w klasach 4b, 7b, 7c, 8c

Szanowni Państwo,

W związku z kontaktem Państwa dzieci z osobą posiadającą pozytywny wynik na COVID-19 zawieszam zajęcia stacjonarne dla czterech oddziałów: 4b, 7b, 7c, 8c i przejścia tych oddziałów na nauczanie realizowane w sposób zdalny w okresie od 19.10.2020 r. do 22.10.2020 r.
z wykorzystaniem technik multimedialnych na odległość.
Taki sposób nauczania to środek nadzwyczajny i zapobiegawczy, którego celem jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz prewencji przeciw epidemicznej mającej na celu zapobieganie zagrożenia dla pozostałych uczniów i pracowników szkoły.
Mam nadzieję, że skończy się tylko na rutynowej kwarantannie i wszyscy w zdrowiu będą mogli kontynuować naukę i pracę.

Pozdrawiam, Agnieszka Lachowicz

Arcymistrz Mnożenia – znamy wyniki!!!

https://www.wmtday.org/images/pl/logo_2020.pngKochani!!!

Zakończyły się półfinałowe rozgrywki w konkursie matematycznym o tytuł Arcymistrza Mnożenia.

Nie było łatwo – w konkursie brali udział uczniowie z 5242 szkół z CAŁEGO ŚWIATA !!!

Z naszej szkoły o udział w finale rywalizowali uczniowie z klasy 3a, 3c, 4e, 5c.

Do finału zakwalifikowali się  Antoni Hirsz oraz Bartosz Uziębło z klasy 4E.

Chłopcy jestem z Was bardzo dumna 🙂 🙂 🙂

TRZYMAMY MOCNO ZA WAS KCIUKI W FINALE !!!

Alicja Górska

Ps. W naszej szkole kwitnie twórczość matematyczna 🙂 🙂 🙂 Powstają naprawdę wyjątkowe prace.

Piosenka matematyczna napisana przez Natalię Bialik oraz Zuzię Pawłowską z klasy 5C oraz wiersz napisany przez Aleksandrę Boligłowę z klasy 4D .

Obie prace stworzone zostały na X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Arcymistrz Mnożenia

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w roku szkolnym 2020/2021
Data Dzień tygodnia Święto – dzień ustawowo wolny od pracy
14 października 2020 r. środa DEN – na podstawie art.74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych
1 listopada 2020 r. niedziela Wszystkich Świętych
2 listopada 2020 r. poniedziałek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych                      (świetlica i oddziały przedszkolne zgodnie z planem)*
11 listopada 2020 r. środa Narodowe Święto Niepodległości
6 stycznia 2021 r. środa Święto Trzech Króli
30 kwietnia 2021r. piątek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych                      (świetlica i oddziały przedszkolne zgodnie z planem)*
1 maja 2021 r. sobota 1 Maja – Święto Pracy
3 maja 2021 r. poniedziałek Święto Konstytucji 3 Maja
4 maja 2021 r. wtorek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych                      (świetlica i oddziały przedszkolne zgodnie z planem)*
25, 26, 27 maja 2021 r. wtorek, środa, czwartek Egzamin Ósmoklasisty
3 czerwca 2021 r. czwartek Boże Ciało
4 czerwca 2021 r. piątek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych                      (świetlica i oddziały przedszkolne zgodnie z planem)                 Przygotowanie dokumentacji szkolnej*
21 czerwca 2021 r. poniedziałek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych                      (świetlica i oddziały przedszkolne zgodnie z planem)                 Przygotowanie dokumentacji szkolnej*

 

 

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji                                                       roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w 3a i 4e

Tabliczko Mnożenia, jakaś Ty wspaniała.  

Kto zna Cię dokładnie – temu cześć i chwała! 

Co można zrobić, aby nauka tabliczki mnożenia była dla dziecka przyjemnością?  W Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, który przypada 2 października, odpowiedzieliśmy na to pytanie!

 

Już od samego wejścia do klasy wiadomo było, że ta lekcja będzie inna niż wszystkie. Na biurku leżały przygotowane karteczki z zadaniami, duże kartki i tajemnicze koperty.

Zaczęliśmy od trzyminutowego sprawdzenia, czy potrafimy mnożyć i dzielić. Każdy uczeń w skupieniu rozwiązywał zadania.  Następnie podzieleni na trzyosobowe zespoły układaliśmy tabliczkowe rymowanki. Było dużo śmiechu w czasie prezentacji wierszyków. Czytaj więcej

Nauczanie zdalne w klasie 1A oraz 1D

Szanowni Państwo,

W związku z wystąpieniem na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Westfala 3 zagrożenia, zawieszam zajęcia stacjonarne dla dwóch oddziałów: 1a, 1d i przejścia tych oddziałów na nauczanie realizowane w sposób zdalny w okresie od 07.10.2020 r. do 11.10.2020 r. z wykorzystaniem technik multimedialnych na odległość.

Taki sposób nauczania to środek nadzwyczajny i zapobiegawczy, w związku ze stwierdzeniem ogniska zarażenia koronawirusem COVID-19 u pracownika szkoły, którego celem jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz prewencji przeciw epidemicznej mającej na celu zapobieganie zagrożenia dla pozostałych uczniów i pracowników szkoły.

Dyrektor

Agnieszka Lachowicz

Rusza II edycja konkursu InstaLogik !!!

InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP. Konkurs realizowany jest w całości on-line. Każdy uczeń otrzymuje własne konto, na którym rozwiązuje zadania z dowolnego komputera (również w domu). Konkurs organizowany jest przez InstaKod Sp z o.o., twórcę programu nauczania, środowiska programistycznego i podręczników informatyki w klasach 4-8 oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Honorowym Patronem Konkursu jest Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów zainteresowanych zagadkami logicznymi, matematyką, do tych, którzy interesują się programowaniem lub chcieliby postawić w programowaniu pierwsze samodzielne kroki.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do zmierzenia się z zadaniami logicznymi oraz prostymi zadaniami programistycznymi, które wprowadzają uczniów w świat programowania.

Więcej informacji na stronie  https://instalogik.pl/

Nabycie biletu miesięcznego

Grodzisk Mazowiecki 18-09-2020r.

INFORMACJA

Gmina Grodzisk Mazowiecki informuje, iż od 26-09-2020r. pasażerowie linii powiatowych będą mogli nabywać bilety miesięczne

drogą elektroniczną za pomocą portalu e-podróżnik.

Adres internetowy www.e-podroznik.pl

Dodatkowo Operator realizujący przewozy na liniach powiatowych firma  PKS GRODZISK  podczas sprzedaży stacjonarnej na stacji PKP w Grodzisku Mazowieckim    od 28-09-2020r. w celu usprawnienia sprzedaży umożliwia dokonywania płatności kartą płatniczą.

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Grodzisku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://www.bip-sp2.grodzisk.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. W. Westfala 3

Telefon: (0-22) 7555391

Email: sp2grodzisk@poczta.onet.pl
Adress www: http://www.sp2grodzisk.pl

Data publikacji strony internetowej: 09.06.2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji: sierpień 2018

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony

Brak jest dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej brak możliwości standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Czwartkowska
e-mail: sp2grodzisk@poczta.onet.pl
Telefon: 22 7555391

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Budynek szkoły mieści się przy ul. Westfala 3 w Grodzisku Mazowieckim. Główne wejście umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym poprzez korzystanie z dźwigu  dla niepełnosprawnych. Na piętrze przed wejściem do szkoły znajduje się dzwonek, z którego interesanci mogą korzystać wchodząc do szkoły. Bezpośrednio przy wskazanym wejściu znajduje się sekretariat obsługujący interesantów, w tym osoby niepełnosprawne. Dodatkowo w sąsiedztwie znajduje się sanitariat dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Przed budynkiem wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do pomieszczeń szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak jest pętli indukcyjnych.

Brak jest systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W pomieszczeniach szkoły nie ma oznaczeń w Alfabet Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Powiatowa Olimpiada Matematyczna

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII edycji Powiatowej Grodziskiej Olimpiady Matematycznej.

Organizatorem Olimpiady jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Marii Konopnickiej.

Etap szkolny – 19 listopada 2020 roku (czwartek) godzina 9.00

Zakres wymagań:

I etap – szkolny

1. Liczby (działania, podzielność, własności).

2. Obliczenia procentowe w aspekcie praktycznym.

3. Ułamki zwykłe i dziesiętne.

4. Zadania z zastosowaniem własności trójkątów i czworokątów.

5. Liczby dodatnie i liczby ujemne

Gratulujemy !!!

KONKURS NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROKU 2019 BAS

W ubiegłym roku szkolnym pani Agata Stępniewska, nauczycielka języka angielskiego  z naszej szkoły wzięła udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez British Alumni Society i Oxford University Press pt. Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2019 BAS i została zakwalifikowana do grona dziesięciu finalistów, spośród których wyłoniono siedmiu finalistów i jednego laureata. Pani Agata została jedną ze wspomnianych siedmiu finalistów, co należy uznać za bardzo duży sukces, zważywszy na rangę i prestiż wspomnianego konkursu.

Kandydatów  do  tytułu  najlepszego  nauczyciela  w  Polsce  mogli  zgłaszać  m.in.  inni nauczyciele,  dyrektorzy  szkół  lub  placówek  oświatowych,  uczniowie  i  ich  rodzice,  organy prowadzące   czy   związki   zawodowe.   Z   kolei   uczestnikiem   konkursu   mógł   być   każdy nauczyciel    zatrudniony    w    przedszkolu,    szkole podstawowej,   szkole ponadgimnazjalnej lub innej placówce oświatowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również nauczyciele działający poza granicami kraju na rzecz Polonii.

Harmonogram konkursu był dość napięty – termin nadsyłania wniosków wypełnionych przez  osoby zainteresowane  kończył  się  31 stycznia,  a  ogłoszenie  listy 10  laureatów nastąpiło  już  w  lutym. Każdy  z  finalistów  miał  za  zadanie  przygotować prezentację  w języku angielskim w formacie MP4  na  temat  swoich  osiągnięć.

W  prezentacji pani Agaty znalazły się jej publikacje, projekty, które wykonała z innymi szkołami z zagranicy, zdjęcia i dyplomy z konkursów dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli, a także wypowiedzi jej uczniów i innych anglistów na temat jej pracy w szkole.

Serdecznie gratulujemy!!!

Zebranie

Zebrania z Rodzicami

Klasa Wychowawca Dzień Godzina Miejsce
2 a Dominika Szymaniak 17.09. 17:30 on-line
2 b Małgorzata Zagajewska 16.09. 18:00 on-line
2 c Ilona Urbańska 17.09. 17:00 on-line
2 d Sylwia Maciak 16.09. 17:30 on-line
2 e Daria Rafalska 16.09. 18:00 on-line
3 a Katarzyna Zduńczyk 17.09. 17:30 korytarz, nowe skrzydło – II piętro
3 b Edyta Barczyńska 17.09. 18:00 on-line
3 c Ewa Pokrop-Krupa 17.09. 18:00 on-line
3 d Krystyna Romaszewska 16.09. 17:30 on-line
3 e Anna Fiutkowska 16.09. 17:30 on-line
3 f Anna Kubańska 16.09. 17:30 korytarz, nowe skrzydło – II piętro
4 a Sławomir Księżycki 17.09. 17:00 korytarz  przy sali 201
4 b Agnieszka Kucińska 17.09. 17:00 korytarz  przy sali 117
4 c Paweł Szeliński 17.09. 18:30 korytarz  przy sali 201
4 d Irmina Wykrętowicz 17.09. 17:00 korytarz  przy sali 101
4 e Joanna Malinowska 16.09. 17:00 korytarz  przy sali 201
4 f Marta Marek 16.09. 17:00 korytarz  przy sali 101
5 a Anna Rybak 16.09. 18:30 on-line
5 b Beata Wesołowska 17.09. 17:30 on-line
5 c Małgorzata Deć-Kucharczyk 16.09. 18:30 korytarz  przy sali 117
6 a Agata Stępniewska 17.09. 18:00 on-line
6 b Katarzyna Wieczorek 16.09. 18:00 on-line
6 c Jolanta Surała 16.09. 17:00 on-line
6 d Monika Piotrowska 17.09. 18:30 on-line
6 e Katarzyna Sadowska 17.09. 18:00 on-line
6 f Michał Starus 17.09. 18:00 on-line
6 g Jolanta Żurecka 17.09. 18:30 on-line
6 h Anna Sępińska-Adamska 17.09. 17:00 korytarz  przy sali 218
6 i Adriana Rybak 17.09. 18:30 korytarz  przy sali 218
7 a Alicja Górska 17.09. 17:30 on-line
7 b Kamila Dominiak 17.09. 18:00 on-line
7 c Tomasz Pierc 16.09. 18:30 korytarz  przy sali 201
7 d Iwona Bielska 17.09. 17:00 on-line
7 e Małgorzata Maciak 16.09. 17:00 korytarz  przy sali 117
7 f Adela Zyskowska 17.09. 17:00 on-line
7 g Danuta Grabowska 17.09. 18:00 on-line
8 a Robert Dziekański 16.09. 18:00 on-line
8 b Beata Kierzkowska 16.09. 18:00 on-line
8 c Beata Ciesielczyk 16.09. 17:00 korytarz  przy sali 218
8 d Iwona Chęcmanowska 17.09. 18:00 on-line
8 e Małgorzata Bereda 16.09. 18:00 korytarz  przy sali 101
8 f Teresa Łagowska 16.09. 18:00 on-line

Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2020/2021 istnieje możliwość ubezpieczenia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim od następstw nieszczęśliwych wypadków w InterRisk TU S.A.

Ubezpieczenie jest dobrowolne.

Informacja na temat ubezpieczenia w roku szkolnym 2020_2021 SP2

Oferta_wirtualna_4791_W_z_ID_Klienta

owu_edu_plus_2020_od_01.06.2020

W razie pytań prosimy o kontakt : p.Andrzej Staniś tel. 22 2994514

Stołówka szkolna

Witamy serdecznie wszystkich rodziców i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2.
Bardzo się cieszymy z możliwości współpracy z Państwem. Obiecujemy nie zawieść, ciągle podnosić jakość wszystkiego co robimy i słuchać głosu Waszych pociech. Mamy nadzieję, że polubimy się wzajemnie 🙂
Dla przedszkolaków stołówka rusza od od wtorku 01.09.
Dla pozostałych klas: od poniedziałku 07.09.Aby ułatwić wzajemną współpracę prosimy najpierw o ściągnięcie aplikacji mobilnej, zarejestrowanie się i zapisanie dzieci. Alternatywnie można także to zrobic z przeglądarki www. Linki poniżej.Tą drogą będziecie też Państwo odwoływać posiłki – jeżeli zajdzie taka potrzeba, najpóźniej do godziny 9.00.

Po zapisaniu dziecka otrzymacie maila z rozliczeniem. Rozliczamy się zawsze z góry za dany miesiąc. Nadpłata za odwołane posiłki przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy, zmniejszając należność.

IOS: Link

ANDROID: Link
WWW: Link
W razie pytań i kłopotów zawsze można do nas napisać maila: info@primasort.catering lub zadzwonić: 514 514 602 (od 7 do 18).
Pozdrawiamy!
Prima Sort

Komunikat w sprawie biletów miesięcznych

Szanowni Rodzice uczniów szkół podstawowych w gminie Grodzisk Mazowiecki,

od nowego roku szkolnego znacząco zmieniają się zasady zakupu biletów i refundacji kosztów dowozu dla uczniów uprawnionych na podstawie ustawy Prawo oświatowe, na liniach komunikacji powiatowej od 21 do 32. Zakupu biletu miesięcznego należy dokonać we własnym zakresie, mimo że niezmiennie przysługuje refundacja z gminy.

Sprzedaż biletów miesięcznych na wrzesień, na linie 21 – 31, odbywa się w dniach
26 sierpnia do 4 września 2020 r., w godzinach 10:00 – 18:00 w dni robocze, na dworcu PKP w Grodzisku Mazowieckim w okienku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Maz. Sp. z o.o.

Sprzedaż biletów miesięcznych na wrzesień, na linię 32, odbywa się w Żabiej Woli w dniach 28 i 31 sierpnia, a także 1 i 2 września 2020 r. od 10.00 do 18.00 w nowym punkcie sprzedaży przy ul. Spółdzielczej 2F.

Na bilety obowiązuje zniżka uczniowska szkolna.

Po zakończonym miesiącu zakupiony bilet, wraz z wnioskiem o refundację kosztów przejazdu dziecka należy złożyć w sekretariacie szkoły, do której dziecko uczęszcza. Na wskazany we wniosku rachunek szkoła zrefunduje koszty zakupu biletu. Podobna procedura obowiązuje do biletów zakupionych w kolejnych miesiącach.

Druk wniosku dostępny będzie na stronie szkoły, w sekretariacie i na stronie Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Powodem zmiany jest przekształcenie linii 21 – 32 z gminnych na powiatowe. Niniejsza zmiana zwiększa dostępność do komunikacji na terenie powiatu grodziskiego. Więcej autobusów, częstsze kursy to łatwiejszy dojazd do szkoły, przychodni, szpitala. To dostęp do kultury dla młodzieży, seniorów. Powiat, dzięki współpracy z samorządami gminnymi otrzymał dofinansowanie w wysokości 3,78 mln zł.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę.

Wykaz linii:

 • 21: Grodzisk – Kozerki – Chylice Kolonia (Jaktorów) – Kozerki – Władków,
 • 22: Makówka – Janinów – Grodzisk – Opypy – Książenice – Urszulin – Siestrzeń,
 • 23: Kłudno – Kłudzienko – Natolin – Grodzisk – Adamowizna – Radonie – Szczęsne – Książenice – Siestrzeń,
 • 24: Radonie – Szczęsne – Grodzisk – Chlebnia – Izdebno – Baranów,
 • 25: Grodzisk – Kozery Nowe – Izdebno – Boża Wola,
 • 26: Grodzisk – Chrzanów Mały – Żuków – Kłudno Nowe – Karolina – Kaski,
 • 27: Grodzisk Traugutta Kładka – Natolin (strefa przemysłowa) – Chlebnia – Chrzanów Mały – Grodzisk Traugutta Kładka – Milanówek – Grodzisk Os. Kopernika – Grodzisk Traugutta Kładka,
 • 28: Grodzisk Dworzec PKP – Makówka – Czarny Las – Grodzisk Szpital – Grodzisk Dworzec PKP – Milanówek – Grodzisk Os. Kopernika – Grodzisk Dworzec PKP,
 • 29: Grodzisk Szpital – Grodzisk Dworzec PKP – Grodzisk Os. Kopernika – Grodzisk Piaskowa WKD – Opypy – Książenice – Urszulin – Siestrzeń,
 • 30: Grodzisk – Adamowizna – Osowiec -Józefina – Oddział – Słubice – Pieńki Słubickie,
 • 31: Grodzisk – Adamowizna – Osowiec – Józefina – Żabia Wola – Kaleń – Skuły – Piotrkowice – Petrykozy – Grzegorzewice,
 • 32: Grodzisk – Szczęsne – Radonie – Musuły – Józefina – Żabia Wola – Ojrzanów – Żelechów – Zaręby – Ojrzanów – Żelechów – Siestrzeń – Książenice – Opypy – Grodzisk.

WNIOSEK

Legitymacje szkolne

W związku z przekształceniem oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim w Przedszkole nr 2 w Grodzisku Mazowieckim oraz utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Grodzisku Mazowieckim zobowiązani jesteśmy do wymiany uczniom naszej szkoły legitymacji szkolnych. Prosimy, aby uczniowie w pierwszym tygodniu nauki dostarczyli wychowawcom swoje aktualne podpisane zdjęcie.

Dyrektor Agnieszka Lachowicz

Spotkania dla Przedszkolaków

Szanowni Rodzice Przedszkolaków,

chcąc ułatwić dzieciom wkroczenie w świat grupy przedszkolnej, zapraszamy wszystkich zainteresowanych w dniu 31sierpnia 2020 roku – poniedziałek na krótkie spotkanie z wychowawcami oraz na spacer zapoznawczy po terenie przedszkola w dogodnym dla Państwa czasie w niżej wymienionych godzinach.

Grupa Godziny
0a, 0b, 0c 9.00 – 13.00
3-latki, 4-latki 12.00 – 16.00

 

Przypominamy, że na terenie przedszkola obowiązują zasady sanitarne związane z zapobieganiem pandemii i prosimy o ich przestrzeganie:

 • dziecku może towarzyszyć tylko 1 rodzic/opiekun,
 • rodzic/opiekun zobowiązany jest do założenia osłony ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki, dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący min. 1,5 m,
 • dziecku nie trzeba zakładać maseczki,
 • dziecku może towarzyszyć tylko osoba zdrowa,
 • w spotkaniu może uczestniczyć tylko zdrowe dziecko.

Dyrektor Agnieszka Lachowicz

Zebrania wrzesień 2020

 Zebrania z Rodzicami – wrzesień 2020 

Klasy Data Miejsce spotkania
Oddziały przedszkolne 3 – 4 września 2020 Stacjonarnie

 teren przedszkola

Oddziały zerowe 3 – 4 września 2020 Stacjonarnie

teren przedszkola

Klasy I 3 – 4 września 2020 Stacjonarnie – korytarz szkolny
Klasy II – III oraz V – VIII 16 – 17 września 2020 online
Klasy IV 16 – 17 września 2020 Stacjonarnie – korytarz szkolny

 Szczegółowy plan podany zostanie 1 września 2020 roku przez wychowawców klas.

 Dyrektor Agnieszka Lachowicz

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21 

 1 września 2020

Klasy II – III   oraz   klasy V – VIII

Godzina Korytarz I

nowe skrzydło

Korytarz II

 nowe skrzydło

Korytarz III

nowe skrzydło

Korytarz I

s. 101-104

Korytarz II  s. 201-204 Korytarz I

s. 117-121

(strona gimnazjalna)

Korytarz II

s. 224-226

(strona gimnazjalna)

8.00       7f

A.Zyskowska

    7d

I.Bielska

8.30 2a

D. Szymaniak

  2e

 D.Rafalska

  7a

 A. Górska

7c

T. Pierc

 
9.00   2d

S.Maciak

  7e

 M.Maciak

    8f

T.Łagowska

9.30 2c

 I.Urbańska

  2b M.Zagajewska   7b

 K.Dominiak

7g

D. Grabowska, E.Kania

 
10.00   3a

K. Pawlak

  8a

R.Dziekański

    8c

 B.Ciesielczyk

10.30 3e

A. Fiutkowska

  3d  K.Romaszewska,

D. Marcinik

  6f

 M. Starus

8b

 B.Kierzkowska

 
11.00   3c

E.Pokrop-Krupa

  6c

 J.Surała

    6g

 J. Żurecka

11.30         6i

 Ada Rybak

6a

A.Stępniewska

 
12.00 3b

E.Barczyńska

 

  3f

 A. Kubańska

6h

A.Sępińska-Adamska

    6d

M.Piotrowska

12.30         6b

K.Wieczorek

6e

K.Sadowska, M.Żurowska

 
13.00       8d

I.Chęcmanowska

     8e

M.Bereda, P.Misztal

13.30         5a

A. Rybak, A. Włoczkowska

5b

B.Wesołowska,

A.Gajek

5c

M.Deć-Kucharczyk,

A.Kulis

 

Uczniowie wchodzą na teren szkoły bez rodziców.

Rodzice czekają przed szkołą, na patio lub na boisku szkolnym.

Dzieci, które mają uroczystość rozpoczęcia na korytarzach po stronie gimnazjalnej wchodzą do szkoły furtką przy Pawilonie Kultury i klatką schodową przy patio na odpowiednie piętro.

Dzieci, które mają spotkanie na korytarzu po stronie SP wchodzą szatnią od ul. Westfala.

Uczniowie mający rozpoczęcie w nowym skrzydle wchodzą szatnią od ul. Deotymy.

 

Klasy I   oraz   klasy IV

Godzina Hala sportowa
9.00 klasy IV
11.00 klasy I

 

Pierwszoklasiści i czwartoklasiści zajmują miejsca na trybunach (co drugie miejsce).

Z każdym uczniem na teren hali może wejść jeden opiekun.

Opiekunowie zajmują miejsca stojące po bokach hali oraz są w maseczkach lub przyłbicach.

 

Przedszkole nr 2

Zajęcia odbywają się w godz. 7.00 – 17.00 zgodnie z rozkładem dnia (nie ma uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego).

                                                                                                                                             Dyrektor SP2 – Agnieszka Lachowicz

 

 

 

 

 

 

Wyprawka dla pierwszaka na rok szkolny 2020/2021

Wyprawka dla klasy I na rok szkolny 2020/2021.

Wyprawka plastyczna:

– teczka tekturowa formatu A4 zapinana na gumkę

– blok rysunkowy biały: małe A4- 2szt,  duże A3 – 2 szt.

– blok techniczny A4 – (2 x biały, 2x kolorowy)

– blok techniczny biały A3 – 1 szt.

– papier kolorowy A4 -1 szt.

– bibuła – 3 kolory

– rolka bibuły prasowanej

– farby plakatowe 12 kolorów

– pastele olejne

– klej w sztyfcie 2szt. (dobrej jakości)

– klej wikol

– pędzle 2 szt. (gruby i cienki)

– kredki drewniane ( Bambino lub inne dobrej jakości) i świecowe

-plastelina 24 kolory Czytaj więcej

Wyprawka dla dzieci 4-letnich, 5-letnich i 6-letnich na rok szkolny 2020/2021

Wyprawka dla dzieci czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich

Ø Blok techniczny biały A4 – 2 szt.

Ø Blok techniczny kolorowy A4 – 2 szt.

Ø Papier ksero A4 – 1 ryza

Ø Klej w sztyfcie – 3 szt.

Ø Klej w tubce – 3 szt.

Ø Plastelina

Ø Teczka A4 (podpisana)

Ø Kredki ołówkowe 12 kolorów (w drewnianych oprawkach) – 1 komplet (podpisany)

Ø Kredki świecowe (podpisane)

Ø Kubeczek plastikowy na kredki (podpisany) Czytaj więcej

Wyprawka dla trzylatka na rok szkolny 2020/2021

Wyprawka dla dzieci trzyletnich

Wszystkie ubranka dziecka muszą być podpisane, także bielizna i kapcie!

 • Zabawka: najlepiej ulubiona przytulanka, która pomoże w trudnych chwilach, można podpisać na wszywce (czasami kilkoro dzieci ma taką samą rzecz)
 • Kapcie: na podeszwie antypoślizgowej, wygodne i łatwe do wkładania (podpisane)
 • Worek na kapcie – podpisany
 • Koc w poszwie: wymiary 160 cm x 200 cm – podpisany imieniem i nazwiskiem
 • Jasiek – podpisany imieniem i nazwiskiem
 • Piżama wciągana (podpisana góra i dół)
 • Zapasowe ubrania na zmianę w woreczku (wszystko podpisane):
 • podkoszulka,
 • bluzka,
 • spodnie, spódniczka,
 • majtki,
 • skarpety,
 • rajstopy
 • Pudełko chusteczek higienicznych (wyciąganych)

Czytaj więcej