Broszura informacyjna dla rodziców uczniów z dysleksją

Broszura informacyjna dla rodziców uczniów z dysleksją do pobrania.
http://www.ortograffiti.pl/Strefa-Rodzicow lub na profilu facebookowym: https://www.facebook.com/operon.ortograffiti/

Prezent dla rodziców uczniów ? bezpłatny miniporadnik do pobrania. Czym tak naprawdę jest dysleksja? Jak ją rozpoznać oraz jak sobie z nią radzić w domu? Nasza broszura zawiera najważniejsze informacje i odpowiedzi na te pytania, ale przede wszystkim ? propozycje praktycznych ćwiczeń do pracy z dzieckiem.
Broszura jest przeznaczona dla wszystkich rodziców, których dzieci mają trudności w nauce czytania i pisania. Korzyści odniosą wszyscy. Dzieci, bo ich praca w szkole zostanie wsparta pracą w domu, co zaowocuje lepszymi wynikami. Rodzice, bo nie będą się czuli pozostawieni sami sobie i bezradni w zmaganiu się z problemami szkolnymi ich dzieci. Nauczyciele, bo zyskają świadomych sprzymierzeńców wśród rodziców, dzięki czemu działania naprawcze będą miały spójny charakter, a ich efekty będą bardziej zauważalne i pojawią się szybciej.
Broszura jest napisana prostym i przystępnym językiem ? tak, by czytelnik niezaznajomiony ze specjalistycznym nazewnictwem mógł z łatwością z niej skorzystać. Trudne terminy wyjaśnia w prosty sposób, choćby specyficzne zaburzenia w uczeniu się definiuje jako ?trudności, które powodują, że niektórym osobom wielki kłopot sprawia nauczenie się płynnego czytania i pisania, czasami także liczenia?1. Jednak największym walorem tej niewielkiej publikacji jest jej praktyczny charakter. Ćwiczenia w czytaniu, w pisaniu oraz w ortografii i liczeniu ? każdy rodzic znajdzie tu gotowe pomysły na codzienne zabawy i wspólną pracę ze swoim dzieckiem. Zrozumie też mechanizm i zasady działań terapeutycznych.