Ewaluacja

Ewaluacja innowacji pedagogicznej ?Angielski bez granic?

 

Koordynator i realizator projektu : Agata Stępniewska

Współrealizator projektu: Sławomir Księżycki

Ankieta do rodziców

 1. Czy są Państwo zadowoleni z udział dziecka w innowacyjny, projekcie

TAK ? 100%

Dlaczego?

Widzimy postęp w nauce jęz. angielskiego.

Większy kontakt z językiem.

Pogłębia się wiedza dziecka ? ciekawe zajęcia.

Każde dodatkowe zajęcia rozwijają.

Nowe doświadczenie, kontakt z innymi szkołami.

Dziecko praktykuje język przy różnych projektach.

Tak, ponieważ mój syn lepiej posługuje się językiem angielskim.

 1. Czy zapisaliby Państwo dziecko na w/w zajęcia w przyszłym roku szkolnym?

Tak ? 100%

Dlaczego?

Tematyka wykraczająca poza zajęcia programowe.

Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy, zachęcający do nauki języka angielskiego. Zajęcia te powodują, że nauka języka obcego sprawia przyjemność, a kontakt z innymi zagranicznymi szkołami powoduje, że obca kultura jest bardziej ciekawa.

Nowe doświadczenie, kontakt z innymi szkołami.

Dodatkowe umiejętności możliwości.

Tak, ponieważ chcę aby mój syn bardziej się rozwinął.

 1. Co według Państwa jest najważniejsze w tego rodzaju zajęciach?

– Współpraca w grupie podczas wykonywania projektów

– Nieformalna nauka ? bez podręcznika

– Różnorodność projektów

– Otwarcie się na inne kultury

– Odniesione sukcesy

– Motywacja do nauki

 1. Czy uważa Pan/Pani, że zajęcia tego typu rozwijają uczniów językowo?

Tak ? 100%

Dlaczego?

Ponieważ poznali język obcy od innej strony, ciekawszej strony. Jest czas na inny program, bardziej wzbogacony w nauce języka.

Wychodzą poza szkolne standardy nauki.

Zajęcia mają inny charakter niż lekcje programowe.

 1. Proszę krótko wymienić swoje spostrzeżenia i uwagi na temat projektu/zajęć.

Różnorodność realizowanych projektów sprawiło dziecku dużą radość. Pokazało, że nauka języka może odbywać się nie tylko przez pracę z podręcznikiem, lecz także poprzez obcowanie i zanurzenie się w języku.

Powiększenie zasobu słownictwa. Osłuchanie z językiem ? więcej rozumie z kontekstu zdań.

Współpraca z angielskimi szkołami była bardzo owocna, pogłębiła wiedzę i wypowiedzi. Niesamowitym przeżyciem było przedstawienie pt. ?Makbet?. Zajęcia te spowodowały swobodniejszą naukę języka angielskiego. Jedna godzina w tygodniu spowodowała mały niedosyt, ponieważ zajęcia były bardzo ciekawe.

Przynoszą dużo frajdy i współpracy, integracji.

Bardzo dobry pomysł!

Rozszerzenie czasu poświęconego na rozmowy wyłącznie w języku angielskim.

Zajęcia poszerzają wiedzę oraz umiejętności językowe, dodatkowo są bezpłatne! Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

 

Ankieta dla uczniów

 1. Czy jesteś zadowolony z udziału w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego?

TAK ?  88%    ŚREDNIO  ? 10%   NIE ? 2%

Dlaczego?

Ponieważ są fajne.

Wołałabym jednak, żeby zajęcia nie były tak rano tylko raz na dwa tygodnie.

Ponieważ tu się bardzo dużo nauczyłam.

Ponieważ zdobywamy wiedzę z języka angielskiego bawiąc się jest fajnie bo piszemy listy do szkół z Anglii i robimy różne projekty.

Bo te zajęcia umożliwiają mi dodatkową naukę języka i integrację z innymi ludźmi.

Tak, ale średnio bo są rano.

Ponieważ nauczyłem się więcej angielskiego.

Tak, nie wiem.

Mam więcej styczności z angielskim.

Że mam przez to lepsze oceny.

Średnio, ponieważ czasem projekty były nudne.

Tak, ponieważ dają one możliwość poznania innych kultur oraz samego języka.

Nie, bo po co wstawać rano.  Można na zwykłym angielskim robić projekty.

 1. Czego dowiedziałeś/dowiedziałaś się na zajęciach?

Dużo ważnych rzeczy.

Najwięcej o Makbecie.

Poznałam kulturę innych państw, zapoznałam się z innymi dziećmi z Anglii poprzez ?konwersację listami?.

Że można się fajnie bawić i jednocześnie uczyć języka angielskiego.

Więcej znam język angielski.

Dowiedziałem się, że istnieje fajny program do robienia plakatów.

Jak wygląda praca w angielskiej szkole.

Jak żyje się w Anglii przez pisanie listów.

Więcej słówek.

Nauczyłam się lepiej angielskiego.

Poznałam kulturę innych krajów.

Wiele rzeczy o innych kulturach.

Żeby być w grupie z osobami, które chodzą, żeby nie zmieniać potem grupy.

Nauczyłam się m.in. wiele o języku, właśnie o Anglii i nauczyłam się też pracy w grupie.

 1. W jaki sposób zdobywałeś/zdobywałaś wiedzę na zajęciach?

Ucząc się.

Poprzez różne projekty/przygotowując projekty

Dużo pisząc po angielsku i czytając.

Słuchając pani (i robiąc projekty.)  –

Pytając się pani.

Przez prace dodatkowe.

Poprzez wykonywanie wielu prac i szukanie na ich temat informacji.

Przez pracę w grupie.

 

 1. Czy podobają Ci się zajęcia prowadzone w ten sposób?

TAK ? 93%      ŚREDNIO  –  5 %  NIE  – 2%

Tak. Ponieważ ten sposób prowadzenia lekcji mi się podoba.

Dzięki nim można się dużo dowiedzieć.

Ponieważ dowiaduję się więcej np. przez robienie projektów.

Bo fajnie można spędzić czas przed lekcjami.

Tak, ale mogłyby być prowadzone w inny sposób, tak ciekawiej.

Tak, ponieważ są ciekawe.

Nie. Ponieważ niektóre projekty są nieciekawe i nic nowego się z nich nie dowiaduję.

Dlatego, że mamy trochę czasu wolnego ucząc się.

Średnio bo mogłyby być ciekawsze projekty.

Tak, bo możemy też dużo nauczyć się o samej Anglii i kultury.

Tak, bo jest praca w grupie.

 1. Jak oceniasz swoją pracę na zajęciach?

Bardzo dobrze.

Dobrze. Robiłam każdy projekt.

Uważam, że moja praca była bardzo dobra.

Jest w miarę dobrze.

Jestem zadowolona ze swojej pracy na tych zajęciach.

Nie najlepsza i nie najgorsza.

Nie najgorzej

Niezła

Dobrze./w miarę dobrze.4 (Daję od siebie dużo i wkładam to w swoje prace)

Na 5+

 

 1. Co dla Ciebie było w tych zajęciach najważniejsze/najciekawsze?

Dla mnie było najciekawsze robienie tych wszystkich prac (projektów).

Makbet.

Najważniejszym projektem był plakat ?Be a Buddy, Not a Bully?.

Pisanie listów ze szkołami w Anglii.

Projekty i rozmowa.

Gdy robiliśmy plakat.

Robienie projektu.

Praca w grupie.

Zdobywanie wiedzy.

Wysyłanie projektów do innych krajów.

Poznawanie kultury.

 1. Czy w przyszłości chciałabyś/chciałbyś uczestniczyć w podobnych zajęciach?

TAK  ? 96%        NIE – 4%

Dlaczego?

Ponieważ są bardzo ciekawe.2

Ponieważ bardzo mnie rozwijają.

Tak, ale żeby były fajniejsze, a projekty były ciekawsze.

Bo robimy ciekawe rzeczy.

Bo tak.

Bo są ciekawe

Ponieważ nadal chciałbym się uczyć w taki sposób.

Bo więcej i lepiej mówię w języku angielskim.

Bo darmowo uczę się dodatkowych słówek.

Tak, jeśli projekty będą ciekawe.

Zajęcia i dały dość dużo.

Nie bo pyt. 1- Nie, bo po co wstawać rano.  Można na zwykłym angielskim robić projekty.

 

 1. Proszę wymień Twoje uwagi i spostrzeżenia na temat wyżej wymienionych zajęć.

Wydaje mi się, że nie mam żadnych uwag, ale chciałabym bardziej ciekawe projekty robić.

Więcej(fajnych) projektów. 2

Więcej projektów w Canvie na rożne tematy.

Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy sposób i organizowane są różne projekty.

Chciałbym, abyśmy weszli na Skype i porozmawiali z innymi szkołami.

Niektóre projekty były nudne. Ale fajne projekty były o projektantach i Be a Buddy. Na przyszłość więcej projektów takich jak Makbet. To był zdecydowanie najlepszy projekt.

Najlepiej, żeby zajęcia były w taki sposób jak są prowadzone w tym roku.

Więcej projektów multimedialnych.

Więcej projektów o sporcie i historii.

Wnioski:

 1. Wszyscy ankietowani rodzice byli zadowoleni z udziału ich dziecka w projekcie.
 2. Wszyscy ankietowali rodzice zauważyli też postęp u swojego dziecka, jeśli chodzi o umiejętność posługiwania się językiem angielskim ? 100% rodziców uważa, że w/w zajęcia rozwinęły ich dziecko językowo.
 3. Każdy z nich zapisałby swoje dziecko na podobne lub takie same zajęcia w przyszłości.
 4. Jako najważniejszy aspekt zajęć rodzice wymieniają: współpracę uczniów podczas wykonywania projektów, otwarcie się na inne kultury, odniesione sukcesy i motywację do nauki.
 5. Ogólnie projekt ujmują jako dobry pomysł, naukę przez zabawę, rozwój językowy i społeczny ich dzieci poprzez współpracę z rówieśnikami w klasie i za granicą.
 6. 88% uczniów jest zadowolona z udziału w projekcie. Średnio zadowolone  jest ? 10%  i ? 2% ankietowanych wyraża niezadowolenie. Powodem niezadowolenia, lub zadowolenia umiarkowanego jest fakt, iż w/w zajęcia odbywały się według uczniów rano (8.55). Ponadto niektóre projekty okazały się dla wybranych uczestników niewystarczająco ciekawe.
 7. 93 %uczestników podobał się sposób prowadzenia zajęć przez nauczyciela.
 8. 96% wzięłoby w nim ponownie udział.
 9. Duża grupa słuchaczy wskazuje potrzebę wykonywania jeszcze większej ilości projektów z elementami technologii, multimediów i dramy.
 10. W przyszłości nauczyciel planuje zorganizować większą ilość projektów zgodnie z oczekiwaniami uczniów. Będzie do tego potrzebował odpowiednio wyposażonej pracowni językowej. Należy także pamiętać, że zainteresowania dzieci są  bardzo różnorodne. ? Ciekawy projekt? jest pojęciem bardzo subiektywnym, nie oznacza tego samego dla każdego uczestnika.  Wybory uczniów, co do rodzaju projektu, często są determinowane wiekiem, płcią czy chwilowa modą.

 

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Szkolenie metodyczne

8 maja 2017r. już po raz drugi odbyło się w naszej szkole szkolenie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego z Grodziska Mazowieckiego i okolic. Organizatorem szkolenia było wydawnictwo Oxford University Press i Szkoła Podstawowa  nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.

Nasze warsztaty, odbywają się one w ramach tzw. Popołudnia z językiem angielskim i  cieszą się coraz większą popularnością wśród nauczycieli.

W tym roku tematem przewodnim było ?Ekstensywne czytanie jako sposób motywowania uczniów do nauki języka angielskiego?. Moduł ten prowadziła pani  metodyk Oxford University Press – Elżbieta Napiórkowska. Następnie pani Barbara Nowakowska, anglistka z naszej szkoły, a także ambasador poniżej wymienionego programu zapoznała nauczycieli z prezentacją na temat  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Anglistów i programu English Teaching.

Wywiady z nauczycielami z Polski i z zagranicy

Interview

Please answer the following questions.

 1. What?s your name? My name is Ms Gowers.
 2. Where do you come from? I come from Leicester, England.
 3. Where do you live? I live in a small village outside the city of Leicester.
 4. What?s your job? I teach English to children who have English as an additional language.
 5. Do you like your job? Why? Why not? Yes, I like my job a lot! It is wonderful to see children grow as they learn more words and are then able to communicate more. It can be tiring at times though?
 6. Do you like teaching? Teaching is one of the best jobs in the world?but also one of the most tiring- we often take work, like marking books and planning lessons, back home with us.
 7. What subject do you teach? English as an additional language.
 8. What do you like best about your job? Being able to work with children and making sure we have fun as they learn. The summer holidays are great too!
 9. Why did you choose that particular profession? I have always been interested in how people learn to speak other language and thought I would volunteer in a school to see if I would like it. I did- I have never been bored in this job!
 10. Why should people learn English? Since English is one of the most commonly spoken languages around the world, it allows you to travel and work with other people around the world.
 11. What was your favourite subject when you were a child? English!
 12. What?s your hobby? I like to travel. I also like reading.
 13. What is your favourite food? Why? I love Baklawa, a sweet treat from the Middle East. It is sweet and nutty, which is a wonderful combination!
 14. What is your favourite book? Why? My favourite book is ?A Hundred Years of Solitude? by Gabriel Garcia Marquez. It combines many themes found in life, and the characters are captivating.
 15. What are your plans for the future? I hope to teach for many years to come and I would like to visit countries that I have not been to before.

 

Thank you very much for your answers Class 6d.

 

 

Interview

Please answer the following questions.

 1. What?s your name?

My name is Mrs Sophie Lutzeier

 1. What?s the name of your school?

The Crescent Academy

 1. Do you like teaching in that particular school?

I do very much ? it?s a busy school where every day is different.

 1. Where is your school?

My school is in Stoke-on-Trent in the Midlands.

 1. What is your hobby?

I like going for walks and bike rides in the countryside with my family and going out with friends.

 1. How many classes do you teach?

I teach one class in particular and other groups in that year group. I teach Year 6 which is that last year of primary school (10 and 11 years old).

 1. How many years have you been teaching? 3 years
 2. What subject do you teach?

I teach all subjects  -English (Reading and Writing), Maths, History, French, PE, Geography and Science.

 1. Do you live near your school?

I live about 25 minutes away by car in the next town.

 1. What was your favorite subject when you were a child?

English definitely ? I have always loved reading.

 1. When have you decided to become a teacher?

I used to have a different job as a Buyer for large retail shops before I had my two children. I then retrained as a teacher when my own children started school.

 1. How many hours do you work a week?

Too many! About 60 hours including some lesson preparation on the weekend.

 1. Do you work at the weekends?

Usually on the Sunday, marking work, planning lessons or making resources for the week ahead.

14.Do you like children? Do you have your own children?

Of course! I would be in the wrong job otherwise! And yes I have two daughters of my own.

 1. How many students are there in your classes?

I have 24 pupils in my class.

 1. Do you like your job? Why?

I love my job as I enjoy inspiring students to achieve their best and seeing them grow into young adults ready to move on to secondary school.

 1. What do you like most about teaching?

Reading with students ? picking apart stories and poems and discussing them as a group.

 1. What is the worst in your job?

The long hours  -I would like more time in the week to spend with my family.

 1. What?s the biggest challenge while being a teacher?

Having enough time to spend with each and every child in my class.

 1. How do you motivate your students?

I show them how much I love my job ? I like to have fun in class and share that with them and choose topics that they are interested in.

 

 

Thank you very much for your answers Class 6d from Primary School no. 2 in Grodzisk Mazowiecki

 

Czytając następny wywiad spróbujcie odgadnąć pytania, które zadano panu Sławomirowi Księżyckiemu.

 

I started learning English when I was 17. At that time I was a student of a high school. However, after two years, my formal English education was over. Simply put, after those two years I lost contact with English for a few years.

After the high school I tried to learn English in less formal ways. For instance, I would buy and read The English Mosaic – a tiny booklet full of short texts, crosswords and limmericks in English.

Later, I discovered simplified books, which I borrowed from the library at the British Council in Warsaw. That was the beginning of my real learning English. After a few years of reading those books my level of English was quite high.

 

Why did I decide to study English… At first it was just fun and pleasure. I liked reading in a foreign language. It gave me a lot of satisfaction to be able to read and understand the old stories, known from Polish books like „The Adventures of Tom Sawyer”, „Sherlock Holmes”, „Dr Jekyl and Mr Hyde” and so on. Later, I realised that I could actually communicate using English. I met some people from abroad and I talked with them. At that point I realised that English is very practical. Later, I decided to study English Philology because at that time, I was already a teacher. During my studies I learnt a lot about the language, its history, its grammar and, probably the most important, about proper British pronunciation.

 

How long did I study English… actually my learning still continues. Each time I read a book (and I read a lot) or listen to a speech on the Internet I learn something new. If, after reading one book I learn a few interesting words or expressions, it’s enough. In this way my English is getting richer and better. But to answer your question, I started my „English adventure” at the age of 27. From then on, I have been learning English in this way or another. Reading, talking with people, listening to audiobooks and Podcasts, writing emails to friends – these are my methods of learning these days.

 

In a primary school wasn’t a very good student – maybe because I was born in December which means, that I was a year younger than other children in my class. But later, when I was older, I was a very good student. As a student of Pedagogy I was given a letter from the Dean (the headmaster at the university) because of my outstanding performance as a student. Later, during my Philology studies, I was also one of the best students of the year.

No, it is not my first job. Before I became a teacher I had worked in a publishing house. Publishing house is the place where they make books. My job was to prepare books for print but also to print them.

Honestly I didn’t plan to be a teacher. I have always admired this profession, but at the same time I didn?t believe I could become a teacher myself.

When it comes to my preferences, I think I like teaching older children and teenagers rather than young pupils. Younger kids are lovely but teaching them requires a lot of patience. On the other hand, working with the older students is more rewarding. More can be done with them.  I think we speak the same language ( and I don’t mean English only).

I have been teaching English for twelve years, I think. Still, it feels as if I have just started my work at school. I am still looking for new ideas and new techniques of teaching.

Which class do I like teaching most? Perhaps the 5th classes. Those kids already know what they are supposed to do as students, their English usually is not bad and a lot can be done with them – projects, additional classes, even in-class activities are more interesting. Those kids are usually well motivated and willing to work. Students of older classes sometimes are tired with school whereas the younger ones are still too young to make interesting projects and their English is still limited. So, class 5th is the best in my opinion. It might change, however, when we will have the 7th and 8th grades in our school.

When it comes to my methods of teaching, I believe that the best lessons should resemble, as much as possible, a natural usage of English. That means, I like talking in English to my students as much as possible. I like when they are motivated and when they ask questions, when they fully participate in the activities. When they are interested and willing to learn, there are no problems with the discipline and the atmosphere is friendly.

I like reading during my classes (the students like it too), I believe drills are useful (kind of grammar exercises), I don’t like learning by heart. I try to use some interactive games like Kahoot and sometimes I use the projector to use additional exercises.

I also try to involve my students in communication with other people abroad. They make interviews with teachers abroad, they send video messages to other students, they make their own version of films and much more. Actually you can watch some of these activities on our school webside.

Do my students enjoy the lessons – perhaps you should ask them. Since this is your first interview, you can think of another one – this time with my students. But, yes, I believe they like my lessons. After all they show up, almost every time I start my class J

I do like my work. I believe it?s a highly rewarding work. I am never bored. This work requires a lot of creativity. During my work I use the language which I love. Sometimes it is difficult, especially when it comes to formalities, but the work as such is perhaps the best I could have imagined for myself.

 

 

Wywiad przeprowadzili uczniowie z klasy 6c.

YLE

Poniżej zdjęcia z kolejnej sesji Międzynarodowych Testów dla dzieci YLE. Sesja miała miejsce w Niepublicznej Szkole im. Leonarda da Vinci w Książenicach.

Copyright ANGIELSKI BEZ GRANIC 2019
Tech Nerd theme designed by FixedWidget