Powiatowa Olimpiada Matematyczna

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII edycji Powiatowej Grodziskiej Olimpiady Matematycznej.

Organizatorem Olimpiady jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Marii Konopnickiej.

Etap szkolny – 19 listopada 2020 roku (czwartek) godzina 9.00

Zakres wymagań:

I etap – szkolny

1. Liczby (działania, podzielność, własności).

2. Obliczenia procentowe w aspekcie praktycznym.

3. Ułamki zwykłe i dziesiętne.

4. Zadania z zastosowaniem własności trójkątów i czworokątów.

5. Liczby dodatnie i liczby ujemne